Hva er ligningspapirer? Alt du trenger å vite

Ligningspapirer er betegnelsen på selvangivelsen og alle vedleggene du må sende inn til skattemyndighetene hvert år. Både personer og foretak er pliktige til å sende inn ligningspapirer.

Selvangivelsen er det mest kjente ligningspapiret. Den skal leveres av både lønnsmottakere og næringsdrivende.

Aksjeselskap og andre foretak må også levere dette ligningspapiret.

Enkeltpersonforetak (EPF) / enkeltmannsforetak (ENK) og ligningspapirer

Det er selskapsformen som avgjør hvilke ligningspapirer som må leveres i tillegg til selvangivelsen. Driver du enkeltpersonforetak/enkeltmannsforetak, må du for eksempel levere næringsoppgave 1.

I tillegg til næringsoppgaven må du fylle ut ulike typer vedleggsskjemaer. Hvilke skjemaer avhenger av virksomhetens bransje, samt om det finnes skattemessige forhold ved virksomheten som krever ekstra informasjon.

”Bruk av bil” og ”avskrivninger” er de to vanligste vedleggene.

Aksjeselskap (AS) og ligningspapirer

Som nevnt må også aksjeselskap sende inn selvangivelse og andre ligningspapirer. Blant disse er næringsoppgave 2.

Andre ligningspapirer aksjeselskaper må levere:

Aksjonærregisteroppgave

• Avstemming av egenkapital

Lønns- og pensjonskostnader

Eiers ansvar

Det kan være krevende å holde oversikt over hvilke ligningspapirer som må fylles ut. I tillegg kreves det kunnskaper om hvordan ligningspapirene skal fylles ut, så det ikke blir feil. Eieren av foretaket er den som er ansvarlig for at ting fylles ut korrekt.

Når er fristen for å sende inn ligningspapirer?

Fristen for å sende inn ligningspapirene er 31. mai.

Hva skjer om jeg ikke sender inn ligningspapirer?

Manglende eller for sen innsending av ligningspapirer kan resultere i tvangsmulkt. Les mer om dette her.

Hvem kan hjelpe meg med ligningspapirer?

Vi kan hjelpe deg med ligningspapirene slik at de blir sendt inn korrekt og til riktig tid.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)