Hva er likviditet? Alt du trenger å vite

Likviditet er et annet ord for betalingsevne. Når man sier at en person eller bedrift har dårlig likviditet betyr det som regel i praksis at man har lite penger tilgjengelig til å betale forutsette og uforutsette utgifter. Begrepet likviditet hensyntar ikke bare hvor mye man har tilgjengelig, men sier noe om hvor mye man har tilgjengelig, gitt hvor store inntekter og utgifter man vanligvis har i en gitt periode. Man kan kvantifisere begrepet ved å trekke de kortsiktige økonomiske forpliktelsene fra det man har til rådighet på kort sikt. For en bedrift som omsetter for flere milliarder i året vil det å ha 10 millioner til rådighet derfor ofte bety at bedriften har veldig dårlig likviditet, men om en liten bedrift eller en privatperson har det samme beløpet til rådighet ville det bety at disse har god likviditet.

I forbindelse med vurdering av bedrifters soliditet, i forkant av oppkjøp, utlån, og så videre, er likviditetsgrad et mål som ofte tas med. Likviditetsgraden regnes ut ved at man deler eiendeler som kan konverteres til kontanter relativt raskt (bankinnskudd, aksjer, visse kundefordringer, osv.) på kortsiktig gjeld og forpliktelser. Om en bedrift har to millioner i banken og kortsiktige forpliktelser på en million er likviditetsgraden 200 %. Det finnes ytterligere tre andre utregninger for å måle likviditet.

Hvordan du forbedre din likviditet?

Det er flere tiltak en kan iverksette for å bedre likviditeten. Som bedrift kan man forkorte betalingsfristen på utgående fakturaer, samtidig som man kontakter sine leverandører for å forlenge betalingsfristen på inngående fakturaer. Man kan også benytte seg av et factoringforetak. Da vil ofte likviditeten bedre seg, men litt på bekostning av resultatmargin. Dette kommer imidlertid an på flere ulike faktorer i bedriften. Utover dette kan man også tilføre bedriften mer kapital i form av lån eller egenkapital, og/eller forsøke å øke omsetningen mens man holder kontroll på kostnadene.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)