Skattemelding: Alt du trenger å vite

Hva er skattemelding?

Skattemelding er et annet navn på selvangivelse. Skattemeldingen er enkelt forklart et dokument hvor man angir til myndighetene hva man selv har tjent i en viss periode og hva man eide ved periodens slutt.

Hvem må sende inn skattemelding?

Både privatpersoner og bedrifter må sende inn skattemelding.

Hvorfor sender man inn skattemelding?

Skattemeldingen sendes inn til myndighetene slik at de kan fastsette hva man skal betale i skatt på inntekt og formue til myndighetene.

Hvordan sender man inn skattemeldingen?

Skattemeldingen sendes inn gjennom Altinn. Før den sendes inn må den utarbeides enten av deg selv eller av en regnskapsfører. Uansett hvem som gjør jobben krever myndighetene at skattemeldingen settes opp og sendes i henhold til gjeldende lover og regler. For en privatperson er det som regel betydelig enklere enn for en bedrift. Så om du eier en bedrift og velger å sende inn på vegne av bedriften er det viktig at du har satt deg inn i regelverket. Selv om det skulle gå flere år før eventuelle feil oppdages vil det fortsatt kunne utløse straffeskatt/tilleggsskatt.

Hva er fristen for å sende inn skattemelding?

Fristen for å levere skattemelding for bedrifter er normalt 31. mai.

Du kan se de til enhver tid gjeldende fristene her.

Hvem kan hjelpe meg meg skattemeldingen?

Vi kan hjelpe deg med dette. Erfaringsmessig blir det imidlertid fort trangt i døren når fristene nærmer seg, så vær tidlig ute om du ønsker å reservere din plass. Selve utarbeidelsen av skattemeldingen tar også tid, så vi har ikke mulighet til å hjelpe alle som kommer de siste dagene før fristen.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)