Transaksjon: Alt du trenger å vite

Hva er en transaksjon?

En transaksjon er betegnelsen på en overføring fra en part til en annen. Transaksjonen kan være ensidig – at det skjer en overføring en vei uten at det skjer en overføring tilbake – eller den kan være tosidig – at det skjer en overføring begge veier.

I regnskapssammenheng er en transaksjon som regel en overføring av en vare eller en tjeneste en vei, mot en overføring av penger, eventuelt en lovnad om en overføring av penger en gang i fremtiden, tilbake. Det regnes altså fortsatt som en transaksjon selv om det ikke overføres penger umiddelbart. Om du har en bedrift som har solgt en vare til en kunde har du overført varen til kunden og kunden overfører til deg en fordring som forhåpentligvis vil gjøres opp i fremtiden.

Et lån er også en transaksjon der penger overføres en vei, mens det overføres et løfte om tilbakebetaling, som regel med renter, den andre veien.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)