REVISOR

Revisor: Alt du trenger å vite

Her går vi gjennom alt du trenger å vite når det kommer til revisorer og revisjon

TJENESTER

Revisor på nett

Trenger du en revisor til å kontrollere bedriftens regnskap, kan det lønne seg å benytte en revisor på nett. Takket være innovativ teknologi og uten kostnader til slike ting som kontor, vil prisene være lave. I tillegg vil ikke avstand spille noen rolle, og du trenger ikke møte revisoren fysisk for å overlevere regnskapet eller annen dokumentasjon.

revisor-time-og-fastpris

PRISER

Priser for revisor

Synega har svært gode priser på revisjon. Vi tar kun 1 380 kr per time, og det er i tillegg mulig med fastpris. Du betaler kun per påbegynte minutt, og kan selv følge med på timebruken på nett og stoppe eller pause den når du måtte ønske. Våre dyktige revisorer jobber digitalt, og dette er en av grunnene til at vi kan holde så lave priser.

REVISJONSPLIKTEN

Hvem må ha revisor?

Alle virksomheter som er pliktige til å levere et revidert årsregnskap må også ha en revisor. Det er dette som kalles revisjonsplikt, og nesten alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap er omfattet av denne plikten. Videre omfattes også alle virksomheter av revisjonsplikten om de har mer enn 6 millioner kroner i omsetning hvert år, har ansatte tilsvarende mer enn 10 årsverk eller en balanse på mer enn 23 millioner kroner. Revisjonsplikten trer i kraft året etter at virksomheten har møtt ett av disse kravene.

BILLIG REVISOR

Hvordan finne billig revisor?

Det er selvfølgelig mange måter å finne en revisor på. Du kan få anbefalinger fra andre virksomheter, eller sjekke gulesider. Du kan også benytte deg av Synega. Vi har en rekke dyktige revisorer med kompetanse innen ulike tjenesteområder. Alt du trenger å gjøre er å forklare hva du trenger hjelp med, og velge prisstruktur. Signering med BankID gjør prosessen både trygg og sikker. Våre revisorer er håndplukkede av oss, og du er sikret topp kvalitet til en av markedets laveste priser.

KORT FORTALT

Hva er en revisor?

Kort fortalt er en revisor en person som kontrollerer at virksomhetens regnskap er korrekt, og i henhold til gjeldende lover og regler. Deretter utsteder revisoren en revisjonsberetning, som du sender inn til Brønnøysundregisteret sammen med årsregnskapet.

En revisor bistår også med rådgivning innen en rekke felt, og kan hjelpe til med registrering av fusjoner og fisjoner, avvikling av aksjeselskaper eller utarbeidelse av lovpålagte protokoller ved kapitalutvidelse.

Det er svært viktig at revisoren er uavhengig, og det betyr at han eller hun ikke kan være ansatt i firmaet vedkommende har ansvar for å revidere.

Fra og med januar 2021 må enhver som søker om godkjenning som revisor ha en mastergrad, det vil si 5 års høyere utdanning, i regnskap og revisjon. Tidligere fantes det to autoriserte titler, nemlig registrert revisor og statsautorisert revisor. Førstnevnte hadde en bachelorgrad i revisjon og 3 års praksis, mens sistnevnte hadde mastergrad i regnskap og revisjon og 3 års praksis. 

For å jobbe som revisor bør du like tall, og i tillegg bør du være nøyaktig, tålmodig og analytisk. Siden du jobber tett sammen med andre mennesker, og rådgir virksomhetene du reviderer, er det viktig at du er sosial og liker å formidle kunnskap på en forståelig måte. De fleste revisorer jobber i små eller store selskaper som tilbyr revisjon, men noen har også sitt eget firma. En revisors årslønn ligger i gjennomsnitt på rundt 700 000 kroner.

REVISOR VS REGNSKAPSFØRER

Hva er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor?

En regnskapsfører er den som fører bilag, kjører lønn, fører MVA-regnskap og a-meldinger samt utarbeider selve årsregnskapet. Regnskapsføreren utfører de oppgavene bokføringsloven og regnskapsloven krever av en virksomhet. Regnskapsføreren kan også gi råd når det kommer til regnskap og gode rutiner rundt dette samt delta på budsjettmøter og lignende. Regnskapsføreren må ikke, men kan være ansatt i virksomheten. 

En revisors jobb er å revidere og kontrollere årsregnskapet, og sjekke at dette er utført på korrekt måte og i samsvar med gjeldende lovverk. I motsetning til regnskapsføreren kan ikke revisoren være ansatt i virksomheten han eller hun utøver revisjon for. Det er fordi revisorloven krever at revisoren er utøver jobben sin med integritet og objektivitet. Revisoren representerer virksomhetens eiere, banker, leverandører, ansatte og andre som har behov  og bruk for informasjon om virksomhetens finansielle tilstand. 

Virksomheten velger også selv hvem de vil ansatte eller leie inn som regnskapsfører, mens valg av revisor må godkjennes av virksomhetens generalforsamling.

OPPGAVER

Hva kan en revisor hjelpe med?

En revisor har mange ulike oppgaver. Her er en oversikt:

Kapitalbekreftelser

Dersom din bedrift planlegger å øke aksjekapitalen, kan Synega bistå med utarbeidelse av lovpålagte protokoller og registrering, samt revisorbekreftelser. Vi har lang erfaring med ulike typer kapitalforhøyelser, og vi bistår også med kapitalnedsettelse.

Fusjon og fisjon

Registrering av fusjoner og fisjoner kan være omfattende å sette seg inn i for en bedrift. Vi sørger for korrekt utarbeidelse av lovpålagt dokumentasjon, samt riktig fremgangsmåte og registrering. (Timeprisen på denne tjenesten kan være noe høyere på komplekse saker.)

Skattefunn

Dersom bedriften din utvikler innovative varer eller tjenester og er skattepliktig til Norge kan du søke SkatteFUNN. Størrelse på bedriften eller bransje har ingenting å si. Vi hjelper bedriften din gjennom hele prosessen.

Avvikling

Avvikling av aksjeselskap medfører flere formelle prosesser og lovkrav. Vi sørger for at avviklingen vil foregå i henhold til aksjelovens bestemmelser. I tillegg sørger vi for korrekt behandling av aksjonæropplysninger.

Due Dilligence

I forbindelse med oppkjøp av bedrifter, er det viktig å gjennomgå alle relevante forhold med virksomheten for å sikre et godt kjøp. Få finansiell og skattemessig Due Dilligence her, og juridisk Due Dilligence fra en våre advokater.

Gjennom å bruke oss vil du sikre en total virksomhetsanalyse av virksomheten du skal kjøpe, til markedsledende pris. (Timeprisen på denne tjenesten kan være noe høyere på komplekse saker.)

Ofte stilte spørsmål

Mange revisorer er ansatt i ulike firmaer, som tilbyr revisjon til alle selskaper og virksomheter med revisjonsplikt. Det finnes også en rekke revisorer som jobber som selvstendig næringsdrivende. Noen velger også å jobbe innen kommunal eller offentlig forvaltning.

Revisorens oppgave er å kontrollere årsregnskapet, og sørge for at dette ikke inneholder feil eller mangler, og at det er utført i henhold til gjeldende lover og regler. Formålet er at det offentlige, ansatte, aksjonærer, investorer, banker og andre kan stole på at tallene er korrekte.

Ja, det er mulig å klage over arbeidet revisoren har utført. Om du ønsker å kreve erstatning, må du blant annet kunne dokumentere at revisorens arbeid har medført økonomisk tap. Det kreves sterke bevis på at revisorens arbeid er direkte skyld i virksomhetens tap.

Ja, det kan du. Om virksomheten har under 6 millioner i årlig omsetning, en balansesum på mindre enn 23 millioner og færre enn 10 årsverk, kan du fravelge bruk av revisor. Selskapet må møte alle disse tre kravene, og ikke kun ett eller to. Det er virksomhetens styre som må godkjenne at det ikke skal utføres revisjon, og deretter må dette rapporteres til Foretaksregisteret.

Nei, dersom virksomheten er revisjonspliktig, er det kun en revisor som kan utføre revisjonen. En revisjon betyr at regnskapet, ofte utført av en regnskapsfører, blir kontrollert. Til dette kreves det ekstra kunnskap, og ikke minst krever revisorloven at dette gjøres av en person som ikke har noen tilknytning til virksomheten som revideres.

Våre revisorer har kompetansen du trenger

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.