Årsregnskap: Alt du trenger å vite

Alle regnskapspliktige foretak plikter å utarbeide årsregnskap. Formålet med årsregnskapet er å beregne skatter og avgifter foretakene skal betale, samt å formidle informasjon om bedriftenes økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Aksjeselskaper er regnskapspliktige og må dermed utarbeide årsregnskap. Det samme gjelder for en del andre selskapsformer.

Enkeltmannsforetak er i utgangspunktet ikke regnskapspliktige, men er bokføringspliktige og skal levere næringsoppgave i stedet for årsregnskap.

Fyll inn navn og telefonnummer og vi vil kontakte deg.

Bransje*
Kontaktperson*