Bokføringsforskriften: Alt du trenger å vite (plikter, krav m.m.)

Hva er bokføringsforskriften?

Alle som jobber i et regnskapsbyrå, i en intern regnskapsavdeling i en bedrift som er bokføringspliktig, eller som eier en liten bedrift som er bokføringspliktig og som fører sitt eget regnskap, må bokføre i henhold til myndighetens krav og i henhold til god regnskapsskikk. Kravene er definert i henholdsvis bokføringsforskriften og i bokføringsloven. Dersom man er regnskapspliktig må man i tillegg forholde seg til regnskapsloven.

Mens bokføringsloven tar for seg elementer som; regnskapsprinsipper, rapportering, sporbarhet, ajourhold, valuta, retting, dokumentasjon, språk, oppbevaring, tilgjengelighet, og straff, tar bokføringsforskriften for seg elementer som; bokføringspliktige, pliktig regnskapsrapportering, spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, bokføring mv., dokumentasjon av bokførte opplysninger, dokumentasjon av balansen, oppbevaring og elektronisk tilgjengelighet, tilleggsbestemmelser og ikrafttredelse.  

Du kan lese bokføringsforskriften her.

Hvem er bokføringspliktige?

I følge lovens definisjon er dette definert som alle som driver en virksomhet med over 50.000 kroner i omsetning per år. Husk at selv om man ikke nødvendigvis er bokføringspliktig må man fortsatt holde oversikt over og kunne dokumentere både inntekter og kostnader, så dette kommer man uansett ikke unna, noe enkelte tror.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)