image-7

Skattekalenderen for enkeltpersonforetak

Hvilke krav som stilles til en virksomhet sin regnskapsføring avhenger i stor grad av størrelsen på virksomheten. Enkeltpersonforetak som har mindre enn 20 millioner kroner i eiendeler og som ansetter færre enn 20 årsverk er ikke pålagt å sende inn regnskapene sine til Regnskapsregisteret. Dog har disse enkeltpersonforetakene bokføringsplikt, i tillegg til flere frister som må overholdes gjennom året. Under går vi gjennom de skatterelaterte fristene for enkeltpersonforetak for 2020:

Februar 2020

Myndighetene åpner for levering av Skattemelding / Selvangivelse gjennom fagsystem eller årsoppgjørsystem 17. februar. Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivene, samt alle som har drevet med næringsvirksomhet skal levere skattemelding for personlig næringsdrivende. 

Mars 2020

16. Mars er fristen for betaling av forskuddsskatt for personlig næringsdrivende. Enkeltpersonforetak er ikke trekkpliktig, men må betale forskuddsskatt basert på hva som forventes av overskudd i forbindelse med næringsvirksomheten.

31. Mars gjøres Skattemelding / Selvangivelsen tilgjengelig for alle næringsdrivende.

Mai 2020

Forskuddsskatt skal igjen betales innen 15. Mai, som vanlig basert på hva som forventes av overskudd i virksomheten.

31. Mai er fristen for levering av skattemelding for næringsdrivende. 

Juni 2020

Dersom du ønsker å få innvilget utsatt levering av Skattemelding / Selvangivelse må dette søkes om innen 2. Juni. Du kan søke om å få 30 dagers utsettelse på levering. Leveres ikke skattemeldingen innen ny frist kan du få tvangsmulkt.

Næringsrapport skatt skal også leveres innen 2. Juni. Dette er en leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold.

Den siste innleveringen med frist 2. Juni er Skattemelding / Selvangivelse for formues- og inntektsskatt for personlig næringsdrivende. 

August 2020

Foreløpig dato for Skatteoppgjøret for enkeltpersonforetak er satt til 12. August.

September 2020

15. September skal forskuddsskatt betales for personlig næringsdrivende.

November 2020

16. November er årets siste innbetaling av forskuddsskatt for personlig næringsdrivende. 

Selv om de fleste enkeltpersonforetak ikke er regnskapspliktige vil det i mange tilfeller lønne seg å engasjere en regnskapskonsulent. Konsulenten vil, så langt det lar seg gjøre, kunne forsikre at frister overholdes og tvangsmulkter unngås. Videre kan en regnskapsfører være en svært god sparringspartner for selvstendig næringsdrivende i alle faser av virksomhetens liv. En regnskapsfører trenger dog ikke å være en stor kostnad – se hvordan du kan spare store summer på å velge en regnskapskonsulent fra Synega.

Trykk her for å lese om utsatt skatt.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)