bedre kontroll likviditet

Likviditet: Hvordan få bedre kontroll

Likviditet beskriver virksomhetens betalingsevne. Når man sier at en person eller bedrift har dårlig likviditet, betyr det som regel i praksis at man har lite penger tilgjengelig til å betale forutsette og uforutsette utgifter. Likviditet beregnes på bakgrunn av kontanter og beholdninger, som lett kan omsettes. Det er særlig virksomhetens evne til å finansiere den kortsiktige gjelden som skiller mellom god og dårlig likviditet.

Hvordan beregnes likviditetsgrad?  

I forbindelse med vurdering av virksomhetenes soliditet i forkant av blant annet oppkjøp og utlån, er likviditetsgrad et mål som ofte tas i betraktning. På følgende fire måter beregner man likviditetsgrad:

Likviditetsgrad 1

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld:
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler inkluderer varelager, investeringer, fordringer og kontantbeholdning.
Likviditetsgrad 1 bør være større enn 200%.

Likviditetsgrad 2

Forholdet mellom omløpsmidler fratrukket varelager og kortsiktig gjeld:
Likviditetsgrad 2 = (Omløpsmidler – Varelager)/Kortsiktig lager
Likviditetsgrad 2 bør være større enn 100%.

Likviditetsgrad 3

Forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld:
Likviditetsgrad 3 = (Kassebeholdning+Bankinnskudd)/Kortsiktig gjeld 

De mest likvide omløpsmidlene inkluderer bankinnskudd, kontanter og lignende.
Likviditetsgrad 3 bør være større enn 33%. 

Likviditetsgrad 4

Forholdet mellom kontantbeholdning og kortsiktig gjeld:
Likviditetsgrad 4 = Kontantbeholdning/Kortsiktig gjeld
Dette forholdet måler kontantgraden.

Likviditetsgradene er hentet fra Jusleksikon

Hvordan kan du forbedre din likviditet? 

Det er flere tiltak som kan iverksettes for å forbedre virksomhetens likviditet. Et av tiltakene går ut på å forkorte betalingsfristen på utgående fakturaer, samtidig som man kontakter sine leverandører for å forlenge betalingsfristen på inngående fakturaer. Virksomheten kan også benytte seg av et factoringforetak. Da vil ofte likviditeten bedre seg, men på bekostning av resultatmargin. Utover dette kan virksomheten tilføre mer kapital i form av lån eller egenkapital, og/eller forsøke å øke omsetningen mens man holder kontroll på kostnadene.

Synega sine dyktige regnskapsførere kan også bidra til å forbedre din likviditet. Vi holder styr på regnskap og overholder betalingsfrister. Videre jobber våre regnskapsførere 100% nettbasert, og kan bistå uavhengig av bosted. Samtidig tilbyr vi hjelp til gode priser.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)