forretningsfører vs regnskapsfører

Forretningsfører vs regnskapsfører: Hva er forskjellen?

Forretningsfører vs regnskapsfører – hva bør man velge? I denne artikkelen forklarer vi forskjellen på en forretningsfører og en regnskapsfører, samt gir dere gode tips til hvem man bør velge til sameie eller borettslag.

Hva er forskjellen mellom forretningsfører og regnskapsfører?

En forretningsfører kan ta ansvar for administrasjon og daglig forretningsvirksomhet, mens en regnskapsfører har ansvaret for å føre virksomhetens regnskap. Forretningsføreren er som regel en godkjent regnskapsfører, noe som betyr at vedkommende også kan ta seg av regnskapet. 

Dermed kan forretningsføreren ta større ansvar for virksomheten, inkludert økonomien. Dette kan være til god hjelp for styret i et borettslag. En forretningsfører vil ha kunnskapen for å drive virksomheten på en måte som er i tråd med lover og regler, noe som kanskje ikke styremedlemmene har. 

Regnskapsføreren, derimot, har kun ansvar for å føre  regnskapet på en korrekt måte, samt gi råd til virksomheten om dens økonomiske situasjon.

Regnskapsfører eller forretningsfører til et sameie eller borettslag?

Det er ikke alltid like lett å vite om man bør ha regnskapsfører eller forretningsfører til sameiet eller borettslaget. Hva som er det beste valget, avhenger av størrelsen på borettslaget eller sameiet, samt hvor komplisert driften og økonomien er.

Vi anbefaler at dere begynner med å sette opp en liste over alt dere trenger hjelp med, samt tar en nærmere titt på de spesifikke oppgavene en forretningsfører eller regnskapsfører kan hjelpe dere med. Det er også viktig å tenke over hvilket budsjett dere har, samt hvor mye kunnskap og kapasitet styremedlemmene har. 

Hvor mange av oppgavene tilknyttet drift og økonomi kan dere håndtere selv? Har dere tid til å sette dere inn i alle de forskjellige oppgavene, eller er det bedre at dere overlater dette til en forretningsfører eller regnskapsfører?

Hvorfor bør man benytte seg av forretningsfører til borettslag?

Det kan være mange fordeler for et borettslag eller sameie å sette vekk deler av driften til en forretningsfører, fremfor en regnskapsfører. En forretningsfører kan blant annet følge opp vedtak, registrere overdragelse av bolig og bidra med juridisk støtte for å løse opp i  konflikter mellom beboere. En regnskapsfører har ikke denne muligheten.

I tillegg til dette, kan en forretningsfører ofte gi bedre råd angående hvordan man skal drive sameiet eller borettslaget videre på en økonomisk forsvarlig måte. Dette er fordi forretningsføreren har oversikt over både økonomien og driften, og vedkommende kan derfor se hvor det er mulig å spare penger. 

En forretningsfører kan også være en god støtte for styret i et borettslag eller sameie, da vedkommende kan fungere som en slags rådgiver. Forretningsføreren vil kunne gi objektive råd, samtidig som vedkommende er pålagt å følge opp styrets vedtak. En regnskapsfører kan også fungere som rådgiver for styret, men vedkommende er ikke juridisk ansvarlig for styrets vedtak. 

Det er altså en fordel å ta inn en forretningsfører, dersom man ønsker hjelp fra noen som kan ta et større ansvar for sameiet eller borettslaget.

Når passer det best med regnskapsfører til sameie eller borettslag?

Forretningsfører passer best til borettslag som ønsker at vedkommende skal ha et større ansvar for sameiet eller borettslaget. Regnskapsfører passer derimot best til mindre sameier som kun trenger regnskapsførsel. I så fall kan dere sette vekk hele jobben med regnskapet eller velge å samarbeide med regnskapsføreren. Dere vil rett og slett ikke ha bruk for alle oppgavene som en forretningsfører tilbyr.

For eksempel, dere kan selv sende ut fakturaer, mens regnskapsføreren sørger for at alle bilag blir registrert på riktig vis. Vanligvis vil regnskapsføreren sette opp et regnskapsprogram for dere, slik at det blir enkelt å samarbeide. Da er det bare å laste opp kvitteringer til programmet, hvor regnskapsføreren går inn ved jevne mellomrom for å bokføre.

Nettbasert regnskapsføring er som regel den mest økonomiske løsningen for sameier som trenger hjelp fra regnskapsfører. Dere kan få hjelp med alt fra bokføring til årsregnskap – fullstendig tilpasset deres behov. Alle sameier må føre regnskap, men det er nemlig ikke alle som er regnskapspliktige.

Det er størrelsen på sameiet som avgjør hvor nøye dere må være med regnskapet. Dersom det er snakk om færre enn åtte seksjoner, sier regelverket at dere bare må påse at regnskapet er “ordentlig og tilstrekkelig”. Dere må imidlertid sende inn årsregnskap, dersom sameiet består av 21 eller flere seksjoner. Det er heller ikke nødvendig å registrere sameiet i Brønnøysundregisteret, dersom det er snakk om 20 eller færre seksjoner.

Hva er prisforskjellen på forretningsfører vs. regnskapsfører?

Prisforskjellen mellom forretningsfører og regnskapsfører avhenger hovedsakelig av hvor involvert vedkommende er i driften, samt hvor mange oppgaver de skal utføre. En regnskapsfører for et lite sameie som kun skal sjekke regnskapet vil koste betydelig mindre enn en forretningsfører i et stort borettslag med daglige eller månedlige oppgaver.

Du kan som regel velge blant timepris og fastpris/pakkepris. Pakkepris kan ofte bli rimeligere, dersom du har behov for alle tjenestene som inkluderes i den. Fastpris er også gunstig for dere som har mange faste oppgaver til forretningsføreren eller regnskapsføreren. 

Timepris kan imidlertid være fornuftig om dere kun har sporadiske eller enkle regnskapsoppgaver. I så fall slipper dere å betale for noe som dere ikke benytter dere av. Vi anbefaler at dere ber om forslag og tilbud på begge alternativene, slik at dere får et godt sammenligningsgrunnlag.

Hva burde du tenke på når du velger regnskapsfører eller forretningsfører?

Nå som dere vet hva dere bør velge, er det viktig å velge rett regnskapsfører eller forretningsfører til borettslaget eller sameiet. Vedkommende bør ha rett kompetanse og erfaring til å kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte. Ikke hopp på første og beste tilbud, men ta dere tid til å undersøke at dere velger rett person. 

En forretningsfører eller regnskapsfører til borettslag eller sameie skal:

  • Ha erfaring fra tilsvarende oppdrag 
  • Kunne gi råd om økonomisk drift av virksomheten 
  • Være god til å kommunisere 
  • Være nøyaktig og oppdatert på lover og regelverk  
  • Være tilgjengelig når det trengs
  • Ha konkurransedyktige priser

Ta dere god tid til å velge beste løsning for nettopp ditt borettslag eller sameie, slik at dere blir fornøyde med regnskapsføreren eller forretningsføreren på sikt.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)