Aksjonærregisteroppgave: Alt du trenger å vite

Aksjonærregisteroppgave er noe alle norske foretak registrert som AS eller ASA, samt sparebanker med egenkapitalbevis, er pliktig å sende inn. Aksjonærregisteroppgaven sendes til Skatteetaten gjennom Altinn eller på papir og fristen er rundt slutten av januar, avhengig av hvordan man sender inn.

Poenget med aksjonærregisteroppgaven er å gi Skatteetaten informasjon om hendelser, transaksjoner og eierstruktur i et foretak for året som har gått. Dette igjen danner grunnlag for blant annet delen av aksjonærenes selvangivelser som omhandler aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088). Foretak registrert hos VPS (typisk børsnoterte foretak) og boligsameier er fritatt for oppgaven.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)