Næringsoppgave: Alt du trenger å vite (fritak m.m.)

Kan man få fritak fra næringsoppgaven?

Om du driver et enkeltpersonforetak kan du få fritak for næringsoppgave dersom årets brutto driftsinntekt ikke overstiger 50.000 kroner.

Næringsoppgave 1 – for enkeltpersonsforetak/enkeltmannsforetak

Hvis du driver enkeltpersonforetak/enkeltmannsforetak skal du levere inn Næringsoppgave 1. Det skal du også gjøre om du driver ansvarlig selskap (ANS) eller foretak med delt ansvar (DA).

Et overskudd fra virksomheten skal dermed fylles inn i næringsoppgaven, slik at det kommer inn i selvangivelsen din på lik linje med andre inntekter.

Tilsvarende skal et underskudd fra virksomheten føres i næringsoppgaven, slik at du får skattefradrag.

Næringsoppgave 2 – for aksjeselskap

Aksjeselskaper og andre foretak som er regnskapspliktige skal levere inn Næringsoppgave 2. Denne næringsoppgaven blir et tillegg til selvangivelsen eller selskapsoppgaven. Om du er eier av et aksjeselskap er det altså aksjeselskapet selv som skal levere næringsoppgave og ikke du personlig. Informasjonen som skal til din egen selvangivelse i forbindelse med aksjene du eier oppgis gjennom Aksjonærregisteroppgaven.

Hva er en næringsoppgave?

Alle som driver næringsvirksomhet plikter å sende inn næringsoppgave sammen med selvangivelsen. En næringsoppgave viser i grove trekk hovedpostene i resultat- og balanseregnskapet til virksomheten.

Næringsoppgaven oppgir om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd gjennom året. Overskuddet eller underskuddet i næringsoppgaven skal fylles inn i selvangivelsen til personen eller foretaket det gjelder. Næringsoppgaven inngår dermed som en del av alle ligningspapirene du skal sende inn.

Hvem kan sende inn næringsoppgave?

Det er ingen formelle krav til hvem som sender inn oppgaven, men myndighetene krever at oppgaven fylles ut riktig og at tallene bak er riktig utarbeidet, i henhold til gjeldende lover og regler. Eieren av bedriften er selv ansvarlig for dette. Både næringsoppgave 1 og 2 er omfattende, derfor anbefaler vi at du benytter deg av en regnskapsfører. Det sparer deg for tid, samtidig som det sikrer at oppgaven blir korrekt utfylt.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)