Budsjett: Alt du trenger å vite

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en oppstilling av estimerte/forventede inntekter og kostnader fremover i tid. Det kan være for en bedrift, en organisasjon, forening, eller en privatperson, men det kan også settes opp for et avgrenset prosjekt eller for en avdeling innad i en bedrift. Kvaliteten på dataene du baserer budsjettet ditt vil som oftest påvirke hvor riktig budsjettet ditt blir. Signerte avtaler om kjøp/levering fremover i tid fra kunder gir for eksempel en bedre indikasjon på fremtidige inntekter enn om man skal sette seg ned og gjette uten videre informasjon.

Basert på de budsjetterte inntektene og kostnadene kan man også lage budsjett for balanse og kontantstrøm/likviditet/cashflow.

Må jeg sette opp budsjett?

Som bedriftseier er det ingen formelle krav som sier at du må sette opp et budsjett. Dersom du ønsker investorer inn i bedriften din, eller om du skal låne penger, kan det imidlertid være at det kreves at du setter opp et budsjett slik at investor/långiver har mer beslutningsgrunnlag.

Utover dette kan et godt budsjett være et godt verktøy for deg som bedriftseier da det gjør at du må gå gjennom bedriftens økonomiske sider i detalj og det kan være med på å identifisere potensielle problemer og/eller muligheter for forbedring.

Kan dere hjelpe meg med å sette opp et budsjett?

Ja, en regnskapsfører hos oss kan hjelpe deg med det.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)