ADVOKAT

Få hjelp fra erfarne advokater

Vi tilbyr spesialiserte advokater med nyskapende og transparente prismodeller til deg og din bedrift

SLIK FUNGERER DET

En ny måte å få advokathjelp på

Våre advokater arbeider gjennom digitale og nettbaserte løsninger fra der de selv ønsker. Med bruk av innovativ egenutviklet teknologi og uten kostnader til kontor, får du som kunde den samme gode kvaliteten til en lavere pris.

VELG PRISSTRUKTUR

Velg mellom betaling per minutt, fra kun 1.820,- per time, fastpris eller abonnement.

Velg tjenesteområde

Velg fagområde eller forklar hva du ønsker bistand til.

Få hjelp

Signer med BankID og motta advokatbistand.

VELG TJENESTE

Juridisk bistand til det du trenger hjelp med

Våre advokater tilbyr sin kompetanse innen fagområdene arbeidsliv og HR, oppstart- og selskapsrett, personvern, bygg & anlegg og avtalerett. Hos Synega trenger du aldri lete etter riktig advokat. Ved bestilling på websiden får du tildelt en advokat som er ekspert på fagområdet du trenger hjelp til.

AVTALERETT

Gode avtaler, enkelt

Gode avtaler er en investering som bygger gode forutsetninger for virksomhetens suksess, og hindrer fremtidige konflikter. Forenkle hverdagen og reduser risiko. Få hjelp fra kommersielt anlagt advokat med solid kontraktsrettslig erfaring.

BYGG & ANLEGG

Vellykket prosjekt med gode rådgivere

Med gjennomtenkte kontrakter og gode juridiske rådgivere legger du grunnlaget for et vellykket prosjekt. Få bistand fra erfaren og kommersielt anlagt advokat, enten du er bygg­herre, entreprenør, rådgiver eller leverandør. Vår bistand dekker alle faser av prosjektet; fra kontraktsinngåelse, løpende rådgivning og oppfølging underveis i prosjektet, til håndtering av slutt­oppgjør, forhandlinger og eventuell tvisteløsning.

ARBEIDSLIV & HR

Arbeidsrettslig ­kompetanse

Få bistand til arbeidsrettslige prosesser som ansettelse, oppsigelse, avskjed, virksomhets­overdragelse, om­organisering og ned­bemanning. For daglig drift må selskapet sørge for å ivareta krav til HMS, varsling, personvern og ikke-diskriminering. Uansett virksomhetens behov står advokat med arbeidsrettslig spiss­kompetanse klar til å bistå din bedrift.

MARKEDSFØRING

Er reklamen din lovlig?

Markedsføring er lovregulert og gir virksomheter både muligheter og begrensninger. Advokat kan bistå deg med ulike utfordringer knyttet til blant annet elektronisk markedsføring, sosiale medier, pris­opplysninger, konkurranser, produkt­etterligning og kopiering.

SELSKAPSRETT

Juridiske utfordringer?

Undersøk muligheter og løs juridiske utfordringer. Sikre bærekraftig drift av selskapet over tid. I samarbeid med advokat kan risiko senkes slik at endringer kan gjennomføres trygt og effektivt. Advokat kan bistå din bedrift med alt fra selskapsavtaler, aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler, til rådgivning om aksjeeierrettigheter, selskapsbeslutninger, utbytte, egenkapital og lån.

PERSONVERN & GDPR

Ivareta personvern

Sikre selskapet verdifull data, samtidig som personvernet ivaretas. Få bistand til å undersøke hvilke muligheter din bedrift har for å innhente og bruke data, direkte markedsføring, sletterutiner, bruk av cookies og utveksling av data med sosiale medier. Ivareta lovpålagte krav til utarbeidelse av nødvendige personvern­erklæringer og rutiner, samtykke­tekster og databehandler­avtaler.

ARBEIDSLIV & HR

Arbeidsrettslig ­kompetanse

Våre spesialister innenfor arbeidsrett står klare til å bistå arbeidstakere i forbindelse med alle slags utfordringer de måtte møte på arbeidsplassen. Et ansettelsesforhold er en kontrakt som innebærer plikter og rettigheter både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven stiller opp begrensinger for hva som kan avtales i slike kontrakter og stiller opp vilkår som må oppfylt for at en arbeidstaker skal kunne sies opp. Som arbeidstaker er det viktig å huske at en oppsigelse må være saklig begrunnet.

PERSONVERN & GDPR

Ivareta personvern

Våre advokater har lang erfaring innenfor Personvern og GDPR, og står klare til å bistå. Regelverket bygger på at personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte. Som person har man blant annet rett til innsyn, til korrigering av opplysninger, til begrenset bruk av opplysningene, til dataportering, samt klagerett. 

AVTALERETT

Gode avtaler, enkelt

Avtaleretten handler ofte om innholdet i en avtale og tolkningen av dette. Våre advokater er spesialister på avtalerett og kan bistå ved spørsmål og tvist om hvordan avtaler avvikles, hvordan en avtale kan oppfylles, hvordan man sanksjonerer mislighold av den eller hvordan man tvinger frem oppfyllelse. 

KJØP

Ønsker du å reklamere?

Selv om man har retten på sin side er det mange som opplever at de får gjennomslag når de ønsker å reklamere eller heve kjøpet. Vi har advokater med lang erfaring innenfor dette området som står klare til å bistå både i tvister etter kjøpsloven og etter forbrukerkjøpsloven. I slike saker kan du i tillegg få dekket 80 % av dine advokatutgifter gjennom forsikringen din.

BOLIG OG EIENDOM

Eiendomsrettslige problemer?

Vi har advokater som er spesialister på dette området. De står klare til å bistå uansett om det måtte gjelde reklamasjon på kjøp av brukt bolig eller nybygg, nabotvister, tvister knyttet til tomtefeste og jordskifte eller tvister knyttet til forskjellige rettigheter som vei, avløp, vann osv. Vi kan også bistå med søknader om utbygging, dispensasjon osv. I slike saker kan du i tillegg få dekket 80 % av advokatutgiftene gjennom forsikringen din.

STRAFF

Få hjelp med straffesaker

Vi har advokater som står klare til på bistå enten som forsvarer eller som bistandsadvokat og sørger for at du får en rettferdig rettergang fra saken starter til den avsluttes. Bistanden gjelder alt fra forseelser og trafikksaker til avhør og gjennomføring av straffesaker. I de fleste straffesaker har man rett på at det offentlige dekker advokatutgiftene.

UTLENDINGSRETT

Bistand i søknadsprosesser

Vi har advokater som står klare til å bistå i søknadsprosesser, inngi tilsvar på forhåndsvarsel om tilbakekall eller utvisning eller klage på dine vegne på avslag. Kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig og regelverket komplisert. Våre advokater har bred erfaring innen utlendingsrett og har arbeidet i UNE. Vi sørger også for å søke om fri rettshjelp dersom du kvalifiserer for det.

VELG PRISSTRUKTUR

Kontroll på kostnadene

Våre kunder skal alltid ha full kontroll og forutsigbarhet på kostnadssiden. Derfor tilbyr vi betaling per minutt for bedrifter som ønsker lavest mulig pris, fastpris for dem som verdsetter forutsigbarhet og bedriftsabonnement for selskaper med løpende behov for juridisk bistand til en betydelig redusert pris.

FÅ HJELP

Håndplukkede advokater

Hos oss finner du kun advokater som er spesialister innen sine fagområder. Løpende målinger, feedback og vurderinger sikrer at du alltid er fornøyd. Vi er stadig på utkikk etter innovative, dyktige og service­innstilte advokater som ønsker fleksibilitet i hverdagen.

SPØR EN ADVOKAT

Enkle spørsmål?

Om du lurer på noe enkelt og spesifikt kan du sende inn ditt spørsmål og få svar helt gratis!

Bruk skjemaet, tast inn koden du får på SMS og vent på svar.

BETALING PER MINUTT

Betal kun for tiden du bruker

Med betaling per minutt betaler du kun for minuttene du bruker, og ikke per påbegynte kvarter eller halvtime. Følg med på tidsbruken fortløpende i ditt hjelpesenter, så det ikke blir noen overraskelser når måneden er omme.

100% KONTROLL

Start og stopp som du vil

Dersom du, av en eller annen grunn, ønsker å stoppe hjelpen for en periode, har vi også lagt til rette for det. Du kan når som helst sette arbeidet på pause med et tastetrykk, via ditt hjelpesenter.

SYNEGA ARTIKLER

Finn svar i våre artikler

Det kan være lurt å ta en tur innom artiklene våre. Her finner du relevante fagartikler som tar opp og svarer på ulike juridiske utfordringer som bedrifter støter på.

Våre advokater har kompetansen du trenger

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.