Factoring: Alt du trenger å vite

Hva er factoring?

Factoring er en måte i finansiere seg på for en bedrift som selger ting på kreditt. Om en bedrift selger noe som ikke blir betalt med en gang heter det at det er solgt på kreditt. Et eksempel på en bedrift som ofte selger på kreditt er et regnskapsførerforetak, mens en dagligvarebutikk er et eksempel på en bedrift som sjelden gjør det.

I enkelte bransjer kan betalingsfristen på fakturaene og tiden det tar før kunder faktisk betaler være flere uker, og istedenfor å vente til kundene betaler fakturaene de har fått utstedt på kreditt kan en bedrift sende disse fakturaene til et factoringforetak. Bedriften får da umiddelbart utbetalt en viss % av fakturaene, også får den resten når kundene etterhvert betaler. Videre følger factoringforetaket opp de av kundene som eventuelt ikke betaler. For denne jobben tar factoringforetaket et gebyr som belastes bedriften som sender over fakturaene.

Hvordan kan jeg benytte meg av factoring?

For å få satt opp factoring for din bedrift må du kontakte de leverandørene som tilbyr dette. Factoring passer best for bedrifter som har en viss omsetning og et visst antall månedlige utgående fakturaer, som har bedriftskunder, som selger varer/tjenester uten betingelser og som har få reklamasjoner.

Her kan du lese mer om likviditet.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)