image-8

Slik er du alltid foran skatten

En skatteprognose er et verdifullt verktøy som gir deg en pekepinn på hva kostnaden i forbindelse med skatt for inneværende år vil være. Ved å aktivt bruke en skatteprognose vil du tidlig kunne få et tydelig svar på hvor mye penger som må settes av til skatt. Samtidig vil en skatteprognose kunne bidra til å identifisere muligheter for å redusere skatten der det er relevant. 

Enkeltpersonforetak

For enkeltpersonforetak kan det være utfordrende å til enhver tid være i forkant av skattemyndighetene. Likevel er dette kritisk for å sikre trygg drift i kommende år. Selvstendig næringsdrivende går fort i fellen der man glemmer å sette av penger for påløpte skatteforpliktelser fortløpende, fra første dag. Med tanke på at skattemyndigheter ligger to år bak med innkreving av forskuddsskatt er dette ekstra viktig. Videre vil bedriftens vekst gjøre skatteutregningene mer omfattende og kompliserte, og i mange tilfeller opplever bedrifter å bli krevet for store summer restskatt. Med en godt utarbeidet skatteprognose for kommende år vil du i stor grad kunne unngå å økonomiske utfordringer grunnet skattekrav.

Her kan du se skattekalenderen for enkeltpersonforetak.

Aksjeselskap

For aksjeselskap vil ikke den betalbare skatten ha noen resultateffekt i det påfølgende regnskapsåret. Likevel skal man være føre var for å sikre god likviditet. Tenk slik: hva om selskapet har hatt et supert år i 2019, men 2020 går i minus? Da blir det fort vanskelig å dekke skatten for 2019 når man allerede har kommet til høsten 2020, og likviditeten er tøff. Her kommer vi tilbake til skatteprognosen. En nøyaktig skatteprognose er viktig for både forretningsdrift og likviditetsplanlegging. 

En regnskapsfører vil kunne være en svært viktig lagspiller når det gjelder både utarbeidelse av skatteprognoser, mulige skattebesparelser, samt administrering av skatterapportering og -innbetaling. Synega sine regnskapsførere kan her bistå med enkeltstående oppgaver slik som utarbeidelse av skatteprognose, eller hele regnskapsprosessen.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)