Huskeliste ved årsoppgjør

 • Før du sender inn til regnskapssystemet ditt: Husk å endre navn på bilagene til “Årsoppgjør – *type bilag*”, slik at det blir lettere for konsulenten å ha oversikt over hva du sender inn, eksempelvis “Årsoppgjør – årsoppgave DNB”. “Scan_65548” er ikke like selvforklarende og gjør at det tar litt mer tid å finne de ulike tingene i regnskapssystemet.
 • Har du spørsmål rundt noe av dette kan du kontakte din regnskapsfører på epost [email protected] / telefon 22 55 55 77.

For deg som har så lite aktivitet at du ikke har et regnskapssystem (under 50 bilag per år totalt): Samle opp alt vi ber om i listen under, men ta også med alt av bilag og kontoutskrifter for hele året, og send dette samlet til [email protected].

Oversikt over ikke fakturert salgsinntekt opptjent i regnskapsåret

 • Hva det er: Oversikt over salgsinntekt som er opptjent (jobbet opp/solgt) i løpet av regnskapsåret, men som ikke faktureres før året etter.
 • Hvor du finner det: Dette må du lage en oversikt på selv.
 • Hvilke bedrifter det gjelder for: De som har gjort jobb eller solgt varer i løpet av regnskapsåret, men som ikke fakturerer for disse før året etter.

 

Oversikt over opptjent ikke utbetalt lønn

 • Hva det er: Oversikt over lønn opptjent i bedriften i løpet av regnskapsåret, men som ikke utbetales før året etter.
 • Hvor du finner det: Dette må du lage en oversikt på selv.
 • Hvilke bedrifter det gjelder for: De som har ansatte som har opparbeidet seg lønn de ikke får utbetalt før året etter regnskapsåret.

Årsoppgaver fra banker og andre finansinstitusjoner vedrørende innskudd og gjeld

 • Hva det er: Oversikter over bedriftskontoene bedriften hadde i ulike banker for perioden 01.01 – 31.12. Om bedriften har gjeld vil du få en lignende oppgave fra låneinstitusjonen det er lånt fra.
 • Hvor du finner det: Disse får du tilsendt per epost/post fra bankene, eventuelt kan du finne de i postkassen inne i nettbanken hos de ulike bankene, etter årsslutt. Om du ikke har fått epost og ikke finner oppgaven i nettbanken må du kontakte banken(e)/institusjonene det gjelder og etterlyse oppgaven(e).
 • Hvilke bedrifter det gjelder for: De med bankkontoer og/eller gjeld.

 

Årsoppgaver over aksjer/obligasjoner

 • Hva det er: Oversikt over hvilke aksjer, fond og/eller obligasjoner bedriften har investert i, med beholdning per 31.12.
 • Hvor du finner det: Denne får du tilsendt fra Verdipapirsentralen (VPS) gjennom Altinn.
 • Hvilke bedrifter det gjelder for: De som har investert i aksjer, fond og/eller obligasjoner i andre bedrifter.

 

Beholdningsoppgave over ligningsverdi og utbytte fra aksjeinvesteringer

 • Hva det er: Denne oppgaven viser beholdningen og ligningsverdien av aksjene bedriften eier i andre aksjeselskap, per 31.12. Oppgaven viser også eventuelle utbytter vedtatt i løpet av året som gikk.
 • Hvor du finner det: Denne får du tilsendt i Altinn. Husk å se over så den stemmer med det som er reelt.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som eier aksjer i andre bedrifter.

 

Årsoppgave vedrørende pensjonspremiefond

 • Hva det er: Oversikt over eksempelvis OTP som skal innberettes og betales arbeidsgiveravgift av.
 • Hvor du finner det: Sendes ut fra forsikringsforetaket som forvalter bedriftens pensjonsavtale.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har pensjonsordninger.

 

Bekreftelse på kontantbeholdning

 • Hva det er: Oversikt over opptalte kontanter i kasse per 31.12, inkludert navn på den som telte opp.
 • Hvor du finner det: I regnskapsprogrammet, eventuelt må du lage en oversikt på det selv.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har kasse.

 

Varetellingsliste

 • Hva det er: Oversikt over varene bedriften har på lager per 31.12.
 • Hvor du finner det: Se link til mal i eposten du mottok fra oss angående årsoppgjør.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har varelager.

 

Verdivurdering varelager – kurante vs. ukurante varer

 • Hva det er: En vurdering av verdien av varelageret som er kurant/lett å selge – med andre ord varer du selger mye av/selger raskt – sammenlignet med verdien av varelageret som er ukurant/vanskelig å selge – typisk overliggere og ”støvsamlere”.
 • Hvor du finner det: I samme skjema som er nevnt i punktet over.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har varelager.

 

Oversikt over kundefordringer med tapsrisiko

 • Hva det er: Oversikt over kundefordringer (det dine kunder skylder deg), med vurdering av hvor det er mulighet for tap som bør avsettes i regnskapet.
 • Hvor du finner det: Kundefordringene finner du i regnskapssystemet.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har penger utestående hos kundene sine.


Oversikt over konstaterte tap på ikke regnskapsførte kundefordringer

 • Hva det er: Oversikt over tap (sikkert tap) på kundefordringer som ikke allerede er regnskapsført i løpet av året. Årsak bør inkluderes; ”konkurs”, osv. MERK: Kundefordringer anses som konstatert tapt når fordringene ikke er innfridd innen 6 måneder etter forfall, til tross for minst tre purringer, ved konkurs, eller etter en samlet vurdering.
 • Hvor du finner det: Kundefordringene finner du i regnskapssystemet..
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har penger utestående hos kundene sine.


Oversikt over uttak av varer til bruk i bedriften

 • Hva det er: Oversikt over varer på lager som ikke er videresolgt, men brukt i bedriften selv gjennom året.
 • Hvor du finner det: Dette må du lage en oversikt på selv.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har varelager bedriften selv bruker av.


Oversikt over uttak av varer til eiere

 • Hva det er: Oversikt over varene eier har tatt ut til privat bruk fra lageret gjennom året. Om disse varene er fakturert til eier ved uttak, som for andre kunder, er det ikke nødvendig å levere en slik oversikt.
 • Hvor du finner det: Dette må du lage en oversikt på selv.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har varelager hvor eier tar ut av til privat bruk.


Oversikt over kilometerstand biler

 • Hva det er: Oversikt over bruk av bilparken i bedriften.
 • Hvor du finner det: Se link til mal i eposten du mottok fra oss angående årsoppgjør.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som eier biler/firmabiler.


Oversikt over pantstillelser

 • Hva det er: Oversikt over lån som er tatt opp med pant i bedriften, innen 31.12.
 • Hvor du finner det: Dette må du lage en oversikt på selv.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De der det er tatt opp lån med pant i bedriften.


Oppgave over eventuelle garantistillelser og kausjonsansvar

 • Hva det er: Oversikt over garantier og kausjonsansvar som er gitt på vegne av bedriften innen 31.12.
 • Hvor du finner det: Dette må du lage en oversikt på selv.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har stilt garantier eller har kausjonsansvar.


Endringsmeldinger fra VPS

 • Hva det er: Årsoppgave fra VPS som viser endringer på kontoen; kjøp/salg, endrede kontoopplysninger, osv.
 • Hvor du finner det: Disse får du tilsendt fra VPS.
 • Hvilke bedrifter det gjelder: De som har investert i aksjer, fond, osv., og som har foretatt endringer som har trigget endringsmeldinger i løpet av året.

Årsoppgaver fra banker og andre finansinstitusjoner vedrørende innskudd, aksjer og gjeld

 • Hva det er: Oversikter over bedriftskontoene du hadde i ulike banker for perioden 01.01 – 31.12. Om bedriften har gjeld vil du få en lignende oppgave fra låneinstitusjonen det er lånt fra.
 • Hvor du finner det: Disse får du tilsendt per epost/post fra bankene, eventuelt kan du finne de i postkassen inne i nettbanken hos de ulike bankene, etter årsslutt. Om du ikke har fått epost og ikke finner oppgaven i nettbanken må du kontakte banken(e)/institusjonene det gjelder og etterlyse oppgaven(e).
 • Hvilke bedrifter det gjelder for: Alle.Tilbakemelding om eventuelle endringer som skal foretas i selvangivelse

 •  Hva det er: Når du som kunde mottar preutfylt selvangivelse i Altinn må du selv gå igjennom denne for å sjekke om alle opplysninger stemmer. Om det er behov for endringer må du si ifra til oss om dette.
 • Hvor du finner det: Preutfylt selvangivelse finner du i Altinn. Tilbakemelding sender du til oss per epost.
 • Hvilke bedrifter det gjelder for: Alle.Ikke tidligere regnskapsført premie til frivillig trygd og sykeforsikring

 • Hva det er: Inngåtte avtaler om forsikring til sykepenger, pensjon, osv.
 • Hvor du finner det: Disse får du tilsendt per epost/post fra forsikringsforetaket som forvalter avtalen, eller de ligger i forsikringsforetakets nettportal.
 • Hvilke bedrifter det gjelder for: De som har avtaler på trygd, sykeforsikring, osv., som ikke har blitt regnskapsført tidligere.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)