Føre eget regnskap: Alt du trenger å vite

Mange systemleverandører reklamerer med at du kan føre regnskap selv, og at det er enkelt. At det er enkelt er i de fleste tilfeller en sannhet med modifikasjoner. Det er mulig å føre regnskapet selv og myndighetene stiller ingen formelle krav til deg som vurderer å gjøre det. Det myndighetene imidlertid krever er at regnskapet føres i henhold til gjeldende lover og regler, og disse endres stadig. Det er du som eier bedriften som er ansvarlig for at det som rapporteres inn er korrekt og at det er ført på riktig måte. Mange av dem som prøver å føre sitt eget regnskap, men som ikke har tid eller interesse til å gå på kurs for å lære seg faget og holde seg oppdatert, oppdager derfor fort at de har behov for bistand fra en regnskapsfører.

Samtidig er det slik at hvis du vil føre regnskap selv, og ikke bruker regnskapsfører, faller alt på deg ved et eventuelt bokettersyn.

Mange næringsdrivende ser at de får bedre betalt for tiden de bruker på bedriftens kjernevirksomhet og velger derfor å overlate hele jobben til en regnskapsfører, og de som vil føre regnskap selv bruker ofte regnskapsfører i tillegg, for faglig bistand og kontroll.

Velg selv hvor mye du ønsker å gjøre selv 

Hos oss kan du velge den fremgangsmåten som passer deg best. Du kan enten overlate hele regnskapet til oss, eller du kan føre regnskap selv og deretter sende det til oss for kontroll.

Enkelte kunder velger også å la oss føre regnskapet i starten, slik at ting settes opp riktig, før de tar over selv og prøver å kopiere det regnskapsføreren har gjort. For noen fungerer det og de velger å fortsette, mens andre gir over jobben til oss igjen etter å ha prøvd seg en stund.

Merk: For deg som skal bokføre og/eller avstemme selv innebærer vår kontroll at vi tar stikkprøver og sjekker nøkkeltall for å se om regnskapet ser greit ut på et overordnet nivå, og korrigerer samtidig de feilene vi eventuelt finner. Vi sjekker altså ikke hvert enkelt bilag da dette vil ta oss omtrent like lang tid som om vi skulle bokført selv. Vi tar derfor forbehold om at kontrollen ikke nødvendigvis avdekker alle eventuelle feil.

Hvilke regnskapsprogrammer kan vi hjelpe deg med?

Hos oss kan du gjerne føre regnskap selv. Det forutsetter imidlertid at du bruker ett av følgende regnskapssystemer:

  • Fiken: Et godt regnskapsprogram, som passer perfekt til små bedrifter.
  • Visma eAccounting: Også et godt program som passer til små bedrifter.
  • Tripletex: Passer til mellomstore bedrifter, og spesielt de som har behov for å splitte opp inntekter og kostnader gjennom prosjektregnskap, og/eller for selskaper som har en del ansatte og dermed lønnskjøringer.
  • DNB Regnskap
  • PowerOffice GO

Alle de fem regnskapsprogrammene over er nettbaserte, hvilket betyr at du kan bruke de i nettleseren din og ikke trenger å installere dem på nettbrett eller datamaskin.

Programmene fungerer slik at du sender inn bilagene med e-post, laster de opp på nettet, eller tar bilde av de med telefonen og sender inn med app. Hvis du i dag bruker en papirbasert løsning med innlevering av bilagspermer, vil du fort oppdage de store fordelene med å gå over til elektroniske bilag.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)