billig regnskapsfører

Billig regnskapsfører: Slik reduserer du kostnadene til regnskapsføreren

Veldig mange virksomheter bruker en regnskapsfører for å holde kontroll på økonomien. Det koster å ha en regnskapsfører, og for mange kan det fort bli en dyr utgiftspost. Heldigvis finnes det smarte måter å redusere disse kostnadene på.

Det er ikke enkelt å fortelle nøyaktig hva en regnskapsfører vil koste hver måned. Prisen vil avhenge av ansettelsesforhold, oppdrag og ansvarsområder. Dagens teknologi har revolusjonert måten regnskapsføreren jobber på, og dette betyr også at de fleste virksomheter kan redusere kostnadene knyttet til bruk av regnskapsfører.

I denne artikkelen skal vi gå nærmere innpå hva en regnskapsfører er, og komme med konkrete tips til hvordan du kan redusere kostnadene til regnskapsføreren.

Hvor mye koster en regnskapsfører?

Det første steget er å vite hva det vil koste å benytte en regnskapsfører. Regnskapsførere har i gjennomsnitt en timepris på 900 kr. Det er selvfølgelig en del variasjoner, og timeprisen kan derfor være på alt mellom 700 og 1500 kr.

Utgiftene vil dermed være direkte relatert til hvor mange timer regnskapsføreren vil trenge for å gjøre regnskapet. Skal vedkommende føre hele eller deler av regnskapet? Jo større virksomheten er, desto mer komplekse blir behovene.

Kostnaden med å ha en regnskapsfører til å gjøre større deler av regnskapet må veies opp mot risikoen for å rote og gjøre feil om du fører noe av regnskapet selv. Det kan bli kostbart om regnskapsføreren må bruke tid på å rette opp det du allerede har gjort. I tillegg vil det å føre regnskapet selv, ta tiden vekk fra andre oppgaver som også er viktige for deg.

Ansette regnskapsfører

Ifølge statistikken til SSB har en regnskapsfører en gjennomsnittlig årslønn på rundt 690 000 kr i året. Regnskapsføreren skal regnes som fast ansatt på lik linje med andre, og skal også ha de rettigheter og goder som følger av å være fast ansatt.

Slik kan du få billig regnskapsfører

Enten du har satt bort hele eller deler av regnskapet, er det mye du kan gjøre for at regnskapet skal bli mer effektivt og mindre tidkrevende. Jo mindre tid regnskapsføreren bruker, desto billigere blir vedkommende. I dag er det slik at alle fører regnskapet i et regnskapsprogram, og her er det mye som kan gjøres automatisk og dermed spare deg for både tid og penger.

 • EHF-faktura – Dette er innkommende elektroniske fakturaer, som leses automatisk. Alle dataene er fylt ut allerede, som forfall, KID-nummer og beløp. Det eneste som står igjen da er å sette på riktig regnskapskonto. Deretter bokføres selve fakturaen automatisk. Dette er faktisk både enklere og raskere enn å betale fakturaene via nettbanken.
 • Direkte betaling av fakturaer – Det er mulig å sette opp økonomisystemet slik at det betaler fakturaene dine uten at du behøver å gjøre noen ting. Fakturaer du har godkjent betales ved forfallsdato. Deretter går det et signal fra betalingssentralen til økonomissystemet ditt, som bokfører utbetalingen. Med andre ord sparer virksomheten inn på kostnader for bokføring av fakturaer.
 • Automatisk bokføring av innbetalinger – Ved å sørge for at alle fakturaer som sendes ut til kundene dine er påført et KID-nummer, kan betalingen av fakturaen bokføres automatisk. Dermed spares det nok en gang inn på kostnadene knyttet til bokføring.
 • Automatisert bankavstemming – Avstemming av bankkontoer er gjerne noe som kan ta mye tid. Når alle bilagene føres automatisk, er det duket for færre feil. I tillegg kan man også avstemme bokføring og banken.

Andre gode tips til billig regnskapsfører

Noen andre tips tll å redusere kostnadene til regnskapsfører:

 • Velg en regnskapsfører på nett – Du trenger ikke å ansette en regnskapsfører, hverken på hel- eller deltid. I stedet kan du finne en regnskapsfører på nett. Vedkommende kan sitte hvor som helst i landet, og du trenger ikke bruke tid eller penger på å møte regnskapsføreren på et kontor.
 • Gode rutiner – Be regnskapsføreren om hjelp til å sette opp gode rutiner helt fra starten av. Om alt gjøres ordentlig med en gang, trenger ikke regnskapsføreren å bruke mye tid på å rette opp feil og mangler.
 • Finn ut hvem som gjør hva – Automatiserte og digitale prosesser gjør at du kan gjøre mye av regnskapsføringen selv. Avtal med regnskapsføreren hvem som skal gjøre hva. Kanskje du ordner med den daglige regnskapsføringen, og så tar regnskapsføreren seg av kontrollen, rapportering og sikrer at alt leveres til myndighetenes frister.

Slik kan du spare penger ved å bruke en regnskapsfører

For mange virksomheter kan det virke dyrt å få hjelp av en regnskapsfører, men det finnes måter du kan spare penger på som gjør at regnskapsførertjenesten allikevel blir billig.

 • Du kan spare inn på skatten – En dyktig regnskapsfører har den erfaringen og kunnskapen som skal til for å sikre at virksomhetens utgifter føres korrekt. Dette betyr at han eller hun hjelper til med å utnytte alle mulige skattefradrag og fører alt på riktig måte, slik at du unngår problemer eller skattesmell.
 • Spar penger på revisjon – Å få regnskapet sitt revidert er alltid dyrere enn å få en regnskapsfører til å se på det, men du kan spare mye på at en regnskapsfører har sett på alt og ført inn alle opplysninger før det sendes videre til en revisor.
 • Du sparer tid og arbeid – Å ha kontroll på regnskapet kan være veldig tidkrevende, og skal du gjøre det selv eller få en annen ansatt til å ta det som en tilleggsoppgave, kan dette føre til mye overtidsbetaling.

Hva er en regnskapsfører?

Regnskap er en oppstilling over virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Det er rett og slett en måte å holde økonomisk oversikt på. En regnskapsfører er en person som hjelper til med å holde denne oversikten. Regnskapsførerens viktigste arbeidsoppgave er å hjelpe bedrifter med å føre regnskapet i henhold til gjeldende lover og regler.

Her er en liten oversikt over vanlige arbeidsoppgaver for en regnskapsfører:

 • betale virksomhetens regninger
 • sende ut fakturaer
 • lønnskjøring med alt det innebærer av feriepenger, skatt, pensjonsordning og arbeidsgiveravgift
 • føre alle bilag
 • føre MVA-regnskap

En regnskapsfører gjør rett og slett den økonomiske informasjonen lett tilgjengelig og forståelig. Ikke bare for eiere, men også for andre som er interessert og trenger denne informasjonen. Dette kan, for eksempel være banker og investorer.

Det er ingen som hindrer deg i å føre regnskapet til bedriften selv om du mener du er kvalifisert for det og har tid. For å bli autorisert regnskapsfører trenger du imidlertid en utdannelse, og her finnes det flere muligheter. I hovedsak må du velge en utdannelse med hovedvekt på økonomi og administrative fag. Regnskapsførere kan ta både bachelorgrad og mastergrad, men Finanstilsynet krever kun en bachelorgrad for å gi en autorisasjon. Det er også nødvendig med praksis, og alle regnskapsførere er lovpålagt å etterutdanne seg. Som regel er det jobben som dekker opp slike kurs.

De aller fleste som utdanner seg til å bli regnskapsførere jobber som regnskapsførere, men regnskapsførere kan også jobbe i utdanningssektoren, som regnskapsmedarbeidere, rådgivere, saksbehandlere, økonomisjefer og som kontormedarbeidere. Noen virksomheter velger å ansette en regnskapsfører, mens mange velger å kjøpe denne tjenesten ved behov eller sette den helt ut til et regnskapsfirma. Regnskapsførere kan altså være fast ansatt i en virksomhet, jobbe som selvstendig næringsdrivende eller være ansatt i et regnskapsfirma.

Oppsummering

En regnskapsfører er en person som skal hjelpe virksomheten med å holde orden på økonomien. Regnskapsfører driver blant annet med korrekt dokumentasjon av alle transaksjoner, og sørger for at regler blir fulgt. En regnskapsfører skal være autorisert.

Det er veldig forskjellig hva en regnskapsfører koster. Timeprisen ligger i gjennomsnitt på 1100 kr, men tilleggskostnader, utdannelse og erfaring vil virke inn på prisen. Andre faktorer som påvirker prisen, er hvor mye du trenger at regnskapsføreren gjør. Du kan ansette en regnskapsfører på heltid eller deltid, eller velge å kjøpe akkurat de tjenestene du trenger fra en ekstern regnskapsfører.

Det er mange måter å spare penger på, og få en billig regnskapsfører. Du kan finne en regnskapsfører som tar en lavere timelønn, eller som kan gjøre alt over nettet. Det viktigste du gjør for å spare penger, men samtidig få profesjonell hjelp med regnskapet, er å være helt bevisst på hva virksomheten trenger slik at du ikke betaler for mer enn nødvendig. 

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)