Hva er et regnskapsbyrå?

Hva er et regnskapsbyrå?

Hva er et regnskapsbyrå og hvordan kan de hjelpe deg? Regnskapsbyråer er spesialiserte selskaper som tilbyr regnskaps- og økonomitjenester til bedrifter. De fleste regnskapsbyråer tilbyr et bredt utvalg av tjenester, fra grunnleggende regnskap og bokføring til mer avanserte tjenester som skatterett og finansiell rådgivning.

Her svarer vi på hyppig stilte spørsmål om regnskapsbyrå, slik at du kan velge den beste regnskapstjenesten for nettopp din bedrift.

Hva er et regnskapsbyrå og hva kan de gjøre?

Et regnskapsbyrå er en type virksomhet som leverer tjenester innen regnskap, økonomi og skatt. De fleste regnskapsbyråer tilbyr også rådgivningstjenester innen disse områdene. Regnskapsbyråer er drevet av profesjonelle og autoriserte regnskapsførere som har lang erfaring innen regnskap.

Tjenester regnskapsbyråer typisk selger er:

 • Bokføring og avstemming
 • Lønn og a-melding
 • MVA og MVA-oppgaver
 • Selvangivelse
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Årsoppgjør
 • Skatt
 • Kontroll
 • Analyse
 • Rådgivning

Dersom bedriften ikke har en intern regnskapsfører, kan en ekstern regnskapsfører via regnskapsbyrå være et godt alternativ.

Fordeler med å bruke regnskapsbyrå

Regnskapsbyråene er ofte kjent for å være dyktige på alt som har med tall å gjøre, og mange av de ansatte har høyere utdanning innen økonomi og regnskap. De fleste byråene tilbyr også et bredt utvalg av digitale tjenester, slik at du enkelt kan få tilgang til dine tall og regnskap når som helst og hvor som helst.

Det er mange fordeler med å bruke et regnskapsbyrå, både for bedrifter og for enkeltpersonforetak. Byråene kan ofte tilby kompetanse og ekspertise på et område som du  ikke har tid eller kunnskap til å håndtere selv, og de kan hjelpe deg med å spare tid og penger.

I tillegg kan et regnskapsbyrå hjelpe deg med å holde oversikten over bedriftens økonomi, og de kan gi råd om hvordan du skal styre og forvalte økonomien på best mulig måte.

Ulemper med å bruke regnskapsbyrå

En ulempe med å bruke regnskapsfører er at det kan bli dyrt, særlig hvis du ønsker å sette bort hele regnskapet. Hvis du har et lite selskap med få bilag, så kan det være en bedre idé å føre regnskapet selv og få hjelp ved behov. En annen ulempe med å bruke regnskapsfører er at du mister noe kontroll over ditt eget regnskap. 

Hvis du fører regnskapet selv, så har du alltid full oversikt over hva som blir bokført og ikke. Dersom dette er noe du bekymrer deg for, anbefaler vi å ha en dialog med regnskapsføreren. De fleste regnskapsbyråer bruker skybaserte regnskapsprogrammer som du får tilgang til.

Du kan dermed logge deg inn inn i regnskapssystemet og få full oversikt over regnskapet og alt som regnskapsbyrået foretar seg.

Hvordan velge rett regnskapsbyrå

Det finnes mange forskjellige typer regnskapsbyråer, så det er viktig at du velger et byrå som passer til dine behov. Du bør undersøke hvilke tjenester de tilbyr, hvor mye de koster og om de har erfaring med bedrifter i din bransje. Ikke minst, så må du sikre deg at de kan imøtekomme dine behov.  

Om du har en liten bedrift, så trenger du kanskje ikke alle tjenestene et stort regnskapsbyrå kan tilby. På den annen side, om du har en komplisert økonomi, så bør du velge et byrå med erfaring og kompetanse innen dette feltet. En god tommelfingerregel er å sette opp en liste over dine behov og forventninger – og deretter se hvilket byrå som best kan tilby dette. 

Det kan være en god idé å undersøke følgende:

 • Tjenester: Hvilke tjenester tilbyr de og hvor mye koster de?
 • Kompetanse:  Er byrået kompetent innenfor min bransje, og har de erfaring med bedrifter som min?
 • Service: Er regnskapsbyrået tilgjengelig når jeg trenger dem, og hvordan foregår kommunikasjonen?
 • Referanser: Be om referanser fra andre bedrifter i samme bransje

Det er ikke alltid at det dyreste byrået er det beste, så her kan det lønne seg å sammenligne priser. Når du har funnet et byrå du er fornøyd med, er det viktig at du inngår en skriftlig avtale som beskriver hvilke tjenester dere har blitt enige om, og hvordan de skal utføres. På den måten unngår du misforståelser og eventuelle problemer senere

Føre regnskap selv vs. regnskapsbyrå

Det finnes ingen lov som sier at du er nødt til å bruke regnskapsfører, men det kan likevel svare seg for de aller fleste bedrifter. Regnskapsføreren kan sikre at bokføring og årsregnskap utføres på korrekt måte, samt frigjøre verdifull tid for bedriften. Denne tiden kan dere bruke på andre inntektsbringende oppgaver som salg og markedsføring.

Du trenger heller ikke å sette bort hele regnskapet. Noen ganger kan det svare seg å kun bruke regnskapsfører til kontroll ved årsslutt eller til årsregnskap. Dette gjelder for eksempel for små virksomheter med få bilag, samt enkeltpersonforetak. For å føre regnskap selv trenger du ikke ha en spesiell utdanning, men det er viktig at du setter deg godt inn i de forskjellige bokføringsreglene

Det finnes et eget regelverk for hvordan bedrifter skal drive regnskapsføring, og dette kalles for bokføringsloven. Bokføringsloven inneholder blant annet bestemmelser om hvilke bilag som skal føres, hvor lenge bilagene skal oppbevares og hvordan årsregnskapet skal se ut. Det kan derfor være lurt å kontakte et regnskapsbyrå for å få dem til å se over regnskapet ved jevne mellomrom.

Hvis du fører regnskapet selv, kan det være lurt å bruke et godt regnskapsprogram som følger bokføringslovens bestemmelser. Det finnes mange forskjellige slike program på markedet, og de fleste er enkle å bruke. De aller fleste av disse programmene koster også relativt lite. Så lenge regnskapsprogrammet er skybasert, så kan du hyre inn regnskapsfører og gi dem tilgang ved behov.

Det er viktig å huske på at selv om du fører regnskapet selv, er det fortsatt bedriften din som har hovedansvaret for at det blir gjort på riktig måte. Hvis noe ikke blir gjort på korrekt måte, kan det få store konsekvenser for deg og bedriften din.

Synega er et billigere alternativ til et tradisjonelt regnskapsbyrå

Hvis du er på jakt etter et regnskapsbyrå, så bør du først vurdere oss. Vi kobler deg direkte til en dyktig regnskapsfører som kun tar betalt per minutt de bruker på ditt regnskap. Dette skiller seg fra tradisjonelle regnskapsbyråer som ofte tar betalt per time eller bilag. Alle våre regnskapsførere er effektive og har lang erfaring innen regnskap. 

Veldig mange kunder opplever å spare penger å bruke oss fremfor en tradisjonell regnskapsfører. Vi jobber i «skyen» og du kan levere alt du trenger på nett! I tillegg er vi et nettbasert regnskapsbyrå, uten fysisk kontor. Dette gjør det mulig for oss å kutte driftskostnader, noe som igjen gjør det mulig for oss å levere rimelige regnskapstjenester.

Ofte stilte spørsmål om regnskapsbyråer

Nedenfor har vi samlet noen spørsmål til deg som ønsker mer informasjon om hva et regnskapsbyrå er og hvordan de kan hjelpe. Det er viktig å ha en god forståelse for dette, slik at du kan ta en informert avgjørelse om hvilke regnskapstjenester du trenger.

Hva koster regnskapsbyrå?

Kostnaden for et regnskapsbyrå er svært varierende, avhengig av hvilke tjenester du ønsker hjelp med.  De fleste byråer tar en fast månedlig avgift, men dette kan også variere fra måned til måned. I tillegg kommer det ofte et årlig abonnement for bruk av programvarer og andre tjenester.
Mange regnskapsbyråer har pakketilbud hvor du betaler en fast pris for en rekke ulike tjenester. Hvis du ikke trenger alle tjenestene i pakken, kan det heller svare seg med fastpris for spesifikke tjenester eller time- og minuttpris. Regnskapsbyrået kan rådføre deg om hva som vil svare seg for nettopp din bedrift.
Det kan være lurt å velge et regnskapsbyrå som lar deg endre pakke eller betalingsmodell underveis. På denne måten slipper du å betale for tjenester du ikke bruker, og du kan heller investere på andre områder av bedriften din.

Hvilke krav stilles til et regnskapsbyrå?

Alle regnskapsbyråer må være godkjent av Finanstilsynet og skal ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. Videre plikter regnskapsbyråene å følge opp sine kunder og oppdrag i henhold til gjeldende lover og regler. For å sørge for at dette blir gjort gjennomfører Finanstilsynet regelmessige kontroller hvor de går gjennom byråenes interne rutiner. 
Det tas også stikkprøver hvor man etterprøver hvordan ulike oppdrag utføres og hvordan kunder følges opp. I tillegg til å kontrollere selv har også Finanstilsynet outsourcet deler av kontrolljobben til Regnskap Norge, som kontrollerer sine medlemmer.

Hvem bør bruke et regnskapsbyrå?

Bedrifter og organisasjoner kjøper som regel tjenester av et regnskapsbyrå slik at de selv kan fokusere på kjerneaktiviteter. Privatpersoner benytter seg som regel av regnskapsbyråer om de har kompliserte selvangivelser, høye formuer og/eller en del næringsinteresser. Dette siden skatteplanlegging er lovlig, i motsetning til skatteunndragelse/skatteomgåelse.

Hva er en oppdragsansvarlig?

Alle oppdrag et regnskapsbyrå har skal være delegert til en oppdragsansvarlig. Oppdragsansvarlig må være autorisert regnskapsfører. Oppdragsansvarlig kontrollerer jobben som gjøres på oppdragene av regnskapsførere som ikke selv er autorisert.

Hvilke krav stilles til en autorisert regnskapsfører?

For å bli autorisert må man oppfylle en rekke formelle krav før man blir godkjent av Finanstilsynet. Etter dette må man dokumentere at man jevnlig går på et visst antall timer med godkjente kurs for å holde seg oppdatert på relevante lover og regler.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)