image-5

Hvem har regnskapsplikt? Alt du trenger å vite

I Norge skiller vi på om et foretak er bokføringspliktig eller regnskapspliktig, eller begge deler. Hva foretaket er, definerer hva foretaket må levere inn av oppgaver til myndighetene og hvilket regelverk som må følges heretter. Dersom foretaket er regnskapspliktig, foreligger det krav om at årsregnskap med resultat, balanse og noter skal utarbeides hvert år. Samtidig skal foretaket forholde seg til regnskapsloven, bokføringsloven og bokføringsforskriften, i tillegg til GRFS (God regnskapsførerskikk).

Det er organisasjonsformen og størrelsen på bedriften som avgjør om den er regnskapspliktig. Eksempler på regnskapspliktige foretak er som følger:

  • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) 
  • Alle ANS/DA med over 5 millioner kroner i omsetning, flere enn 5 deltakere, eller 5 ansatte
  • Enkeltpersonforetak med eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner eller flere enn 20 årsverk
  • Stiftelser 
  • Alle borettslag (BRL) og boligbyggelag (BBL) 
  • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med over 2 millioner kroner i salgsinntekt
  • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning. 
  • Revisorer, eiendomsmeglere og regnskapsførere 
  • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 2 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk 
  • Andre foretak som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplikt

Oversikten er hentet fra Brønnøysundregistrene

Når regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, får man regnskapsplikt når grensen er passert to år på rad. Regnskapsplikten opphører når man kommer under grensen to år på rad. Bedrifter som ifølge regnskapsloven regnes som små foretak, har forenklede regnskapsregler og trenger derfor ikke å utarbeide årsberetning. Er du som eier av et foretak usikker på om du har regnskapsplikt, kan det være lurt å benytte seg av en regnskapsfører. Synega har dyktige nettbaserte regnskapsførere som kan bistå uavhengig av bosted.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)