Årsoppgjør: Alt du trenger å vite

Årsoppgjør brukes gjerne som en samlebetegnelse for alt et foretak skal utarbeide, dokumentere og sende inn til myndighetene etter endt regnskapsår. Vanligvis er et regnskapsår det samme som et kalenderår, og regnskapet gjøres opp for perioden 01.01 – 31.12, men enkelte foretak har det man kaller avvikende regnskapsår.

I årsoppgjøret inngår ting som aksjonærregisteroppgave, ligningspapirer, årsregnskap med balanse og noter, revisjonsberetning, samt årsberetning. Merk: Ikke alle foretak skal levere det samme. Dette avhenger av om foretaket er regnskapspliktig eller ikke.

Alle regnskapspliktige foretak plikter å utarbeide årsregnskap, men ikke alle plikter å utarbeide årsberetning eller å ha revisor. Formålet med årsregnskapet er å beregne skatter og avgifter foretakene skal betale, samt å formidle informasjon om bedriftenes økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Aksjeselskaper er regnskapspliktige og må dermed utarbeide årsregnskap. Det samme gjelder for en del andre selskapsformer.

Enkeltpersonforetak er i utgangspunktet ikke regnskapspliktige, men er bokføringspliktige og skal levere næringsoppgave i stedet for årsregnskap.

Wenche

Daglig leder, Synega Regnskap

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)