Årsrapport: Alt du trenger å vite

Hva er årsrapport?

En årsrapport, er en rapport utarbeidet av en bedrifts styre. Rapporten tar for seg bedriftens aktiviteter og resultater for regnskapsåret som er gått.

Hvem må levere årsrapport?

Etter nye regler gjeldende fra 01.01.2018 trenger ikke små bedrifter levere årsrapport, men store bedrifter må fortsatt gjøre det. Definisjonen på hvilke bedrifter som regnes som små kan du se her.

Husk at selv om man driver et lite foretak og ikke trenger lage en årsrapport må man fortsatt lage årsregnskap

Hva skal stå i en årsrapport?

En årsrapport skal inneholde et årsregnskap for bedriften, med resultat, balanse, kontantstrømsoppsett og noter. Rapporten skal også inneholde en årsberetning, som kommenterer årsregnskapet og en del andre forhold i bedriften; som arbeidsmiljø, sykefravær, likestilling, miljøhensyn, forskningsaktiviteter, og så videre.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)