starte et as

Hvordan starte AS: En komplett guide for aksjeselskap i 2023

Drømmer du om å være din egen sjef? Har du en god forretningsidé, men lurer på hvordan du skal gjøre det? Da kan et aksjeselskap være stedet å begynne. I denne artikkelen skal vi lære deg alt du trenger å vite om å starte et aksjeselskap.

Aksjonærer uten personlig ansvar

Et aksjeselskap, også forkortet AS, er et selskap hvor kapitalen er fordelt på en eller flere andeler – også kalt aksjer. Det er flere aksjonærer som er deltagere i et aksjeselskap, men aksjonærene har ikke noe personlig ansvar når det kommer til selskapets drift, utvikling og forpliktelser. Hvem som har ansvar for hva i et aksjeselskap er regulert av aksjeloven.

I dag er aksjeselskap den vanligste formen for næringsselskap i Norge. Ved inngangen til 2020 var det registrert rundt 340 000 aksjeselskap.

Mange synes det kan virke overveldende å starte et aksjeselskap, blant annet på grunn av aksjekapitalen og reglene rundt regnskap og dokumentasjon. Det er likevel enklere å opprette et aksjeselskap enn man skulle tro.

Slik starter du et aksjeselskap

Et aksjeselskap regnes som en juridisk person. Du kan starte et aksjeselskap alene, eller sammen med andre. Det første man gjør er å skrive et stiftelsesdokument. Altinn.no har forslag og maler til hvordan et stiftelsesdokument kan se ut. Hvis du ikke ønsker å gjøre denne jobben selv, kan du ta kontakt med en regnskapsfører, revisor eller en advokat.

Aksjekapital på 30 000 kr

I stiftelsesdokumentet må du også oppgi hvor mye kapital du ønsker å starte aksjeselskapet med. I Norge må denne summen være på minimum 30 000 kr. De som er eiere i aksjeselskapet må likevel forvente at de må stille opp med mer sikkerhet, spesielt om det nyetablerte selskapet har behov for mer kapital for å komme i gang.

For noen kan 30 000 kr virke mye, og for andre melder det seg raskt et behov for større summer. Aksjekapitalen er ikke der for å gjøre det vanskeligere for nye mennesker å starte et aksjeselskap, men fungerer som en sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. Aksjeselskapet kan bruke kapitalen til å gjøre nødvendige investeringer, men det er da viktig at du sørger for at det er en bra nok betalingsbalanse. Et godt tips er derfor å ha mer penger tilgjengelig i tillegg til aksjekapitalen.

Åpningsbalanse

Når stiftelsesdokumentet og kapitalen er gjort klar, vil det neste steget være å sette opp en åpningsbalanse. En såkalt åpningsbalanse er en oversikt over aksjeselskapets midler, eiendeler og eventuell gjeld. I denne prosessen er et godt tips å få hjelp av en regnskapsfører. I visse tilfeller er det et krav at en regnskapsfører eller revisor må bekrefte årsbalansen, og disse kravene er at:

  • aksjeinnskudd skal skje helt eller delvis med annet enn penger
  •  selskapet skal bli del i en avtale
  • noen skal ha spesielle rettigheter

Bankkonto

Steg nummer tre er å åpne en bankkonto i selskapets navn. Det er også her aksjekapitalen skal settes inn. Kontoen kan åpnes i en bank, men det kan være lurt å få informasjon fra flere banker slik at du kan danne deg et bilde av hvem som kan gi deg en best mulig avtale. 

Når du skal opprette en konto i selskapets navn, må du legge ved stiftelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse. Så snart kontoen er opprettet, vil du få en e-post med informasjon til hvordan pengene skal overføres. Vær oppmerksom på at kontoen er sperret helt til aksjeselskapet har fått et organisasjonsnummer.

Registrering på Altinn.no

Steg fire er å registrere aksjeselskapet på Altinn.no. I registermeldingen legger du ved stiftelsesdokumentet, vedtekter og en bekreftelse på at aksjekapitalen er innbetalt. Denne bekreftelsen får du av banken hvor selskapets konto er opprettet.

Deretter er det egentlig bare å vente på at selskapet blir offentlig registrert. Hvor lang tid dette tar varierer. Hos Brønnøysundregistret vil du kunne se hvor lang tid forventet behandlingstid er. Når alt er oppe og klart, vil Brønnøysundregistret sende deg organisasjonsnummer og firmaattest.

Skal du ansette noen?

En stor fordel med aksjeselskap er at du kan være ansatt selv om du står oppført som eier. Da har du like rettigheter som andre arbeidstakere, og du har også rett på lønn. Du må ikke være ansatt. Velger du å stå som kun eier, kan du ta ut utbytte i stedet for lønn.

Som eier av aksjeselskap, kan du også ansette andre mennesker til å utføre bestemte arbeidsoppgaver. Husk at du da har et arbeidsgiveransvar med alle de plikter som medfølger.

Skatt og merverdiavgift

Når du har et aksjeselskap skal du betale skatt, men det er kun overskuddet du skal skatte av. Skatten betales to ganger i året, og i 2020 var skatteprosenten på 22 %. Skatteprosenten kan endre seg fra år til år.

Hvis aksjonærene skal få utbetalt utbytte fra aksjeselskapet, skal også dette utbyttet beskattes. Denne skatteprosenten er på over 30 %. For selskap og eiere under ett kan samlet skattesats bli 46,7 %.

Som hovedregel skal også aksjeselskaper betale merverdiavgift, også kalt MVA. Dette er en omsetningsavgift på varer og tjenester, men en del varer og tjenester er MVA-frie. Et aksjeselskap blir først merverdibetalingspliktig etter at omsetningen har kommet opp i 50 000 kr. Da må du registrere selskapet ditt i Merverdiavgiftregistret.

Du må føre regnskap

Som regel er all næringsvirksomhet bokføringspliktig. Dette innebærer rett og slett at du må dokumentere alt av inntekter og utgifter. Du trenger ikke å gjøre dette selv, og i mange tilfeller kan det lønne seg å ha en regnskapsfører som gjør denne delen av jobben. Aksjeselskap er regnskapspliktig. Det betyr at du en gang i året må levere årsregnskapet til regnskapsregistret. Alle aksjeselskap som omsetter for mindre enn 6 millioner kroner årlig kan i de fleste tilfeller velge bort revisjon av årsregnskapet.

Vanlige roller i et aksjeselskap

Alle aksjeselskaper må ha en generalforsmaling. Medlemmene eller medlemmet i generalforsamlingen sitter med den øverste myndigheten. Det er selskapets aksjonærer som har møterett og stemmerett over viktige saker som angår selskapets utvikling.

Det er også generalforsamlingen som setter sammen selskapets styre. Styret trenger ikke å utgjøres av mer enn en person, men er det flere som sitter i styret trenger de kun å møtes ved behov. Medlemmene i styret har ansvar for driften og organiseringen.

Mange aksjeselskap består bare av en person, og da er det denne personen alt ansvaret faller på. De overnevnte kravene gjelder nemlig selv om det ikke er flere som er med i et aksjeselskap. 

Paul-Gunnar

Daglig leder, Synega Revisjon

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)