mva for bedrifter

Registrering av MVA for bedrifter: Alt du trenger å vite

MVA, merverdiavgift, moms – kjært barn har mange navn. Dette er alle begreper som omfatter en avgift myndighetene legger til varer og tjenester når det selges. Avgiftspliktige bedrifter er selv ansvarlig for å beregne og legge til avgiften på vegne av myndighetene, og må registrere seg for MVA i Brønnøysundregisteret.

MVA betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Enkelte virksomheter har sine egne satser for MVA, men standardsatsene ser slik ut:

  • Generell sats: 25%
  • Næringsmidler: 15%
  • Persontransport, kinobilletter, utleie av rom m.m: 12%

Når skal bedriften MVA-registreres?

Først og fremst må du finne ut om du driver en avgiftspliktig virksomhet. Måter å finne ut av dette på er gjennom nettet, Skatteetaten eller regnskapsfører. Skulle det vise seg at virksomheten er avgiftspliktig, må det deretter omsettes for 50.000 kr innenfor en tolvmåneders periode for å kunne bli MVA-registrert. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er beløpsgrensen 140.000 kr. Bedriften har ikke lov til å fakturere med MVA før registreringen er gjennomført.

Selve registreringen gjøres gjennom Altinn. Du kan gjøre dette på egenhånd, men ofte kan det være lurt å la en regnskapsfører ta seg av registreringen. Dette fordi det finnes ulike klassifiseringer for merverdiavgift, og regelverket oppdateres ofte. Samtidig forventer myndighetene at du beregner i henhold til regelverket og holder deg ansvarlig dersom noe blir feil. 

Det første året skal MVA beregnes hver andre måned. Slik fortsetter det videre, med mindre bedriften omsetter for under én million kroner per år. Da kan du søke om å levere kun én gang i året. Synega har dyktige regnskapsførere som hjelper bedrifter med merverdiavgift. MVA-beregning og registrering kan være en tidkrevende og innviklet prosess, samtidig som det er strengt regulert. Med hjelp fra en av våre regnskapsførere kan du være sikker på at regnskapet følger regelverket, og blir levert etter fristene for de ulike terminene. Vi jobber 100% nettbasert, og kan bistå uavhengig av bosted.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)