PRIS FOR REVISOR

Få full kontroll på
revisjons­kostnadene

Gi din bedrift forutsigbarhet og kontroll. Velg mellom betaling per minutt eller fastpris. Scroll nedover for å lese mer.

Alle priser er er eks. mva.

1.380,- per time, betal per minutt

Med betaling per minutt betaler du kun for minuttene du bruker, og ikke per påbegynte kvarter. Du kan enkelt følge med på tidsbruken fortløpende, stoppe eller pause etter eget ønske, slik at det aldri blir noen overraskelser når måneden er omme.

Fastpris

Synega tilbyr fastpris på revisjon til ditt selskap. Gir du oss raskt tilgang til regnskapsprogrammet ditt gir vi deg et helt uforpliktende tilbud basert på omsetning og aktiviteten i selskapet.

1.380,- per time, betal per minutt

Med betaling per minutt betaler du kun for minuttene du bruker, og ikke per påbegynte kvarter. Du kan enkelt følge med på tidsbruken fortløpende, stoppe eller pause etter eget ønske, slik at det aldri blir noen overraskelser når måneden er omme.

Fastpris

Synega tilbyr fastpris på revisjon til ditt selskap. Gir du oss raskt tilgang til regnskapsprogrammet ditt gir vi deg et helt uforpliktende tilbud basert på omsetning og aktiviteten i selskapet.

GENERELLE PRISER

Hva koster en revisor?

Revisoren tar gjerne en fast pris per revisjon, og prisen vil da avhenge av virksomhetens størrelse. I tillegg til å revidere regnskap er det mange revisorer som også driver med rådgivning. Da går det naturlig nok på timepris, som vil variere ut fra oppdraget. Hos Synega betaler du per minutt, og timeprisen er på 1 380 kr.

Hos Synega får du fordelen av en lav timepris. Du betaler per påbegynte minutt, og du kan selv følge med på kostnadene via nettet. Dermed kan du stoppe eller sette på pause etter behov. Videre kan du også be om fastpris dersom du foretrekker dette.

Hva du må betale for en revisor vil henge sammen med hvor mye jobb revisoren må gjøre. Dersom virksomheten har dårlige regnskapsrutiner, vil revisjonsarbeidet ta lengre tid og dermed også koste mer.

VIKTIGE FAKTORER

Dette er avgjørende for revisorens pris

I likhet med så mye annet avhenger prisen du må betale for å få hjelp av revisoren av hvor mye hjelp du trenger. Det er viktig med gode regnskapsrutiner, og det gjennom hele året. Om dette er på plass, blir jobben til revisoren mindre krevende og dermed også billigere for deg.

Om du tenker at regnskapet kanskje ikke er helt i orden, eller ikke helt ferdig enda, kan det være smart å be om hjelp fra en regnskapsfører først. Han eller hun kan gå ferdigstille regnskapet før revisoren kommer og tar kontrollen. Fordelen med dette er at det koster mindre med en regnskapsfører enn med en revisor. En annen stor fordel er at et utilstrekkelig regnskap kan medføre sanksjoner fra myndighetene. Ved å få orden på det hele med en gang slipper man å bekymre seg over dette samt måtte betale dyre bøter og gebyrer.

Selskaper som er revisjonspliktige må benytte seg av en revisor til å utføre denne delen av jobben. Bruk av revisor er dermed en utgift du ikke kommer unna. Da er det viktig å velge en faglig dyktig revisor til en lav pris, slik du får gjennom Synega. Ettersom revisoren er på nett, slipper du også å bruke tid på å reise frem og tilbake for å møte revisoren personlig.

VIRKSOMHETER

Når må en virksomhet bruke revisor?

Det er virksomhetens selskapsform og størrelse som avgjør om det er nødvendig med en revisor eller ikke.

Enkeltpersonforetak – Et enkeltpersonforetak er revisjonspliktig så snart de har eiendeler til en verdi av mer enn 20 millioner kroner eller har flere enn 20 årsverk.

Revisjonspliktige ANS og DA – For disse selskapene inntrer revisjonsplikten når de har flere enn 5 deltakere eller en årlig salgsinntekt på over 5 millioner kroner.

Aksjeselskap – Alle aksjeselskap er revisjonspliktige med mindre de har driftsinntekter som ikke overstiger 5 millioner kroner, en balansesum som ikke overstiger 20 millioner kroner eller færre enn 10 årsverk.

Andre virksomheter – Foreninger som selger for mer enn 2 millioner kroner, har eiendeler til en verdi av over 20 millioner kroner eller har mer enn 20 årsverk er også revisjonspliktige. Det samme gjelder borettslag med et bestemt antall seksjoner.

Revisorens objektivitet

Revisoren må være objektiv og uavhengig. Disse kravene står faktisk nedfelt i revisorloven. Revisoren skal foreta kontroll av regnskapet, og på den måten representerer revisoren både de ansatte, aksjeeiere, investorer, banker, leverandører og andre som har nytte av regnskapet. Det er viktig at disse har tillit til at revisoren gjør en god jobb, og sier ifra dersom noe er feil med regnskapet. Virksomheten selv må også kunne ha tillit til at revisoren gjør jobben på en tilfredsstillende måte, og avdekker eventuelle feil og mangler slik at disse kan rettes. Dette betyr at revisoren verken kan være ansatt i virksomheten han eller henne reviderer eller ha eiendeler i den. En ufullstendig revisjon kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten det gjelder, og revisorens integritet er derfor svært viktig.

Registrerte og statsautoriserte revisorer

Frem til 2021 fantes det to typer revisorer, nemlig registrert revisor og statsautorisert revisor. Da den nye loven trådte i kraft fikk alle som allerede var registrerte revisorer tittelen statsautorisert revisor. For å oppnå denne tittelen må man nå ha en mastergrad i regnskap og revisjon. Det finnes en overgangsordning, som sørger for at alle som allerede hadde startet opp med eller fullført bachelorgrad i regnskap og revisjon kan søke om godkjenning som statsautorisert revisor. Denne overgangsregelen gjelder frem til utgangen av 2025. En registrert revisor hadde kun bachelorgrad i regnskap og revisjon, og kunne derfor ikke jobbe som revisor for selskaper som var notert på børsen. En statsautorisert revisor hadde mastergrad, det vil si to år mer med studier, og i tillegg hele tre år med praksis. Dette betød at han eller hun kunne ta oppdrag fra alle typer selskap, både de som var og de som ikke var notert på børsen. Begge titlene var beskyttet, og kandidatene måtte søke om godkjenning hos Finanstilsynet. Det er fremdeles Finanstilsynet som står for godkjenning av søknadene om å få bli statsautorisert revisor.

Ofte stilte spørsmål og svar om pris på revisor

Her kommer svar på noen ofte stilte spørsmål når det kommer til bruk av revisor og hvilken pris man må betale.
I noen tilfeller, alle aksjeselskap over en viss størrelse må ha revisor. Det gjelder blant annet alle aksjeselskap med mer enn 20 årsverk.
Nei, revisoren kan ikke være ansatt i selskapet han eller hun reviderer. Det skyldes de strenge kravene til revisorens objektivitet. De fleste revisorer jobber i større regnskapsbyråer, eller som selvstendig næringsdrivende.
Det vil si at virksomheten er forpliktet til å sørge for at årsregnskapet revideres av en godkjent revisor.
Forskjellen på disse to er at regnskapsføreren utarbeider regnskapet og revisoren kontrollerer det. En regnskapsfører kan ikke utøve revisjon. Regnskapsføreren kan også være ansatt i virksomheten, mens det motsatte er tilfelle med en revisor.

Vi hjelper deg å få kontroll

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.

Vi hjelper deg å få kontroll

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.