Bokettersyn: Alt du trenger å vite

Hva er bokettersyn?

Bokettersyn er det som skjer når myndighetene, som regel gjennom ligningsvesenet, konkurransemyndigheter eller politiet, går inn og gransker en skatteyters regnskap. Dette kan komme som en konsekvens av tilfeldige stikkprøver, ved mistanke om ulovligheter, eller som en del av en målrettet kampanje mot spesielle bransjer eller type personer.

Vanligvis har skatteyteren rett på å bli varslet på forhånd om ettersynet innebærer fysisk oppmøte, men ved mistanke om at et varsel kan ødelegge for hensikten med ettersynet vil ikke varsel bli gitt.

Skatteyteren plikter å, for egen regning, fremskaffe den dokumentasjonen myndigheten etterspør ved bokettersyn.

Kan bokettersyn gjøres for tidligere år?

Ja, bokettersyn kan gjøre for tidligere år.

Hva er utfallet av et bokettersyn?

Dersom det blir funnet uregelmessige forhold som følger av et bokettersyn kan dette føre til tilleggs- og straffeskatt.

Om man som bedriftseier har valgt å føre sitt eget regnskap og et bokettersyn senere avslører at det er gjort feil vil det å påstå at man trodde man gjorde det riktig sjelden føre frem. Man er som bedriftseier alltid ansvarlig for at det som gjøres og leveres inn er korrekt og i henhold til lovverket.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)