REGNSKAP

Hva er PEP og reelle rettighetshavere?

Politisk eksponert person (PEP)

Definisjonen etter hvitvaskingsloven på hvem som regnes som en politisk eksponert person (PEP), er en fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:

 1.   Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2.   Medlem av nasjonalforsamling
 3.   Medlem av styrende organ i politisk parti
 4.   Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5.   Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6.   Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 7.   Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8.   Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Reelle rettighetshavere

Definisjonen på reelle rettighetshavere er:

 1. Eier mer enn 25 % av eierandelene i foretaket.
 2. Kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i foretaket.
 3. Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende.
 4. På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i selskapet.
 5. På annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.