revisor

Billig revisor: Slik reduserer du kostnadene på revisoren

Alle virksomheter som er revisjonspliktige må ha en revisor til å utføre revisjonen. Prisen på revisoren vil blant annet avhenge av virksomhetens størrelse og regnskapets tilstand. For et lite aksjeselskap kan prisen fort komme opp i et sted mellom 30 000 og 50 000 kroner. Timeprisen kan ligge på et sted rundt 2 000 kr.

Det er en fordel om virksomheten som skal revideres har hatt gode regnskapsrutiner gjennom hele året. Da blir det mindre for revisoren å gjøre, i og med at regnskapet da ikke vil trenge mer enn en gjennomgang før årsregnskapet sendes inn. Om regnskapet ikke tilfredsstiller kravene, må revisoren gjøre en større jobb. Det er viktig at alt er i orden, slik at virksomheten ikke møter sanksjoner fra myndighetene.

Dersom du har ført regnskapet selv, kan det være penger å spare på å få en regnskapsfører til å gå gjennom alt før revisoren kommer.

Pris på revisor

For å få en billig revisor må du først og fremst sørge for at regnskapet er ført slik det skal. Det vil si at virksomheten må ha gode rutiner hele året, slik at revisoren ikke trenger å gjøre mange rettelser for årsregnskapet kan godkjennes. Jo ryddigere regnskapet er, desto billigere blir revisoren.

Det finnes flere tips til hva du kan gjøre for å sørge for at besøket fra revisoren ikke blir dyrere enn nødvendig. En virksomhet som har god kontroll og styring vil imponere revisoren, og denne blir mer som en samarbeidspartner som bidrar til å styrke virksomheten. Nøkkelen er ikke bare gode rutiner hele året, men også gode forberedelser før revisoren kommer. Disse forberedelsene kan bestå av følgende:

 • sørge for at saldobalanse og hovedbok er tilgjengelig i Excel-format
 • gjøre klar en kopi av protokoller fra alle styremøter
 • gjøre klar kopier av vesentlige avtaler
 • avstemme balansekontoer
 • strukturere avstemmingene og underlagsdokumentasjonen etter regnskapslinje

En virksomhet med god dokumentasjon over eiendeler, løpende utgifter og inntekter og andre forpliktelser gjør et godt inntrykk på revisor, eiere og bank.

7 gode tips for å redusere kostnaden på revisoren

 1. Bruk tid på å finne riktig revisor: Det er viktig å undersøke markedet før du velger revisor. Større firmaer tar ofte høyere timepris enn mindre firmaer. Revisorer med lang erfaring tar høyere priser enn de som er relativt nye. I tillegg til pris er det også viktig å tenke over at du bør finne en revisor som har kompetanse om din bransje. Det gjør at revisjonsarbeidet går lettere, og du slipper å føle at du må lære opp revisoren eller bekymre deg over om vedkommende kjenner til alle reglene. 
 1. Ha kontroll på regnskapet: Ikke vent med å gjøre regnskapet til i siste liten. Regnskap er en oppgave som, avhengig av bedriftens størrelse, må gjøres daglig eller ukentlig. Bilag skal føres, fakturaer skal sendes, betalinger skal registreres. I tillegg er det MVA-regnskap og alt som følger med utbetaling av lønn. Om du sørger for at dette blir gjort løpende, vil det være mye mindre panikk før revisjonen og revisoren slipper å rette opp dårlig utført hastejobb.
 1. Få hjelp av en regnskapsfører: Regnskap kan virke enkelt, og er kanskje det for noen. Du kan likevel spare mange penger på revisor ved å få en regnskapsfører til å hjelpe deg med hele eller deler av regnskapsføringen. Ikke bare slipper du et regnskap fullt av mangler og feil, men du kan også bruke tiden din på det du kan best, nemlig sørge for å skape vekst i virksomheten din.
 1. Bruk gode digitale verktøy: I dag finnes det en rekke gode regnskapsprogram, som også sørger for å holde orden på slike ting som bilagsnumre og dokumentasjon. Da reduserer du muligheten for feil, og for at revisoren mangler bilag. En dyktig revisor kjenner til de mest vanlige regnskapsprogrammene, og benytter seg av digitale løsninger for å utføre jobben så effektivt som mulig.
 1. Kommuniser med revisoren: Først og fremst bør du sjekke hva revisoren trenger før han eller hun begynner revisjonen. På den måten kan du ha alt klart til revisoren kommer. I tillegg kan du be revisoren om gode råd til enda bedre rutiner og rapportering, slik at neste års revisjon blir enda enklere.
 1. Velg en revisor som er faglig oppdatert: For at du skal slippe sanksjoner fra myndighetene er det viktig å velge en faglig dyktig revisor, som er oppdatert på de aller siste regnskapsreglene. I tillegg bør revisoren kjenne bransjen virksomheten opererer i, og ha en generell forståelse for virksomheten i seg selv.
 1. Velg revisor på nett: Velger du en revisor på nett, trenger du ikke å tenke på hvor i landet revisoren befinner seg. Du trenger heller ikke å kaste bort dyrebar tid på å reise til revisorens kontor. I tillegg er en revisor på nett ofte billigere, da de ikke har utgifter til kontor og lignende.

Revisorens arbeidsoppgaver

Revisoren jobber med kontroll av regnskap. I tillegg kan de også gi råd og hjelp i forbindelse med nettopp regnskapet. Revisoren kontrollerer at regnskapet er i orden, og at det er ført i henhold til alle gjeldende lover og regler. Et korrekt regnskap sikrer at virksomheten betaler riktig skatt, og ikke får noen urettmessige fordeler. En revisor er også et viktig ledd i å avsløre hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Når revisoren har gått gjennom regnskapet, utarbeider han eller hun det som kalles en revisjonsberetning. Her vil alle revisorens anmerkninger komme frem. Denne beretningen sendes til Brønnøysundsregistrene.

Når er virksomheten revisjonspliktig?

Virksomheten er revisjonspliktig når organisasjonsformen krever at regnskapet blir kontrollert hvert år. Både virksomhetens størrelse og bransje kan være avgjørende for revisjonsplikten. Det betyr at blant annet advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er revisjonspliktige uansett hvor små eller store virksomhetene deres er.

Enkeltpersonforetak er normalt ikke revisjonspliktige med mindre de innfrir krav til omsetning, verdier og antall årsverk. Disse kravene går ut på at balansen må være høyere enn 20 millioner kroner og virksomheten må også ha mer enn 20 årsverk. Aksjeselskap må tilfredsstille andre krav. Det må ha flere enn 20 årsverk, en balansesum på mer enn 23 millioner kroner og en omsetning på mer enn 6 millioner kroner. Aksjeselskap som ikke tilfredsstiller disse kravene, kan fravelge revisor.

Strenge krav til revisorens uavhengighet

Revisorens arbeid reguleres gjennom revisorloven, og denne loven stiller strenge krav til revisorens uavhengighet og objektivitet. Det betyr at du ikke kan spare penger på å gjøre revisjonen selv. Du kan, om du vil, gjøre regnskapet selv. Det er ingen lov som forhindrer deg i det, men revisjonen kan du ikke foreta på egenhånd. Det skyldes at revisjonen skal bekrefte at regnskapet er utført på riktig måte og er i henhold til gjeldende lover og regler. Omverden, som myndigheter, banker, styret, aksjonærer, investorer og ansatte, skal kunne stole på at regnskapet er korrekt. Dermed er det viktig at revisoren er både objektiv og uavhengig.

I likhet med at du ikke kan være din egen revisor, kan du heller ikke ansette en revisor til å gjøre revisjonen. Virksomheten kan ansette en revisor til å komme med råd og utarbeide rutiner, men vedkommende kan ikke utføre selve revisjonen selv. Loven er til og med så streng at en revisor ikke kan revidere det samme selskapet i mer enn sju år. Deretter må det være en pause på to år før revisoren kan gjenoppta oppdraget.

Statsautorisert eller registrert revisor

Tidligere skilte man mellom statsautorisert og registrert revisor. Forskjellen gikk på utdannelse, da den første hadde en lengre utdannelse bak seg en sistnevnte. En statsautorisert revisor kunne i motsetning til en registrert revisor også revidere regnskapet til børsnoterte selskaper. Begge måtte søke autorisasjon fra Finanstilsynet.

Fra 2021 kom det nye regler. Nå er det nødvendig med mastergrad for å bli godkjent som revisor, og alle som blir godkjent får tittelen statsautorisert.

Oppsummering

Alle revisjonspliktige virksomheter må få en revisor til å revidere regnskapet hvert år. Dette kan føles som en stor utgift, da dette fort kan komme opp i flere titusener av kroner. Revisorloven stiller krav om at revisoren må være både objektiv og uavhengig, og det betyr at du ikke kan spare penger på å gjøre jobben selv.

Det du derimot kan gjøre for å få en billig revisor er å sørge for at regnskapet føres riktig hele året, og at virksomheten har gode rutiner. Da vil det være mindre tidkrevende for revisoren å gjøre jobben sin, og dermed blir prisen også lavere. Du kan også sørge for å gjøre alt klart til revisoren kommer, slik at det ikke går med unødvendig tid til å lete frem dokumenter og bilag. Igjen vil revisjonen gå raskere, og resultatet er billig revisor.

Paul-Gunnar

Daglig leder, Synega Revisjon

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)