kassekreditt

Hva er kassekreditt? Alt du trenger å vite

Kassekreditt er et lån som gis fra banker til bedrifter. En bedrift og en bank kan inngå en avtale om at banken stiller et maksimumsbeløp til rådighet, som bedriften kan låne av ved behov. Banken får tilbake et lavt rentebeløp (Kassekreditt-avgift) på hele kontoens saldo, samt en høyere rente på det bedriften faktisk har benyttet seg av i perioden. Det må som regel stilles pant eller kausjon som sikkerhet til banken.

Hvordan fungerer kassekredittavtalen?

Først og fremst må bedriften kontakte en bank som tilbyr kassekreditt. Når det inngås en avtale, blir det åpnet en egen konto for bedriften, hvor banken setter inn et visst beløp.
Det avtales på forhånd hvor lenge kreditten innvilges, men som regel er det snakk om et år. Kassekreditten blir vanligvis fornyet når det har gått et år, men noen ganger kan utlånsrammen og betingelsene endres, eksempelvis ved ønske om utvidet kassekreditt. Dette må forøvrig godkjennes av banken. 

Lenge har det både vært tidkrevende og komplisert å få tilgang til kassekreditt. Flere regnskapsprogrammer tilbyr nå integrasjoner som gjør prosessen enklere. Eksempler på disse er følgende;

Fordeler ved kassekreditt 

Kassekreditt fungerer som en ekstra kilde til å betale de kortsiktige utgiftene. Samtidig er det godt egnet til bedrifter som har inntekter og utgifter på ulike tidspunkter. Da kan bedriften benytte seg av kassekreditten ved betaling av omløpsmidler, og betale inn igjen på kassekreditten når man har fått inntekter. Dette kan bidra til bedre likviditet i bedriften.

Få hjelp av våre dyktige regnskapsførere

Selv med gode regnskapsprogrammer, kan det kan være lurt å benytte seg av en regnskapsfører for å holde styr på regnskapet. Kassekreditt er et lån med renter som naturligvis skal nedbetales. En regnskapsfører vil følge opp dette, slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe – kjerneaktivitetene i bedriften din. Vi tilbyr bistand fra dyktige, nettbaserte regnskapsførere til en god pris. Du kan velge mellom fastpris eller minuttpris, og fordeling av arbeidsmengde er opp til deg.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)