regnskapsfører til enkeltmannsforetak

Regnskapsfører til enkeltpersonforetak: Komplett guide

Regnskapsfører til enkeltpersonforetak – må man egentlig ha det? Hva er fordelene og ulempene? Hva kan regnskapsføreren hjelpe med, og hvor mye koster regnskapsføring? Vi svarer på alle hyppig stilte spørsmål her i vår komplette guide til regnskapsføring for ENK.

Må enkeltpersonforetak føre regnskap?

Enkeltpersonforetak er den foretaksformen hvor det er minst krav til regnskapsføring. Alle enkeltpersonforetak, uansett omsetning, må likevel føre regnskap jf. bokføringslovens bestemmelser. Det betyr imidlertid ikke at du nødvendigvis har regnskapsplikt og må sende inn et årsregnskap som er godkjent av revisor

Hvorvidt du er bokføringspliktig eller regnskapspliktig, avhenger blant annet av omsetning. Dette kommer vi tilbake til senere i artikkelen. Vi anbefaler sterkt å ha et godt system for håndtering av inntekter og utgifter, uansett omsetning. Ellers vil du ikke kunne holde god oversikt over bedriftens økonomi, og det kan være vanskelig å føre regnskapet på riktig vis i henhold til lover og forskrifter.

Fordeler og ulemper med regnskapsfører for enkeltpersonforetak

En fordel med å la en profesjonell regnskapsfører føre regnskapet er at du får bedre oversikt over bedriftens økonomi. I tillegg kan det være en fordel å ha profesjonell hjelp når det gjelder å sjekke at all bokføring er korrekt utført. En ulempe med å la en profesjonell regnskapsfører føre regnskapet er at dette kan bli relativt dyrt for mindre ENK. 

Det er imidlertid fullt mulig å tilpasse tjenestene, slik at du ikke betaler for mer enn du må. Du trenger altså ikke å sette vekk hele jobben, og du kan dermed utføre en del av oppgavene selv. Det er viktig å huske på at det er du som eier og driver et enkeltpersonforetak, og det er derfor du som står ansvarlig for alt som skjer i bedriften. 

Ansvaret innebærer blant annet at du må sørge for at alle inntekter og utgifter blir registrert, at alle dokumenter blir lagret på et trygt sted, og at det blir gjort regelmessige avstemminger. Hvis du ikke føler at du har tid eller kunnskap til å håndtere alt dette selv, kan det være en god idé å ta inn en profesjonell regnskapsfører som kan hjelpe deg med å holde orden på bedriftens økonomi.

Bokføringsplikt for enkeltpersonforetak

Det aller fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige, ikke regnskapspliktige. Enkelt forklart, betyr det at du må bokføre i henhold til gjeldende regler i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Dersom du må levere næringsrapport og/eller sende inn MVA-melding, så er du også bokføringspliktig.

Du er derimot ikke pliktig til å sende inn næringsrapport om du tjener mindre enn 50 000 kr per år, samtidig som du ikke er registrert i momsregisteret. Det betyr at du heller ikke har bokføringsplikt. Det er likevel viktig at du dokumenterer alt du har av inntekter og utgifter, samt tar vare på bilagene.

Enkelt forklart, betyr bokføring det samme som å føre regnskap. Det betyr at du skal bruke et regnskapssystem for registrere inntekter og utgifter. Dette må gjøres hvert kvartal om du ikke er MVA-pliktig. Dersom du betaler MVA annenhver måned, så må regnskapet være oppdatert annenhver måned.

Regnskapsplikt for ENK

Forskjellen mellom bokføringsplikt og regnskapsplikt er at du ikke bare må føre regnskap, men du må også sende regnskapet til Regnskapsregisteret. Dersom du har et enkeltpersonforetak med eiendeler som er verdt over 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk, så er du regnskapspliktig.

Det er altså ikke mange ENK som er regnskapspliktige. Mange velger å bytte selskapsform, dersom verdiene eller antall ansatte stiger såpass betydelig. En dyktig regnskapsfører vil kunne rådføre deg underveis om det skulle oppstå behov for å bytte selskapsform til for eksempel aksjeselskap (AS).

Ta vare på alle bilag

Du må ta vare på alle bilag når du driver et enkeltpersonforetak. Dette gjelder kvitteringer, fakturaer og andre dokumenter som kan belyse inntekter og utgifter. Du må også ta vare på alle kundeavtaler, leieavtaler og andre dokumenter som er relevante for virksomheten din. Alle bilagene skal nummereres og dateres.

Nummererte og daterte bilag er en viktig del av god regnskapsoppfølging. Dokumentene kan nemlig brukes som bevis i tilfelle det oppstår tvister eller feil. De kan også bidra til å belyse inntekter og utgifter i ettertid. Derfor er det svært viktig at du tar godt vare på alle bilagene dine.

Hvordan oppbevarer man bilagene?

De fleste regnskapsførere anbefaler at man skanner alle bilagene og lagrer dem digitalt. På den måten er de enklere å finne, og det er mindre sjanse for at de blir borte. Dessuten slipper man å oppbevare store mengder papirer. Hvis du ikke har mulighet til å skanne bilagene dine, kan du oppbevare dem i perm. Permer er enkle å bruke og de tar lite plass. Du kan få kjøpt perm på alle kontorforretninger.

Det viktigste er at du har et system for å gjøre det enkelt å finne bilagene dine når du trenger dem. Alle bilagene skal oppbevares på et trygt og tørt sted. Du må oppbevare alle bilagene dine i fem år. Dette gjelder også kundeavtaler, leieavtaler og andre dokumenter som er relevante for virksomheten din.

Hvorfor bør enkeltpersonforetak bruke regnskapsfører?

En regnskapsfører kan være svært nyttig for et enkeltpersonforetak, selv for deg som ikke er regnskapspliktig og i teorien kan gjøre alt selv. En regnskapsfører kan spare deg for mye tid og energi, samt hjelpe deg med å holde styr på bedriftens økonomi. Du trenger ikke å sette vekk hele regnskapet – ofte kan det være fornuftig for ENK å få hjelp til kun spesifikke oppgaver.

Hva kan en regnskapsfører hjelpe et ENK med?

La oss se på et par et eksempler til hvordan en regnskapsfører kan hjelpe enkeltpersonforetak. Dersom du vil føre regnskap selv, kan du benytte deg av regnskapsfører kun ved årsslutt for å sjekke at alt er korrekt. Dette kan være et fornuftig alternativ for deg som har få bilag og ikke er regnskapspliktig. 

En annen løsning er å sette vekk mesteparten av jobben. I så fall trenger du kun å sende ut faktura, laste opp bilag og betale fakturaene dine. Regnskapsføreren vil ta seg av resten, slik at du ikke trenger å tenke mer på regnskapet. Dette kan være en god løsning for deg som har mange bilag, flere inntektskilder eller som ønsker å frigjøre mest mulig av tiden din.

Det første du bør gjøre er dermed å sette opp en liste over hva du vil gjøre selv og hva du vil outsource. Tenk over hvor mye tid du har til rådighet, hvor mye kunnskap du har eller er villig til å lære deg og hvilke spesifikke behov nettopp din bedrift har.

En regnskapsfører kan hjelpe deg med følgende: 

  • Gi deg råd om hvordan du skal forholde deg til skatteregler for enkeltpersonforetak, momsregler og andre lover og forskrifter
  • Bistå deg med å lage et budsjett, så du kan planlegge og styre bedriftens økonomi på en bedre måte
  • Hjelpe deg med å finne riktig forsikring, lån og andre finansielle produkter tilpasset ditt behov
  • Gi deg råd om hvordan du kan investere bedriftens overskudd på en fordelaktig måte
  • Bistå deg ved kjøp og salg av virksomhet
  • Fylle ut og levere næringsrapport for deg

Det kan lønne seg å bruke en regnskapsfører fra starten av, slik at du får råd og hjelp til å sette opp rutiner og systemer som gjør det enkelt for deg å holde styr på bedriftens økonomi. På den måten unngår du at ting blir rotete og komplisert, og du slipper å bruke unødvendig mye tid på det.

Hvorfor man bør vurdere regnskapsprogram for ENK

Det er mange grunner til å vurdere et regnskapsprogram for enkeltpersonforetak. Regnskapsprogrammer kan gi deg oversikt over inntekter og utgifter, samt resultatet ditt – slik at du alltid vet hvor mye penger du har til rådighet. Det finnes flere regnskapsprogrammer på markedet, utviklet til forskjellig bruk.

Enkelte er utviklet for at bedriftseieren skal kunne bokføre selv. I så fall får du nyttige verktøy som sørger for at du følger bokføringsloven, for eksempel at utgifter blir bokført under riktig post. Andre er utviklet for å brukes i samarbeid med regnskapsfører, og disse er ofte svært aktuelle for enkeltpersonforetak som ønsker å gjøre deler av regnskapet selv.

For eksempel, du kan laste opp bilag som kvitteringer på farten direkte til regnskapsprogrammet. Andre nyttige funksjoner inkluderer timeføring eller registrere hvor langt du kjører bilen i forbindelse med kundeoppdrag. Deretter kan regnskapsføreren gå inn i programmet senere for å registrere dette på riktig måte.

Hva er prisen på regnskapsfører for enkeltpersonforetak?

Det er mange faktorer som påvirker prisen på regnskapsfører for enkeltpersonforetak. Dette inkluderer hvor komplisert virksomheten er, hvor mange bilag man har per år og hvor mye arbeid det er involvert i å holde orden på bilagene. I tillegg vil prisen variere fra regnskapsfører til regnskapsfører.

På generelt grunnlag kan vi si at enkeltpersonforetak har en gjennomsnittlig årlig utgift på mellom 5 000 og 25 000 kroner for regnskapsføring. Dette er imidlertid bare et generelt anslag, og den faktiske prisen kan være høyere eller lavere avhengig av de nevnte faktorene.

Når du skal velge regnskapsfører for ditt enkeltpersonforetak, bør du derfor vurdere flere ting enn bare prisen. Husk at dette er en person som kommer til å ha mye innsikt i din virksomhet, og det er derfor viktig at du velger en regnskapsfører du stoler på.

Det er også viktig å sjekke at den regnskapsføreren du velger har den nødvendige kompetansen og erfaringen. En god regnskapsfører bør ha lang erfaring med å jobbe med enkeltpersonforetak, og vedkommende bør kunne gi deg råd om hvordan du kan effektivisere og forenkle din virksomhet.

Bør man velge timepris eller fastpris?

Det er hovedsakelig tre forskjellige måter å betale en regnskapsfører på: timepris, fastpris og pakkepris. De har alle sine fordeler og ulemper, og du bør tenke deg om nøye før du velger. Timepris passer for eksempel best for deg som har få bilag eller bare trenger sporadisk hjelp. 

Pakkepris er et godt valg for deg som trenger alle tjenestene som inkluderes i pakken – hvis du ikke har bruk for dem, ender du bare opp med å betale for noe du ikke bruker. Fastpris kan lønne seg  hvis du har et større volum av bilag, eller hvis du trenger regelmessig hjelp og råd fra en regnskapsfører. 

Uansett om du velger timepris, pakkepris eller fastpris, er det viktig å be om et tilbud på regnskapsførertjenester. I så fall vil tilbudet bestå av et estimat av forventet timebruk. Dersom du ser at timebruket blir høyere enn forventet eller virksomheten endrer seg, så kan du bytte til fastpris. 

Ha en løpende dialog med regnskapsføreren din, slik at du alltid velger den beste betalingsløsning for dine behov.

Slik velger du riktig regnskapsfører til enkeltpersonforetak

Det er viktig å ha en profesjonell regnskapsfører som kan bistå med å føre regnskapet på en korrekt måte. Det er imidlertid ikke alltid enkelt å vite hvilken regnskapsfører som er best egnet for din bedrift, og det kan være fristende å bare velge den første og beste. 

Det er viktig å tenke seg godt om, slik at du velger riktig regnskapsfører for enkeltpersonforetaket ditt til den rette prisen.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)