Brønnøysundregisteret: Alt du trenger å vite

Hva er Brønnøysundregisteret?

Brønnøysundregisteret er en statlig etat med ansvar for registerhold og digitalisering av registre i norsk offentlighet. Blant annet holder Brønnøysundregisteret oversikt over alle næringsvirksomheter i Norge. I tillegg forvalter Brønnøysundregisteret den digitale portalen Altinn.

For næringsdrivende er Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret og Enhetsregisteret de viktigste delene av Brønnøysundregisteret. Det inneholder riktignok mange andre registre også, blant annet Ektepaktsregisteret og Partiregisteret. Brønnøysundregisteret er altså en helhetlig datakilde for norsk offentlighet, for både foretak og privatpersoner. Alle kan søke i Brønnøysundregisteret på deres nettsider.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)