Holdingselskap: Alt du trenger å vite

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et morforetak, som bare har til formål å eie ett eller flere andre foretak. Det er sjelden nevneverdig økonomisk aktivitet i et holdingselskap. Det er flere fordeler ved å etablere et holdingselskap.

Hva er fordelene med et holdingselskap?

Når et datterselskap leverer gode resultater, kan utbyttet utdeles skattefritt til holdingselskapet. Det står i kontrast til hvis du eier aksjene privat og må skatte av utbyttet utover skjermingsfradraget. Gjennom et holdingselskap spres risikoen på flere foretak. Det er naturlig at ulike typer virksomheter plasseres i ulike foretak. Og hvis et datterselskap driver dårlig, kan holdingselskapet yte konsernbidrag slik at skatten utjevnes mellom foretakene i strukturen. Et datterselskap kan selges av holdingselskapet uten at det utløser skatt på gevinsten. Fordeler oppnås også ved at holdingselskapet kan fakturere datterselskaper for utførte tjenester.

Hva er ulempene med et holdingselskap?

Det er ikke bare fordeler med et holdingselskap. En struktur med holdingselskap og datterselskaper betyr høyere kostnader forbundet med etablering, regnskap/revisjon og administrasjon. Om en slik struktur er lønnsom må sees i sammenheng med risikoen og størrelsen på de ulike virksomhetene.

Hva må du passe på når du har et holdingselskap?

Ettersom et holdingselskap bare har til formål å eie ett eller flere andre foretak, er det ikke uvanlig at holdingselskapet er uten noen særlig økonomisk aktivitet. Regnskapsloven krever imidlertid at det skal innleveres et fullstendig årsregnskap for alle regnskapspliktige virksomheter. Det betyr at også holdingselskap uten økonomisk aktivitet må levere regnskap. Tidsbruken på årsregnskapet for et holdingselskap uten aktivitet blir dermed bare noe mindre enn for et foretak i full drift. Ofte ser vi at kunder som oppretter holdingselskap mot slutten av året ikke tror at det skal innleveres noe form for regnskap da det ikke har vært noe aktivitet i foretaket. Dette skaper ofte problemer for eier da både regnskap og aksjonærregisteroppgave fortsatt må leveres for året selv om foretaket etableres rett før nyttår.

Hvordan kan Synega hjelpe deg med regnskapet til et holdingselskap med lite aktivitet?

For å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt kan du, om du har et holdingselskap med begrenset økonomisk aktivitet, samle opp alt av bilag og kontoutskrifter i løpet av året og deretter sende oss en e-post med alt sammen. Da trenger du ikke regnskapsprogram, som ofte koster noen tusenlapper i året. En regnskapsfører gjør regnskapet og utarbeider papirer som sendes til deg for elektronisk signering med BankID, før dette sendes inn til Altinn og til Brønnøysundregisteret. Vi vil da også oppbevare papirene hos oss slik at du slipper dette.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)