Hva er en debitor: Alt du trenger å vite

Ordet debitor, som betyr skyldner, er det motsatte av ordet kreditor, som igjen er avledet fra ordet kreditt. Kreditt er latin for “å tro” og det betyr at en av partene i et kontraktsforhold kan utsette sin ytelse. En transaksjon består jo vanligvis av to ytelser; den ene parten yter en vare eller en tjeneste og den andre parten yter en betaling. Debitoren er da den av partene som skylder en ytelse.

Når det er kjøper som utsetter sin ytelse – betalingen – kalles kjøper debitor, men når det er omvendt og betalingen skjer først og selger skylder en vare eller tjeneste, er det selger som er kreditor. For å nyansere uttrykket kalles det da å være realkreditor.

Når en vare eller tjeneste selges på avbetaling, eller når selger sender en faktura som gjøres opp frem i tid, er kjøper debitor. Motparten, som har solgt, kalles kreditor.

Alt du trenger å vite om debitering kan leses her.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)