PRIS FOR REGNSKAPSFØRER

Få full kontroll på regnskaps­kostnadene

Gi din bedrift forutsigbarhet og kontroll. Betal per minutt
eller månedlig fastpris. Scroll nedover for å lese mer.

Alle priser er eks. mva.

Minuttpris

Med minuttpris betaler du kun for minuttene du bruker, og ikke per påbegynte halvtime eller time. Og du kan enkelt følge med på tidsbruken fortløpende i vårt hjelpesenter, så det ikke blir noen overraskelser når måneden er omme.

Fastpris

Synega tilbyr fastpris på alle oppdrag. Velger du fastpris når du bestiller vil du motta et uforpliktende tilbud som du kan vurdere før arbeidet begynner. Få alt inkludert av bokføring, bankavstemming, lønn og lovpålagt dokumentasjon av balanse. Fastpris tilbys kun på tjenesten «Hjelp til hele regnskapet».

Årsoppgjør

Dersom du ønsker at vi skal gjøre årsoppgjør koster dette fast 4.290,- for enkeltpersonforetak, 5.990,- for aksjeselskap, eller 1.190,- per time for holdingselskap. Årsoppgjør gjøres en gang per år, uavhengig av om du har valgt minuttpris eller fastpris.

Avvikling

Dersom du ønsker at vi skal avvikle bedriften din har dette en fastpris på 990,- for enkeltpersonforetak og 4.990,- for aksjeselskap. Tiden det eventuelt tar å få regnskapet ajour, slik at det er klart for avvikling, koster 749,- per time, fakturert per medgåtte minutt. 

Minuttpris

Med minuttpris betaler du kun for minuttene du bruker, og ikke per påbegynte halvtime eller time. Og du kan enkelt følge med på tidsbruken fortløpende i vårt hjelpesenter, så det ikke blir noen overraskelser når måneden er omme.

Av 1.000 + kunder er gjennomsnittlig tidsbruk per i dag 2.44 timer per måned.

Fastpris

Synega tilbyr fastpris på alle oppdrag. Velger du fastpris når du bestiller vil du motta et uforpliktende tilbud som du kan vurdere før arbeidet begynner. Få alt inkludert av bokføring, bankavstemming, lønn og lovpålagt dokumentasjon av balanse. Fastpris tilbys kun på tjenesten «Hjelp til hele regnskapet».

Årsoppgjør

Dersom du ønsker at vi skal gjøre årsoppgjør koster dette fast 4.290,- for enkeltpersonforetak, 5.990,- for aksjeselskap, eller 1.190,- per time for holdingselskap. Årsoppgjør gjøres en gang per år, uavhengig av om du har valgt minuttpris eller fastpris.

Avvikling

Dersom du ønsker at vi skal avvikle bedriften din har dette en fastpris på 990,- for enkeltpersonforetak og 4.990,- for aksjeselskap. Tiden det eventuelt tar å få regnskapet ajour, slik at det er klart for avvikling, koster 749,- per time, fakturert per medgåtte minutt.

Enkelt og fint samarbeid. Man blir påminnet ting man glemmer og generelt så holder regnskaps­føreren vår god kontroll over det "kjedelige".

- Thomas, Små Spor AS

GENERELLE PRISER

Hva koster en regnskapsfører?

De aller fleste regnskapsførere tar betalt per time, og gjennomsnittsprisen ligger på 900 kr. I praksis betyr det at du betaler for antall timer regnskapsføreren bruker på å gjøre jobben sin, som rapportering, avstemming og ferdigstillelse av regnskapet.

Det er ikke bare timeprisen som vil variere, men også hvor mye tid hver enkelt regnskapsfører bruker på å gjøre jobben sin. Når du skal sammenligne priser, kan du med andre ord ikke se deg blind på selve timeprisen. Dersom regnskapsføreren bruker lang tid, kan du ende opp med å måtte betale veldig mye. Løsningen på dette kan være å be om fastpris, og samtidig definere hvilke oppgaver som er inkludert.

EKSTERN HJELP

Kostnadene ved å velge en ekstern regnskapsfører

Det er mange mindre bedrifter som velger en ekstern regnskapsfører rett og slett fordi ønsker å bruke tiden sin på det de faktisk er gode på. Det er ikke alle som har ønske om å sitte med tall og bilag, eller som føler de har den kompetansen som skal til. Dermed vil det være vel verdt å kjøpe disse tjenestene. Du bør likevel være oppmerksom på hva som er gjengs pris, hva som er inkludert i prisen og hva du må betale ekstra for.

Her er en oversikt over gjennomsnittsprisene for ulike regnskapstjenester:

 • Etablering – ligger på alt fra 2 000 til 5 000 kroner.
 • Timesats – ligger på et sted mellom 600 og 1 400 kroner.
 • Føring av lønn koster mellom 100 og 300 kroner per ansatt.
 • MVA-oppgave koster mellom 500 og 1 000 kroner.
 • Regnskapsføring av rundt 200 bilag koster fra 10 000 til 25 000 kroner.
 • Regnskapsføring av rundt 500 bilag koster fra 20 000 til 40 000 kroner.
 • Hjelp til å stifte et aksjeselskap koster mellom 1 500 og 3 000 kroner.
 • Hjelp til å stifte et enkeltpersonforetak koster fra 500 til 1 500 kroner.
 • Årsavslutning ligger på mellom 4 000 og 8 000 kroner.

Husk at selv om du kanskje bruker mange timer på å gjøre regnskapet selv, vil en profesjonell regnskapsfører være langt raskere. I tillegg har regnskapsføreren også kontroll over alle tidsfrister som må overholdes. Husk også at dersom du driver internasjonalt vil dette kreve en litt annen ekspertise, og dermed kan regnskapsføringen koste litt mer.

Dette koster en regnskapsfører i året

Det er mange ting som påvirker hvor mye du årlig må betale for en regnskapsfører. Velger du å ansette en regnskapsfører på fulltid må du regne med å betale rundt 690 000 kroner per år. Velger du å ha vedkommende på deltid vil prisen ligge på omtrent halvparten.

Du kan også velge å kjøpe hjelpe fra en regnskapsfører. Timeprisen ligger i gjennomsnitt på 900 kroner, og trenger du hjelp cirka 5 timer per måned vil dette koste deg 54 000 kroner per år. Du kan også velge å samarbeide med en regnskapsfører over nettet. Det kan, for eksempel, foregå slik at du oppretter fakturaer og sender bilag over til regnskapsføreren, og så gjør denne resten av regnskapet. Prisen på dette vil variere ut fra hvor stort firmaet ditt er.

Har du et enkeltpersonforetak med null ansatte må du regne med å betale rundt 12 000 kroner per år. Har du 3 ansatte kan prisen komme opp i 24 000 kroner per år, og med 5 ansatte vil prisen ligge på fra 36 000 kroner i året.

Velger du å føre regnskapet selv og bruke et regnskapsprogram på nettet, som Fiken, vil kostnaden for bruk av selve programmet ligge på omtrent 2 400 kroner per år.

Alle disse prisene er cirka priser, men det gir deg en indikasjon på hvilke kostnader du må regne med.

Reduser prisen med disse knepene

Du kommer ikke forbi at regnskapet må gjøres, men det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å redusere utgiftene dine.

 • De aller fleste fakturaene dine kommer fra de samme kildene. Sett opp automatisk bokføring av disse. Dette kan faktisk spare deg for så mye som 15 timer hvert eneste år.
 • Gjør regnskapet selv. Bokføring av fakturaer, avstemming av bank og kjøring av lønn er enkel regnskapsføring veldig mange klarer å gjøre selv.
 • Har du en liten bedrift kan du benytte deg av et gratis program for fakturering og regnskap.
 • Det finnes også gode programmer som koster rundt 200 kr per måned, og som sørger for at du kan utføre hele regnskapet fra A til Å selv. Dette selv om du har ansatte, og uavhengig av selskapsform.
 • Bruk en regnskapsfører til å gjøre hele jobben, også årsoppgjøret. En regnskapsfører er billigere enn en revisor. Du kan sjekke hos Altinn om selskapet ditt er pliktig til å bruke revisor.
 • Lever all dokumentasjon i tide, slik at regnskapsføreren ikke må ta betalt for å purre opp manglende vedlegg.

Gjør regnskapet selv ved hjelp av et regnskapsprogram

Dersom du ikke har store behov, har noe kjennskap til regnskap eller interesse for å sette deg inn i det nødvendige, kan du benytte deg av et regnskapsprogram. Dette kan du kjøpe deg tilgang til på nettet, og prisen du må betale er rundt 200 kroner per måned.

Flere av disse programmene, som Fiken, benytter seg av et språk du forstår, har hjelpevideoer, kundeservice og lar deg også koble regnskapssystemet opp mot Altinn. Det betyr at de to systemene snakker sammen, noe som er praktisk når du blant annet skal sende inn MVA-meldinger og næringsoppgave.

ALTERNATIVER

Regnskapsfører som konsulent

Det finnes noen alternativer mellom det å føre regnskapet helt selv og det å overlate alt til en regnskapsfører. Du kan ta kontakt med en regnskapsfører, og inngå avtale om den rollefordelingen du kunne tenke deg. Her er noen forslag:

 • Du fører regnskapet selv, men kan be regnskapsføreren om hjelp ved spesielle situasjoner.
 • Du fører regnskapet selv, men regnskapsføreren ser over med jevne mellomrom for å sjekke at alt er i orden.
 • Du fører regnskapet selv, mens regnskapsføreren står for årsavslutningen.
 • Du ordner med faktureringen selv, mens regnskapsføreren gjør resten.

Enkelt å samarbeide på nettet

Du har sikkert hørt at det ofte er dyrere med en regnskapsfører i Oslo og de større byene, enn én som sitter i en mindre by. Dagens teknologi har heldigvis sørget for at dette ikke lenger er noen utfordring. De aller fleste regnskapsførere er på nett og det meste foregår digitalt. Du trenger ikke lenger å reise innom regnskapsføreren med bilag og annen dokumentasjon. Du sender det enkelt over på nett. Dermed trenger du ikke ta noen geografiske hensyn når du skal finne en regnskapsfører du kan jobbe med. Så lenge alt foregår digitalt, kan du sitte i Fredrikstad og regnskapsføreren i Molde.

Fordelen med nettbaserte løsninger er at begge parter har tilgang til de samme opplysningene. Dette letter jobben både for deg og regnskapsføreren, uavhengig av hvordan dere har fordelt oppgavene mellom dere.

Regnskapsføreren kan kontrollere det du har gjort om det er behov for det, eller utføre enkelte av oppgavene for deg. Alt foregår over nettet, noe som vesentlig minimerer kostnadene og tiden som brukes.

TID OG PENGER

Når lønner det seg å la en regnskapsfører gjøre jobben?

Før du bestemmer deg for hvilken variant du skal velge, kan det være lurt å vite litt om når det lønner seg å få hjelp av en regnskapsfører. Har du nettopp startet opp, ønsker du antagelig å være nøye med hva du bruker både penger og tid på.

Svaret på spørsmålet over avhenger mye av størrelsen på bedriften din. Dersom du omsetter for så lite at du er under MVA-grensen, ikke har ansatte og bare trenger å føre noen få fakturaer, kan du med stor sannsynlighet gjøre dette selv. Da vil et enkelt regnskapsprogram være billigere og mer nyttig enn en regnskapsfører.

Dersom bedriften din har så mye aktivitet at du har mange fakturaer, ansatte og må levere MVA-oppgaver, bør du tenke på om det ikke er på tide å vurdere å få profesjonell hjelp til regnskapet. Når du kan bruke tiden din på aktiviteter som gir mer inntekter til bedriften enn hva det koster å ha en regnskapsfører, bør du se på om ikke tiden er inne til å få profesjonell hjelp.

Tid er penger. Dette er kanskje et forslitt uttrykk, men likevel sant. Som bedriftseier eller -leder ønsker du å at omsetningen skal øke. Selv om du da må bruke litt penger på regnskapsfører hver måned, tar du kanskje dette igjen ved at du frigjør tid som brukes til å øke inntektene.

Hva gjør egentlig regnskapsføreren?

Før du bestemmer deg for hvilken løsning som passer best for firmaet ditt, kan det kanskje være greit å vite litt mer om hva jobben til regnskapsføreren egentlig går ut på. Enkelt sagt er regnskapet en oversikt over firmaets inntekter og utgifter. Regnskapsføreren bruker et system, et regnskapsprogram, for å gjøre denne jobben. Det må du også gjøre om du skal gjøre jobben selv.

I regnskapssystemet føres både bilag, MVA-oppgaver, årsregnskap og lønnskjøring om du har ansatte. Bilag er alle de fakturaer og kvitteringer bedriften mottar. Du kan også si at dette er oversikten over firmaets pengetransaksjoner. MVA gjelder for alle bedrifter etter at omsetningen har passert et visst beløp. MVA-regnskapet skal sendes inn til staten.

Har du ansatte, skal du betale lønn. Da må du også holde orden på slike ting som skattetrekk, feriepenger, pensjon, forsikringer og arbeidsgiveravgift. Det er mye å sette seg inn i, og veldig mange velger derfor å benytte seg av regnskapsfører på dette området. Det er fort gjort å tråkke feil, og det kan bli kostbart.

Årsregnskapet er avslutningen av foregående regnskapsår. Det er her du ser hva bedriften totalt har hatt av inntekter og utgifter, og det er dermed også her du ser hva som skal betales i skatt. Dersom du har investorer, vil de være veldig interessert i det som kommer frem i årsregnskapet. I tillegg er årsregnskapet et veldig fint grunnlag for å sette mål for neste år.

Er det lov å gjøre regnskapet selv?

Ifølge loven har du, selv om du ikke har kvalifikasjonene, rett til å gjøre regnskapet ditt selv. Du kan imidlertid kun gjøre det for din egen bedrift. Du kan med andre ord ikke tilby deg å gjøre denne jobben for andre. Det er du som bedriftseier som er ansvarlig for regnskapet og at dette føres på riktig måte.

Dersom du velger å benytte deg av en regnskapsfører, må du sørge for at denne har autorisasjon. Dette kravet gjelder når du kjøper en tjeneste du blir fakturert for. Hvilke regnskapsførere eller -selskaper som har det, finner du en oversikt over hos Finanstilsynet. Videre må du melde fra til Enhetsregisteret hvem du har valgt. Denne må på sin side også bekrefte oppdraget. Velger du å ansette en person til å føre regnskapet, og lønne denne som ansatt, trenger ikke vedkommende å være autorisert regnskapsfører.

Loven skiller også mellom hvilke selskaper som er bokføringspliktige og ikke trenger å lage årsregnskap og hvilke som er regnskapspliktige og må føre årsregnskap. Skillet går i hovedsak ut på hvor stor omsetning bedriften har samt antall ansatte. De aller fleste enkeltpersonforetak trenger kun å drive med bokføring. Kravet om revisor rammer også kun selskaper med en større omsetning og flere årsverk.

Her er en enkel oversikt for deg som driver enkeltpersonforetak:

 • Dersom du omsetter for mindre enn 50 000 kroner per år, trenger du ikke å føre regnskap. Du må imidlertid kunne dokumentere inntekter og kostnader. Det er derfor viktig at du tar vare på alt du har av fakturaer og kvitteringer. Det som på regnskapsspråk kalles bilag.
 • Dersom du omsetter for mer enn 50 000 kroner i året må du føre regnskap. Det vil si at du har bokføringsplikt og må levere Næringsoppgave 1 sammen med skattemeldingen din. Slik vi har vært inne på, kan du selv bestemme om du skal føre regnskapet selv eller la en profesjonell gjøre jobben.
 • Dersom du omsetter for mer enn 50 000 kroner per år og i tillegg har verdier for mer enn 20 millioner kroner eller mer enn 20 årsverk, er du regnskapspliktig. Da må du sette opp et årsregnskap og sende dette inn til Brønnøysundregistrene.  I tillegg må du levere det som heter Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen din.

Oppsummering

Når du driver en bedrift, kan du enten føre regnskapet selv eller overlate det hele til en regnskapsfører. Slik vi har vært inne på, har du flere muligheter. Du kan benytte deg av et regnskapsprogram på nettet. Det koster ikke så mye, og er en god løsning for deg som har en liten bedrift eller litt interesse for tall.

Du kan også velge å la regnskapsføreren gjøre hele eller deler av jobben. De fleste regnskapsførere opererer med timepris, men det kan ofte lønne seg å avtale fastpris. Da slipper du å bli overrasket når regningen kommer og regnskapsføreren har brukt flere timer enn du hadde tenkt.

Hva du velger handler i stor grad om hva du vil bruke tiden din på, hvor stor bedriften din er og hva du selv føler deg kompetent til å gjøre. Dersom du er i startfasen, kan det kanskje være greit å gjøre regnskapet selv. Da sparer du penger, og får god oversikt over tallene dine. Du bør uansett investere i et regnskapsprogram, slik at du lettere holder kontroll på alt.

 

Vi hjelper deg å få kontroll på regnskapet

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.

Vi hjelper deg å få kontroll på regnskapet

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.