Young woman running online store

Hva gjør jeg når kjøper ikke betaler? 

Det er mange som selger tingene sine gjennom nettsider som Finn.no eller Facebook sin salgsfunksjon. Gjenbruk og videresalg er veldig bra for miljøet, samtidig som du får noen kroner for ting du ikke har bruk for lenger. 

De aller fleste som kjøper og selger ting på denne måten er ærlige mennesker, og salget gjennomføres helt uten problemer. Likevel er det ikke alltid man får betaling for varene man har solgt, og i denne artikkelen kan du lese mer om hva du gjør i slike tilfeller.

Hvilke regler gjelder? 

Når du har inngått en avtale om salg av en ting, er både du og kjøperen bundet av avtalen. I praksis betyr dette at du må gi kjøperen tingen du har solgt, og kjøperen må betale den avtalte summen. 

Selv om denne artikkelen handler om manglende betaling etter at avtale er inngått, er det viktig å være klar over når avtalen blir bindende. 

Når er avtalen om kjøpet bindende? 

I avtaleloven er utgangspunktet at en bindende avtale er inngått når det har blitt gitt et tilbud, og dette tilbudet har blitt akseptert. Dette kan for eksempel skje ved at du selger en brukt sofa til 1000 kroner, og en kjøper aksepterer kjøpesummen og sier at vedkommende ønsker å kjøpe sofaen. Det er ikke alltid tilbudet og aksepten av tilbudet er såpass tydelige, og i noen situasjoner kan man ha en bindende avtale allerede under forhandlingene av kjøpesum, hentested, og lignende. 

I domstolene har man sagt at en avtale er inngått når det er «rimelig grunn til å tro» at motparten vil binde seg til den, og de «vesentligste punkter i avtalen er klarlagt». I dette ligger det at eksempelvis hentested, prisen for vare, og andre viktige faktorer er avklart. Som regel er ikke dette veldig problematisk

For å unngå problemer i etterkant av en handel, er det viktig at du kan bevise at en slik avtale har skjedd. Du er også avhengig av å kunne dokumentere avtalen hvis det blir nødvendig å kreve erstatning for økonomisk tap, eller kreve fullbyrdelse av avtalen. Vi anbefaler derfor at avtalen gjøres skriftlig, selv om muntlige avtaler også er bindende. På denne måten har du dokumentasjon for hele korrespondansen mellom dere. 

Brudd på bindende avtale

Ved kontraktsbrudd fra motparten (ikke betaling som avtalt), vil du ha mange ulike krav som kan rettes mot personen. Utfordringen er at det er vanskelig å få gjennomslag for slike krav på egenhånd, og mange må se pengene som tapt. 

En anmeldelse til politiet av denne typen saker vil som regel bli henlagt på grunn av kjøpesummens størrelse, eller manglende ressurser hos politiet. I så fall er det lite du kan få gjort om kjøperen lar være å svare. 

Det er stor forskjell på å ha rett, og å få rett. Vi anbefaler derfor at du tar visse forhåndsregler for å unngå problemer med betaling, og dette kan du lese mer om videre i artikkelen. Du kan også lese mer om hvilken fremgangsmåte som kan være lur dersom problemene først har oppstått. 

Når oppstår det problemer? 

Når du selger ting på nett, enten via Finn.no eller andre salgsplattformer, vil du kunne nå ut til kjøpere over hele landet. Som regel vil det ikke være noe problem å få betaling hvis du finner en kjøper i nærheten av deg. Om du kan møte personen, vil du som regel ikke levere fra deg tingen før du har fått betalt. 

Vi anbefaler at du ikke gir fra deg en ting før kjøperen har betalt for den. Mange kjøpere ber om betalingsutsettelse til de får lønn, eller om å få dele opp betalingen. Hvis dette er tilfellet kan du be om å få et depositum for å holde av tingen, og gi den fra deg når hele kjøpesummen er betalt. En god tommelfingerregel er å ikke gi fra seg tingen før den er fullstendig betalt. 

De vanligste situasjonene der man møter på problemer med betaling fra kjøperen er enten når pakken du har sendt ikke blir hentet på postkontoret, eller når kjøperen ikke betaler for pakken etter at den er mottatt. Disse situasjonene går vi nærmere inn på nedenfor. 

Kjøperen henter ikke pakken du har sendt

Som nevnt i forrige avsnitt, er det ikke anbefalt at du leverer fra deg tingen før kjøperen har betalt for den. Mange kjøpere ønsker ikke å betale før de har fått tingen, og det er naturlig at begge parter ønsker å sikre seg i størst mulig grad. Kjøp på denne måten avhenger av tillit til motparten, og en løsning mange velger er sending av varen med postoppkrav. 

Postoppkrav innebærer at kjøperen må betale for pakken når den hentes på postkontoret. Posten vil overføre pengene til ditt kontonummer, og begge parter kan i utgangspunktet være trygge på at de får det de har krav på. Utfordringen er at postoppkrav er en ganske dyr måte å sende en vare på, nettopp fordi at Posten tar på seg jobben med å kreve inn betalingen. 

I dag (September 2022) koster det 210 kroner å sende en pakke på inntil 10 kilo med postoppkrav hvis du betaler for pakken på nett. Om du velger å betale på posten, vil en slik forsendelse koste 281 kroner. Hvordan man løser utgiftene til frakten varierer, men det vanligste er at kjøper betaler for frakten. I så fall vil de 210 eller 281 kronene legges til kostnaden for tingen, og kjøperen betaler hele summen når pakken hentes. 

Mange selgere opplever at pakken ikke blir hentet, og avsender må i mange tilfeller betale returkostnadene for å tingen tilbake. I praksis betyr dette at du kan tape 281 kroner + evt. Returfrakt hvis tingen ikke blir hentet. Du må også legge ut varen for salg på nytt, og prøve å finne en annen kjøper. Mye tid og arbeid vil i så fall være til ingen nytte. 

Om du ønsker å sende en pakke med postoppkrav kan det være lurt å be om at kjøperen forhåndsbetaler for frakten. På denne måten vil kjøperen ha et ekstra initiativ til å hente pakken, og du vil unngå kostnadene som forsendelsen medfører om den ikke blir hentet. Det beste er selvsagt om du kan få hele- eller store deler av summen på forhånd, men dette er ikke alltid like enkelt å få til. 

Kjøperen betaler ikke for en ting som er mottatt

En annen situasjon der manglende betaling kan oppstå, er om kjøperen får tingen før han eller henne har betalt. Selv om mange har en tommelfingerregel om at dette ikke skal skje, kan det være lett å la seg overtale. Noen ganger får man også et godt inntrykk av kjøperen, og velger å stole på vedkommende. 

Etter at du har levert tingen, enten fysisk eller sendt med post, er et vanlig problem at kjøperen slutter å svare når du ringer eller sender meldinger. Det vil være veldig vanskelig å få tilbake tingen om du ikke får kontakt med personen som har kjøpt den, og nærmest umulig hvis du har sendt den til andre siden av landet. 

Om du har sendt en pakke og den ikke har blitt utlevert, er det mulig å sende en beskjed til Posten om tilbakekallelse av sendingen. For å gjøre dette, må du fylle ut et skjema som du får tak i på postkontoret eller på Post i butikk. Det er viktig at du har kvitteringen for forsendelsen av pakken, ellers vil du ikke få stoppet den. Tjenesten koster 206 kroner, og dette må betales uavhengig av om Posten får stoppet pakken, eller ikke. 

Hvis du overleverer tingen før du har fått betalt for den, kan det være lurt å be om å få se kjøperens legitimasjon. Mange som kjøper ting de ikke har tenkt å betale for opptrer under et falskt navn, og på denne måten kan du se at personen faktisk er den samme som han eller henne utgir seg for. Om kjøperen ikke er villig til å vise legitimasjon, kan det hende at du burde la være å gi fra deg tingen. 

Hvordan går jeg frem når problemet først har oppstått?

Hvis uhellet først er ute og du har gitt fra deg en ting uten å få betaling, er det lurt å anmelde forholdet til politiet. I mange situasjoner har kjøperen gjort dette flere ganger, og flere anmeldelser av samme person kan bidra til at politiet prioriterer saken fremfor mindre omfattende situasjoner. Andre selgere har kanskje også tatt kontakt med politiet. 

For å levere en anmeldelse må du ta kontakt med den nærmeste politistasjonen. Du kan enten møte opp direkte, eller ta kontakt på forhånd for å avtale et tidspunkt. Før du anmelder er det lurt å samle all relevant dokumentasjon i saken. Her vil blant annet korrespondansen mellom deg og kjøperen, salgsannonsen, og informasjonen om personen være viktig å ha med. 

Gjerne skriv en beskrivelse av situasjonen på forhånd så du ikke glemmer noe viktig. 

Selv om politiet ofte ikke har ressurser til å følge opp denne sakstypen, kan det hende at du du er heldig. En anmeldelse er relativt enkel å levere inn, og kan være til stor hjelp for både deg selv og andre. Om kjøperen blir tatt vil du kunne få pengene dine, og andre unngår å bli lurt i fremtiden.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)