avvikle selskap

Avvikling av selskap: Alt du trenger å vite

Det kan være mange årsaker til at en virksomhet må avvikles. En virksomhet med stabil og god drift i en årrekke kan raskt snu og have i uønskede situasjoner med underskudd. Dersom virksomhetens ledelse ikke klarer å operasjonalisere omstillingene som kreves for å sikre videre verdiskapende virksomhet kan konkurs i mange tilfeller være uunngåelig. Samtidig kan helt naturlige grunner også være årsak til å måtte avvikle en virksomhet, som for eksempel ved dødsfall, lite aktivitet eller videresalg av virksomhetens innhold. Uansett årsak er det flere viktige steg i prosessen mot fullstendig avvikling. Under får du en innføring i noen av de viktigste stegene, samt hvordan Synega kan bistå med dette.

Bestemmelse av avvikling

Medlemmer av virksomhetens generalforsamling er første instans som skal avgjøre virksomhetens skjebne. Er avgjørelsen om avvikling overensstemt kan man raskt begynne prosessen med å oppløse og slette bedriften. 

Avviklingsperiode

En typisk avviklingsperiode kan vare fra kun noen få uker til et år. Avviklingsperioden handler i all hovedsak om å få oversikt og kontroll på situasjonen som virksomheten har havnet i. Viktige aktiviteter i denne perioden er fordeling av eiendeler og verdier, avklaring av eieres rettigheter og forpliktelser, samt planlegging av selve avviklingen. Det bør være et mål for virksomheten å få kunne selge unna eiendeler i denne perioden. På den måten vil verdier kunne splittes, eller føres over på andre poster i regnskapet. 

I denne perioden er fortsatt bokføring en svært viktig pågående arbeidsoppgave som myndighetene pålegger virksomheten å gjøre skikkelig, etter gjeldende lover og regler. Ved avvikling skal nemlig også regnskap for selve avviklingen kunne fremvises. 

Sletting av aksjeselskap

Et aksjeselskap slettes ved å melde avvikling til Foretaksregisteret. Her er det spesielt viktig å sende inn krav om forhåndsfastsetting med skattemeldingen. Dette skal være gjort mot slutten av avviklingsperioden når man har kommet frem til det avsluttende regnskapet. Videre skal avvkling og sletting av virksomheten meldes til Skatteetaten og Brønnøysundregisteret via Altinn. Mange overser myndighetenes krav om dokumentoppbevaring i fem år etter avvikling av en virksomhet. Det er virksomhetens styre som har ansvar for å organisere dokumentoppbevaringen slik at disse er tilgjengelig for en eventuell inspeksjon.

Vi har her gitt en introduksjon til noen aspekter i avviklingsprosessen for virksomheter, og det er viktig å være klar over at prosessen er omfattende og ofte tidkrevende. Det er nødvendigvis mange aspekter som det må tas hensyn til i en slik prosess. Virksomheter kan ha mange interessenter, som ansatte, aksjonærer og eiere. Samtidig har regnskapsføring og regnskapet betydelige posisjoner i prosessen, og må til enhver tid overholde gjeldende lover og regler. Et ryddig regnskap og klar bokføring under avviklingsperioden vil gjøre avviklingen så enkel som mulig. Synega sine konsulenter vil kunne være viktige rådgivere og regnskapsførere under en avvikling.

Avskjedigelse av ansatte 

Dette kan høres ut som grei skuring, men en av de vanskeligste faktorene i en konkurs eller oppløsning av aksjeselskap, kan være avskjedigelsene av ansatte. Styret har gjort det de kan for å frigjøre midler som blant annet skal gå til lønn og feriepenger. Dessuten er ansatte forsikret av en rekke lover. 

Husk at du som ansatt kan få fortsette i jobben ved salg av aksjeselskapet, eller ha fortrinnsrett ved overføring. Sitter du derimot i styret, er det viktig å alltid ha orden i sakene slik at man slipper konflikter med de ansatte som tross alt ser ut til å miste jobbene sine. 

Oppsummering 

Det er nødvendigvis ikke enkelt å oppløse et aksjeselskap, og det bør det heller ikke være. Det er mange aspekter som skal tas hensyn til og mange involverte i bedriften. Det er både ansatte, aksjonærer og eiere. Alle er de medlemmer av generalforsamlingen som i første instans skal avgjøre aksjeselskapets skjebne. 

Er avgjørelsen overensstemt, kan man begynne prosessen med å oppløse og slette bedriften. Det skal gjøres i en ordnet prosess som krever at alle eiendeler og verdier blir validert og fordelt. Kan det ikke gjøres skal likevel verdiene fordeles på aksjonærene. 

I avviklingen av selskapet er det viktig å notere og arkivere alle transaksjoner som foregår, og samle dem slik at de kan finnes som sent som 5 år etterpå. 

Bør man velge aksjeselskap eller ikke? I dag trenger man bare å skyte inn 30.000 kroner i aksjekapital før selskapet er opprettet, og dette anses som ganske sikkert. Driver man for seg selv har man mange færre rettigheter og sikkerhetsnett. Det skal likevel ikke være denne summen det står på for folk som vil prøve å bli sine egne sjefer og drive virksomhet med det de kan best. Det er mange i dag som driver selskap, og hvilken form den skal ha er opp til hver og en.

Fyll inn navn og telefonnummer og vi vil kontakte deg.

Bransje*
Kontaktperson*