Personvern og vår bruk av personlige opplysninger og statistikk

Her kan du lese om hvordan vi behandler dine opplysninger når du besøker nettsidene våre og hva vi lagrer / ikke lagrer av informasjon.

Når du besøker våre nettsider på domenet synega.no og eventuelle underdomener aksepterer du vår behandling av personopplysninger, informasjon og trafikkdata som beskrevet under.

Personlige opplysninger

Vi verken innhenter eller lagrer normalt ikke noen personlige opplysninger om deg når du besøker våre nettsider, med mindre du aktivt igangsetter en bestilling for å kjøpe en eller flere av våre tjenester. Slik lagring av personlige opplysninger er nødvendig for å kunne levere de aktuelle tjenestene til deg. Det lagres ingen informasjon eller opplysninger som ikke er nødvendige for å kunne levere tjenesten(e) som er bestilt eller forsøkt bestilt. Unntaket er dersom du benytter vår tjeneste for å søke etter firmanavn i Brønnøysundregistrene, der vi lagrer firmanavnet du søkte på samt din IP-adresse for å kunne gi deg en bedre opplevelse når du bruker nettsidene våre.

Vi mottar henvendelser per e-post, telefon eller via vår kontaktskjema på nettsiden. Ved henvendelse til oss registreres kontaktopplysninger som navn, telefonnummer og e-post. I henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b er registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende. Når det gjelder bedriftskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

I henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c er det nødvendig å foreta en kundekontroll for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven. Opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, adresse, telefon, e-post og informasjon om klient er en politisk eksponert person (PEP) eller er nært tilknyttet en person som er PEP.

Deling av personopplysninger

Personopplysninger utleveres ikke med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

Informasjonskapsler / Cookies

Ved besøk på en nettside legger tekstfilen cookie seg i din nettlesers minne. Nettsiden til Synega bruker cookies, om du ikke ønsker det kan du endre innstillingene i nettleseren slik at cookies fra synega.no ikke aksepteres. Dette kan medføre at nettsiden fungerer mindre godt.
Kundens rettigheter

Som kunde har du rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en anmodning til firmaet ved daglig leder. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Annet

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger og informasjonen som innhentes når du besøker våre nettsider ber vi deg ta kontakt med oss på [email protected] eller tlf. 22 55 55 77.