Lag alt fra enkle oppgaver til komplekse arbeidsflyter.

Når du får inn kunder eller leads kan du enkelt legge opp egendefinert oppgave med checklist på hva du må huske å gjøre.

Dersom du ser at du har standardiserte oppgaver, som ofte gjentas, kan du enkelt bygge en template med checklist for hva som må gjøres, og gjenbruke denne løpende.

Dersom det er oppgaver som skal gjøres regelmessig, eksempelvis i starten av hver måned, kan dette settes opp.

Når du er ferdig med en oppgave, kan det noen ganger være at en tilhørende oppgave også skal gjøres, enten av deg selv eller noen andre. Koble sammen så mange oppgaver etter hverandre som du ønsker, og følg med at alt blir utført riktig.

 
 

Utløs standardeposter når du gjør ferdig en oppgave, eksempelvis bekreftelse på en utført leveranse til en eksisterende kunde, eller epost til potensiell kunde med mer informasjon.

 

Bygg så komplekse arbeidsflyter du ønsker, og sett opp spørsmål i arbeidsflyten dersom det er flere mulige utfall i neste steg. Velg mellom å trigge følgeoppgaver, sende ut automatiserte epost, merke et lead/kunde som tapt, konvertere lead til kunde, eller markere hele oppgaven som utført basert på ulike utfall.

CRM+ er brukerstyrt

Alt vi utvikler er for å gi brukerne våre en enklere arbeidehverdag. Se hva vi jobber med, legg til ideer og ønsker, og stem frem hva vi skal utvikle fremover.