Airplane in the sky at sunset

Dine rettigheter ved kansellert fly: Slik går du frem

Det hender rett som det er at et fly blir kansellert. Det er selvfølgelig ganske kjedelig for den det gjelder. Man har vanligvis planlagt en ferie eller et besøk, og tatt fri fra jobb, bestilt hotell med mer. Det er viktig å være klar over at du faktisk har rettigheter om flyet blir kansellert. Flyselskapet skal nemlig tilby deg enten refusjon av billetten eller omruting til et nytt fly.

Dine tre alternativer

Kansellerer flyselskapet flyet du skulle ha reist med, kan du kreve kompensasjon. Du kan kreve å få tilbakebetalt det billetten kostet, eller du kan kreve omruting. Den siste varianten kommer i to utgaver. Du kan nemlig kreve å bli omrutet slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så raskt som mulig eller du kan velge å bli omrutet på et tidspunkt frem i tid. Dette gjelder uansett hvorfor flyet ditt ble kansellert. Hva du velger, vil selvfølgelig avhenge av situasjonen. Vær oppmerksom på at dersom du ber om tilbakebetaling, sier du også fra deg retten til ombooking eller forpleining mens du venter på neste fly.

Omruting er ofte aktuelt om du er avhengig av flyet som ble kansellert for å komme dit du skal. Når du velger omruting, forplikter flyselskapet seg til å sørge for at du verken er tørst eller sulten mens du venter på neste avgang. Det kan også være nødvendig med overnatting, og med transport til og fra flyplassen. Du kan også få dekket utgifter til telefonsamtaler du måtte ha som følge av kanselleringen.

Her er det viktig å huske på å ta vare på alle kvitteringer. Noen ganger vil du få utdelt vouchere på flyplassen, mens andre ganger må du legge ut selv og få pengene tilbake i ettertid. Selv om flyselskapet må dekke mat og drikke i venteperioden, betyr ikke det at du får dekket et måltid på nærmeste gourmetrestaurant. Satsene til flyselskapene er ganske nøkterne.

Dette kan du kreve i kompensasjon

Kompensasjonen du kan kreve følger standardiserte satser, og er like for alle flyselskap.

  • 250 euro for alle strekninger opptil 1500 km.
  • 400 euro for alle strekninger innenfor EØS over 1500 km.
  • 400 euro for alle strekninger innenfor EØS mellom 1500 og 3500 km.
  • 600 euro for alle øvrige strekninger

Denne kompensasjonen reduseres med hele 50 % når du blir omrutet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flyvningen som var bestilt med mer enn:

  • 2 timer ved strekninger inntil 1500 km
  • 3 timer ved strekninger innenfor EØS over 1500 km
  • 3 timer ved strekninger innenfor EØS mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer for alle øvrige strekninger

Kompensasjon for økonomisk tap

Dersom årsaken til at flyet ditt ble kansellert er noe flyselskapet kan lastes for, kan du søke om kompensasjon for økonomisk tap. Du må da kunne dokumentere at det økonomiske tapet er en direkte følge av kanselleringen.

Unntakene fra regelen

Det finnes også kanselleringer som ikke vil gi deg rett til erstatning. Det mest vanlige unntaket er kanselleringer som skyldes forhold utenfor flyselskapets kontroll. Dette vil, for eksempel, være vær som er så dårlig at flyet ikke kan ta av eller ulike former for streik.

Dersom du har blitt informert om kanselleringen innen 2 uker før avgang, vil du ikke ha rett til kompensasjon. Det samme gjelder om du har blitt varslet om kanselleringen mellom 2 uker og 1 uke før du skulle ha reist, og samtidig har fått tilbud om omruting slik at du kan reise høyst 2 timer før hva som opprinnelig var planlagt, og nå det endelige bestemmelsesstedet senest 4 timer etter opprinnelig ankomsttid.

Hvis du blir varslet om kanselleringen mindre enn 1 uke før avgang, forutsatt at du blir tilbudt en ombooking som innebærer at du kan reise høyst 1 time før hva som var planlagt og ankomme bestemmelsesstedet senest 2 timer etter opprinnelig ankomsttid.

Slik klager du

I første omgang må du rette klagen og kravet ditt til flyselskapet du skulle ha reist med eller reisebyrået du booket billettene gjennom. Det er flyselskapets kontor på flyplassen du befinner deg på, som vil bidra med kompensasjon til forpleining, overnatting eller transport. Det er også de som hjelper deg med omruting.

Du kan også klage i ettertid. Da må du sende inn en klage til flyselskapet eller reisebyrået. Det lønner seg å gjøre dette så snart som mulig. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon, også på eventuelle utgifter du har hatt i forbindelse med kanselleringen.

Klage til flyselskapet

Vær oppmerksom på at ikke alle reisebyråer håndterer reklamasjoner, og det kan derfor hende at du må klage direkte til flyselskapet selv om du bestilte via et reisebyrå. Dersom det er reisebyrået som har gjort feil, kan det ikke fraskrive seg ansvaret for dette. Da er det i tilfelle reisebyrået som er ansvarlig for erstatningskravet ditt.

En annen ting er at reisebyrået kan ha bedre vilkår ved kansellering av fly enn standardvilkårene flyselskapene opererer med.

Skulle du ikke nå frem med klagen din, kan du ta saken videre til Transportklagenemda. De behandler klager om alle forhold rundt flyreisen. Det være seg enten du hadde problemer med bestillingen til hendelser på flyplassen eller under reisen, inkludert kansellering.

Oppsummering

Det er mange grunner til at et fly blir kansellert, men for den reisende er det like irriterende uansett. Da er det viktig å vite at du rettigheter, og kan kreve både kompensasjon og omruting til et annet fly. Du har også rett til å få mat og drikke mens du venter, og eventuelt overnatting og transport til og fra flyplassen. Det er viktig at du tar vare på all dokumentasjon, slik at du kan legge dette ved klagen din.

Skulle kravet ditt ikke føre frem, kan du ta saken videre til Transportklagenemda. Husk at det også finnes tilfeller der retten til erstatning faller bort.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)