Hva er et regnskapsbyrå?

Et regnskapsbyrå er et foretak som selger tjenester innen regnskap til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Tjenester regnskapsbyråer typisk selger er:

For bedrifter og organisasjoner er alternativet til å kjøpe tjenester fra et regnskapsbyrå å ansette regnskapsførere direkte i en intern regnskapsavdeling.

Synega er et billigere alternativ til et tradisjonelt regnskapsbyrå

Hvis du er på jakt etter et regnskapsbyrå så bør du først vurdere oss. Vi kobler deg direkte til en dyktig regnskapsfører som kun tar betalt per minutt de bruker på ditt regnskap. Dette skiller seg fra tradisjonelle regnskapsbyråer som ofte tar betalt per time eller bilag. Alle våre regnskapsførere er effektive og har lang erfaring innen regnskap. Veldig mange kunder opplever å spare penger å bruke oss fremfor en tradisjonell regnskapsfører. Vi jobber i «skyen» og du kan levere alt du trenger på nett!

Ofte stilte spørsmål om regnskapsbyråer? 

Nedenfor har vi samlet noen spørsmål som vi ofte får om regnskapsbyråer:

Hvilke krav stilles til et regnskapsbyrå?

Alle regnskapsbyråer må være godkjent av Finanstilsynet og skal ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. Videre plikter regnskapsbyråene å følge opp sine kunder og oppdrag i henhold til gjeldende lover og regler. For å sørge for at dette blir gjort gjennomfører Finanstilsynet regelmessige kontroller hvor de går gjennom byråenes interne rutiner. Det tas også stikkprøver hvor man etterprøver hvordan ulike oppdrag utføres og hvordan kunder følges opp. I tillegg til å kontrollere selv har også Finanstilsynet outsourcet deler av kontrolljobben til Regnskap Norge, som kontrollerer sine medlemmer.

Må man bruke regnskapsfører?

Det er i utgangspunktet ingen lover som krever at man benytter seg av et regnskapsbyrå. Det myndighetene imidlertid krever er at man fører regnskap i henhold til gjeldende lover og regler, noe som er både vanskelig og tidkrevende om man ikke selv er regnskapsfører.

Bedrifter og organisasjoner kjøper som regel tjenester av et regnskapsbyrå slik at de selv kan fokusere på kjerneaktiviteter. Privatpersoner benytter seg som regel av regnskapsbyråer om de har kompliserte selvangivelser, høye formuer og/eller en del næringsinteresser. Dette siden skatteplanlegging er lovlig, i motsetning til skatteunndragelse/skatteomgåelse.

Hva er en oppdragsansvarlig?

Alle oppdrag et regnskapsbyrå har skal være delegert til en oppdragsansvarlig. Oppdragsansvarlig må være autorisert regnskapsfører. Oppdragsansvarlig kontrollerer jobben som gjøres på oppdragene av regnskapsførere som ikke selv er autorisert.

Hvilke krav stilles til en autorisert regnskapsfører?

For å bli autorisert må man oppfylle en rekke formelle krav før man blir godkjent av Finanstilsynet. Etter dette må man dokumentere at man jevnlig går på et visst antall timer mer godkjente kurs for å holde seg oppdatert på relevante lover og regler.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)