Hva er en autorisert regnskapsfører og hvorfor er dette viktig?

Hva er en autorisert regnskapsfører? Hvorfor trenger man en regnskapsfører som er autorisert? En autorisert regnskapsfører er en viktig ressurs for bedrifter. De kan hjelpe bedriftene med å holde oversikt over inntekter og utgifter, samt å sørge for at alle transaksjoner blir gjort i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

De kan også bistå bedrifter med å sette opp budsjett, føre regnskap og analysere bedriftens økonomiske situasjon. Autorisert regnskapsfører er også viktig for bedrifter som ønsker å etablere seg i utlandet, da de kan hjelpe med å sette opp riktige virksomhetsstrukturer og sørge for at alle formelle krav blir oppfylt.

Her får du en komplett guide til hva en autorisert regnskapsfører er og hvordan de kan hjelpe nettopp din virksomhet.

Hva er en autorisert regnskapsfører, og hvorfor er det viktig å ha en?

En autorisert regnskapsfører er en regnskapsfører som Finanstilsynet har gitt godkjenning til å påta seg å føre regnskap for andre. Finanstilsynet krever autorisasjon fra både foretak og privatpersoner. For å bli autorisert må man oppfylle en rekke kriterier, inkludert å ha relevant faglig kompetanse og praksis. 

Det er viktig å ha en autorisert regnskapsfører fordi dette gir trygghet for at regnskapet blir ført profesjonelt og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. En autorisert regnskapsfører vil også kunne bistå med å sette opp riktige rutiner for økonomistyring i bedriften, og gi råd om hvordan bedriften kan spare penger. 

Autorisert regnskapsfører gir dermed trygghet for at økonomien blir håndtert på en profesjonell måte.

Hvilke krav stilles det til autoriserte regnskapsførere?

Det stilles strenge krav til en autorisert regnskapsfører til utdanning, etterutdanning og praksis. Man må ha en bachelorgrad i regnskapsførerfag for å bli autorisert regnskapsfører. I tillegg kreves det to års regnskapspraksis, hvorav ett år må være hos en allerede autorisert regnskapsfører.

En autorisert regnskapsfører må i tillegg til fullført bachelorgrad ha gjennomført 77 timer etterutdanning de siste tre årene. Finanstilsynet gjennomfører strenge og jevnlige kontroller av autoriserte regnskapsførere og regnskapskontorer.

Hvordan blir man autorisert regnskapsfører?

I tillegg til nevnte krav, må man oppfylle visse generelle krav i henhold til regnskapsførerlovens §4 for å kunne søke om å bli autorisert regnskapsfører. Det er viktig at disse kravene innfris for å sikre regnskapstjenester av høy kvalitet. Autoriserte regnskapsførere skal:

 • Være bosatt i en EØS-stat
 • Ha fast kontorsted i Norge
 • Være økonomisk vederheftig
 • Ha ført en hederlig vandel
 • Ikke være mindreårig eller fratatt rettslig handleevne etter vergemålsloven
 • Ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet
 • Ha 2 års regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet

Regnskapsføreren må sende søknad og nødvendig dokumentasjon til Finanstilsynet for å bli autorisert.

Hvilke arbeidsoppgaver kan en autorisert regnskapsfører utføre?

En autorisert regnskapsfører kan utføre omtrent alle oppgaver og tjenester innen bokføring og regnskap for virksomheter. Regnskapsføreren vil kunne tilrettelegge tjenestene etter dine behov, og du velge hvilke oppgaver du vil sette bort og hva du vil gjøre selv.

Regnskapsførere med autorisasjon vil blant annet kunne gjøre følgende:

 • Bistå ved etablering av virksomheter
 • Føre regnskap for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner
 • Utarbeide årsregnskaper, konsernregnskaper, selskapsregnskap og lignende
 • Foreta verdivurderinger av eiendeler og gjeld for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner
 • Behandle skattesaker for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner
 • Bistå i oppstart og gjennomføring av revisjon
 • Bistå i etablering av budsjetter og lignende
 • Kontroll av regnskap

En autorisert regnskapsfører kan altså bistå deg med det meste som har å gjøre med regnskap og økonomi.

Levere inn årsregnskap

Alle regnskapspliktige virksomheter i Norge må levere inn årsregnskapet sitt digitalt til Brønnøysundregisteret via Altinn. Autorisert regnskapsfører kan bistå deg med dette. Enkelte typer virksomheter er fritatt fra plikten til å levere inn årsregnskap, for eksempel de fleste enkeltpersonforetak.

Årsregnskap er også viktig fordi det gir både deg som virksomhetsleder og dine interessenter (for eksempel kunder, banken, investorer osv.) en oversikt over hvordan bedriften din står økonomisk. Et godt og korrekt årsregnskap kan være avgjørende for å få lån eller investorer med på laget.

Bokføring

Ifølge bokføringsloven,  skal enhver virksomhet føre et fullstendig og korrekt regnskap. Bokføring er det å systematisk registrere og ordne alle bedriftens inntekter og utgifter. En autorisert regnskapsfører kan bistå deg med bokføringen. Kostnaden vil ofte avhenge av hvor mange transaksjoner det er i løpet av et år.

Levere MVA-oppgave

En autorisert regnskapsfører kan  også bistå deg med MVA-oppgaven. MVA-oppgaven skal sendes inn enten annenhver måned eller årlig.  Hvor ofte du må sende inn MVA-oppgaven, avhenger av omsetning og hvor stor virksomheten din er.

En autorisert regnskapsfører vil være kjent med de ulike frister som gjelder for innsending av MVA-oppgaven og kan dermed bistå deg i å holde oversikt over dette. De fleste regnskapsbyråer kan også tilby deg å sende inn MVA-oppgaven på dine vegne.

Betale ut lønn til ansatte

En autorisert regnskapsfører kan hjelpe med å betale lønn til ansatte. Det er viktig å sørge for at lønnsutbetalingene blir gjort riktig. En autorisert regnskapsfører kan hjelpe med å sørge for at alle lønnsslippene blir korrekt beregnet og utbetalt til de rette personene.

Hvorfor må jeg ha en autorisert regnskapsfører?

Alle autoriserte regnskapsførere er underlagt strenge etiske retningslinjer, og de må følge gjeldende lover og forskrifter. Dette gjør at du kan være trygg på at en autorisert regnskapsfører vil gjøre en god jobb for deg, samt at de vil følge de lover og regler som gjelder.

Hvis du bruker en ikke-autorisert regnskapsfører, kan det være en stor risiko for at de ikke følger de relevante lovverkene, og at de ikke har den nødvendige kunnskapen og erfaringen. Dette kan føre til at du mister penger, eller at du blir straffet av myndighetene.

Derfor er det svært viktig at du sjekker at den regnskapsføreren du bruker er autorisert.

Kan jeg føre regnskap selv?

Du er ikke pålagt å bruke en regnskapsfører under norsk lov, men det anbefales for de aller fleste bedrifter. En regnskapsfører har som sagt den nødvendige kunnskapen og erfaringen til å føre riktig regnskap, lage et korrekt årsregnskap, og bistå deg med andre økonomiske oppgaver – slik at du kan konsentrere deg om å styre bedriften din.

Hvis du velger å ikke bruke en regnskapsfører, må du selv sørge for å holde orden på bedriftens økonomi, og føre riktig regnskap. Dette kan være svært tidkrevende og komplisert, og det er en stor risiko for at du gjør feil. Heldigvis finnes det gode løsninger for deg som ikke ønsker å sette vekk hele regnskapet enda.

Føre deler av regnskapet selv

Det er ikke sikkert at du trenger å sette bort hele regnskapet til en autorisert regnskapsfører.  Det kan være at du kun trenger hjelp til noe av det, for eksempel årsregnskapet. I så fall bokfører du selv, men får hjelp av regnskapsføreren til å sjekke at alt er korrekt.

Dersom du kun er bokføringspliktig og ikke regnskapspliktig, må du likevel føre korrekt regnskap i henhold til gjeldende lover og regler. Det er viktig å ha alt på stell, i tilfelle Skatteetaten ønsker ettersyn.

Hvis du har god kunnskap om regnskap og økonomi, kan det være at du greier å føre det meste på egenhånd. Men husk at det alltid er en risiko for at du gjør feil, så kan være smart å få en regnskapsfører til å utføre kontroll ved årsslutt likevel.

Hvis du ikke er sikker på om du trenger en regnskapsfører eller hvilke oppgaver du skal sette bort, kan det være lurt å ta kontakt med en for å få råd og veiledning. Da kan dere sammen vurdere om det er nødvendig eller ikke.

Hvor mye koster en autorisert regnskapsfører?

Prisen på autorisert regnskapsfører avhenger av ulike faktorer. Det kan for eksempel være hvor mye arbeid de må gjøre for deg, om du har et enkelt eller komplisert regnskap og hvor lang tid det tar. Det beste du kan gjøre er å be om et pristilbud, basert på nettopp din bedrifts behov.

Det finnes også ulike prismodeller hos forskjellige regnskapsførere. Det kan lønne seg å sammenligne priser før du bestemmer deg for hvilken regnskapsfører du skal bruke. Dersom du kun trenger litt hjelp her og der, kan det svare seg med timepris. Fastpris kan derimot være mer forutsigbart for deg som ønsker faste regnskapstjenester.

Enkelte regnskapsførere tilbyr også pakkepriser som inkluderer spesifikke tjenester. Disse pakkene kan være gunstige for deg som ønsker å sette bort hele regnskapet til en ekstern regnskapsfører. Du trenger i så fall kun å sende ut faktura, laste opp bilag til regnskapsprogrammet og betale fakturaer i nettbanken din.

Skybaserte regnskapsprogrammer gjør det enklere for deg å samarbeide med regnskapsføreren, uansett hvor i landet dere befinner dere. Det kan hjelpe deg med å redusere kostnaden for autorisert regnskapsfører, ettersom mange prosesser kan automatiseres. I tillegg kan du vurdere et nettbasert regnskapskontor, fremfor å bruke et tradisjonelt kontor med fysisk lokale. 

Nettbaserte regnskapskontorer slipper nemlig driftskostnader som er knyttet til å drive kontoret. Det kan igjen føre til reduserte kostnader for deg som kunde.

Hvordan velge riktig regnskapsfører

De aller fleste bedrifter i Norge trenger hjelp fra en autorisert regnskapsfører med å føre riktig regnskap og lage et korrekt årsregnskap. Men det er ikke alltid enkelt å finne den rette. Det kan lønne seg å bruke tid på å undersøke markedet, og sammenligne priser og tjenester fra ulike aktører. 

Du bør også sette deg godt inn i hvilke behov din bedrift har, slik at du kan velge en autorisert regnskapsfører som kan tilby akkurat de tjenestene du trenger.

Velg et regnskapskontor som du har tillit til

Det er viktig å velge en autorisert regnskapsfører eller et regnskapskontor som man har tillit til. Autorisasjonen er helt nødvendig for at du skal kunne stole på at regnskapstjenestene er av tilstrekkelig kvalitet. I tillegg til å sjekke at regnskapsføreren har nødvendige kvalifikasjoner, bør du be om å få se referanser og anmeldelser fra tidligere kunder.

En autorisert regnskapsfører skal også ha god kunnskap om bedriftens bransje, slik at de kan gi råd som er tilpasset din situasjon. Autorisert regnskapsfører bør også ha god kunnskap om bedriftens bransje, slik at de kan gi råd som er tilpasset bedriftens situasjon. Regnskapsføreren kan nemlig være en verdifull rådgiver for bedriften.

Hvordan kan man spare penger på regnskapsfører?

En autorisert regnskapsfører kan hjelpe deg med å spare penger på flere måter. Regnskapsføreren kan ofte hjelpe deg med å finne skattefordeler og andre fradrag som du kan benytte deg av. De har også kunnskap om lover og regler, slik at du ikke risikerer å bli straffet for feil eller manglende informasjon.

I tillegg til å spare penger, vil en autorisert regnskapsfører også gi deg bedre oversikt over økonomien din. De kan hjelpe deg med å sette opp budsjetter og gi deg råd om hvordan du kan styre bedriften din på en mer effektiv måte.

En autorisert regnskapsfører er en dermed god investering, som kan hjelpe deg med å spare penger på lang sikt. Ikke minst, så kan du puste ut i full visshet om at regnskapet er korrekt.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)