a-melding

Hva er A-melding? Alt du trenger å vite

Alle bedrifter som har ansatte må sende a-melding. Dette er en standardisert melding som sendes inn gjennom Altinn, og på denne måten får Skatteetaten, NAV og SSB informasjonen de trenger på månedlig basis. Meldingen baseres seg på lønnskjøringer som ble foretatt måneden i forveien.

Dersom du har ansatte eller utbetaler lønn, pensjoner eller andre ytelser, har du opplysningsplikt i a-ordningen. Denne plikten gjelder å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn eller andre ytelser, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn. Arbeidsforholdet må rapporteres hver måned helt fram til den ansatte slutter. Det samme gjelder måneder den ansatte ikke har fått lønn utbetalt.

Det er likevel en beløpsgrense for når en bedrift må sende a-melding. Dersom lønnsutbetalingene er 1000 kr eller under til en person per år, skal ikke a-melding sendes. Denne beløpsgrensen tar utgangspunkt i hva lønn og trekkpliktig utgiftsgodtgjørelser utgjør hver for seg, og i sin helhet. Har en nådd beløpsgrensen, skal a-melding leveres fra og med denne måneden.

A-melding for enkeltpersonforetak

Dersom du driver et enkeltpersonforetak som har ansatte, er du pliktig til å levere a-melding hver måned til og med den måneden arbeidsforholdet avsluttes. Innehaver og ektefelle skal ikke regnes som ansatte, og utbetalinger og arbeidsforhold skal ikke rapporteres i a-melding. Dersom innehaver har samboer som jobber i enkeltpersonforetaket, må denne personen ansettes. Benytter du deg av frilansere eller oppdragstakere som ikke er selvstendig næringsdrivende og det utbetales honorarer, skal dette rapporteres i a-melding de månedene utbetalingene skjer. Dette er et arbeidsforhold som kalles «Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer». Arbeidsforhold av denne typen registreres ikke i Aa-registeret.

Andre bestemmelser

For daglige ledere som er oppført i Enhetsregisteret og som ikke har andre oppgaver innad i bedriften, skal det vanligvis ikke rapporteres et arbeidsforhold i a-melding på disse. Mottar vedkommende styrehonorar, gjelder samme bestemmelser ved arbeidsforholdet «Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer». For andre ulike grupper er det også egne bestemmelser. Blant disse er skattefrie organisasjoner, privatpersoner som arbeidsgiver, utland og pass og stell av barn. Mer om dette kan du lese om på Skatteetatens hjemmeside.

Synega har dyktige regnskapsførere som kan hjelpe med a-melding. Vi er 100% nettbaserte og kan bistå uavhengig av bosted.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)