image-1

Diettgodtgjørelse – Statens satser og skattetrekk

På denne tiden for ett år siden ble nye regler for skattetrekk relatert til diettgodtgjørelse for reiser som varer i over ett døgn innført. Vi benytter anledningen til å friske opp i hva som nå gjelder, spesielt med tanke på at statens satser nå varierer fra Skattedirektoratets trekkfrie satser.

Statens satser

Dersom du som arbeidsgiver har forpliktet deg til å følge Statens reiseregulativ vil diettgodtgjørelsen variere avhengig av typen reise det er snakk om. I hovedsak omgår dette om reisen innebærer overnatting eller ikke. 

Følgende satser gjelder for reise med overnatting:

Fra og med 12 timer:kr 780
6-12 timer over helt døgn:kr 307
+12 timer over helt døgn: kr 570

Følgende satser gjelder for reise uten overnatting:

Inntil 6 timer: kr 0
F.o.m 6 timer og t.o.m 12 timer: kr 307
Over 12 timer kr 570

Som nevnt tidligere er ikke Statens satser og de skattefrie satsene lenger samkjørte. Dette innebærer at noen av Statens satser vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres. Dette bør være stadfestet i personalhåndbok eller i arbeidsavtaler. Utfyllende informasjon om skattefrie satser finner du på Regnskap Norge.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)