klagepåarbeid

Klage på dårlig utført arbeid: Slik går du frem

Nordmenn ligger på verdenstoppen når det kommer til oppussing og interiør, og vi bruker enorme summer på dette hvert eneste år. Det vi hyppigst fikser eller fornyer totalt er bad og kjøkken. Siden dette er viktige rom i huset, er det også viktig at arbeidet blir utført riktig.

Dårlig utført jobb

Dessverre er det ikke alltid vi blir fornøyde med resultatet av oppussingsprosjektet. Det kan, for eksempel, være på grunn av dårlig utført håndverk av de som ble satt til å gjøre jobben. Håndverkeren kan gjøre feil eller en slurvete jobb, som fører til mangler. Forsinkelser gir også grunn for irritasjon, samt at håndverkeren har lagt seg på en høy pris.

I alle disse tilfellene har du som forbruker rett til å klage. Ifølge Forbrukerrådet har du hele fem år før klagefristen går ut, og dette gjelder for arbeid utført på både primærbolig og fritidshus.

Dette kan du klage på

Når du har satt bort en renoveringsjobb, sier hovedregelen at du kan klage om resultatet ikke ble som avtalt. Dette går frem av håndverkertjenesteloven, og derfor er det svært viktig at du har en tydelig avtale.

Du skal også kunne forvente at arbeidet som er utført er fagmessig riktig. Det er tross alt en grunn til at vi setter bort arbeidet til profesjonelle og sertifiserte håndverkere. Du skal videre forvente at en håndverker respekterer dine ideer, samarbeider med deg og sier ifra om noe skulle gå over det budsjettet som du har satt. De samme prinsippene gjelder for eventuelle tilleggsoppgaver.

Feil og mangler

Hvis du har gått for den billigste håndverkeren, kan det hende at du ender opp med skuffelser i ettertid. Likevel er det ikke alltid gitt at dyre håndverkere alltid gjør en god jobb. Det kan handle om små feil, som at lister sitter dårlig eller at en dør ikke passer helt inn i rammen, eller at noe av inventaret har fått små skader. Grove feil kan også oppstå, og dette er feil som sterkt påvirker husets kvalitet.

Det kan også handle om direkte mangler, som at bestilte varer uteblir. Hvis du har betalt en maler for å male hele huset, men han eller hun glemmer vinduskarmene kan du klage på dette, så sant det var en del av avtalen.

Når prisen blir mye dyrere

Når du setter bort et prosjekt, skal samarbeidet med håndverkeren også inkludere ærlighet rundt pris. Håndverkeren skal gi deg et prisanslag på hva dine ønsker kan koste, og har du et budsjett skal også dette respekteres. Det vil si at håndverkeren er pliktig til å melde ifra og rådføre med deg skulle prisen endre seg.

Hvis håndverkeren ikke gjør dette, har du rett til å klage. Håndverkeren har lov til å øke prisen om arbeidet koster mer, men han eller hun kan ikke gjøre dette vilkårlig. En håndverker har ifølge håndverkerloven ikke lov til å øke prisene med mer enn 15 % på hva som sto i det opprinnelige anslaget. Hvis håndverkeren setter en mye høyere pris, kan du klage og vise til denne delen av loven.

Har det blitt forsinkelser?

Det er ikke uvanlig at det foregår forsinkelser i byggebransjen. Forsinkelser kan være et resultat av at prosjektet er stort, at noen varer bruker lenger tid på å ankomme eller at håndverkeren har tatt på seg veldig mange oppdrag på kort tid. Du kan klage på dårlig utført arbeid som skyldes forsinkelser og en overstresset håndverker.

Avtal fristene på forhånd

For at du skal kunne klage på eventuelle forsinkelser er det viktig at du og håndverkeren avtaler spesifikke frister på når ting skal være ferdig. Selv om dette også kommer frem av bustadoppføringslova, er det i tillegg lurt å få dagmulkt ned i avtalen. Dette er det samme som dagbøter, og de begynner å løpe så snart håndverkeren blir forsinket.

Formålet med dagmulkt er ikke at håndverkeren skal bli hardt straffet, men gi et initiativ på at håndverkeren skal fullføre sine prosjekter. Du vil da kunne få dekket kostnader knyttet til forsinkelser.

Hvor lang klagefrist har du?

Du har hele fem år på deg til å sende inn en klage på faktorene som er nevnt ovenfor, men som alltid vil det lønne seg å sende inn en klage med en gang. Venter du for lenge, kan du risikere å miste klageretten og dermed også muligheten til å få rettet opp i feilene.

Dette kan du kreve

Når du er misfornøyd og skal sende inn en klage, har du for det første lov til å holde tilbake betalingen. Du kan holde tilbake så mye det vil koste å få utbedret feilene eller manglene.

Oppretting av feil

Du kan selvfølgelig også kreve at feilene blir rettet opp. Dette er selve essensen i å sende inn en klage. Alle som setter bort arbeidet vil at resultatet skal bli slik man drømte om og ikke minst har avtalt. Dette er også det rimeligste alternativet for håndverkeren, men håndverkeren er ikke minst pliktig til å utbedre de feilene han eller hun har forårsaket. Håndverkeren er også nødt til å utbedre feilen innen rimelig tid, og han eller hun har ikke lov til å pålegge deg ekstra utgifter eller kostnader.

Prisavslag

Hvis håndverkeren derimot ikke vil eller kan rette opp i feilen, har du lov til å kreve et prisavslag. Prisavslaget du kan få skal tilsvare hva det vil koste å få feilen rettet opp av andre håndverkere.

Oppsigelse av avtalen

Hvis feilen skulle være såpass alvorlig at du ikke engang får nytte av det som står igjen, kan du faktisk si opp hele avtalen du har med håndverkeren. Da har ikke håndverkeren rett på å få betaling for den jobben han eller hun har gjort. Håndverkeren i sin tur kan kreve å få materialet tilbake, om dette ikke blir en for stor ulempe for deg. Håndverkeren kan også kreve et vederlag for det materialet som blir igjen. I tillegg kan håndverkeren kreve å få full betaling hvis avtalen for resten av arbeidet blir avbrutt, men det skal uansett trekkes fra den summen det vil koste deg å få ferdigstilt hele prosjektet.

Erstatning

Helt til slutt kan du kreve en erstatning. Dette gjelder kun for veldig grove feil, som dårlig utført håndverk som fører til vannskader. Den generelle regelen for å få erstatning er at du absolutt ikke har noen nytte av det som har blitt gjort, og at det i tillegg har påført deg økonomiske tap. Sammen med erstatning kan du både kreve retting og at avtalen blir avsluttet.

Slik sender du inn en klage

Hos Forbrukerrådet finner du maler for klagebrev, noe som gjør det veldig enkelt å sende inn en klage om du er misfornøyd med arbeidet. Det første du gjør er å sende inn et klagebrev til håndverkeren eller firmaet du har brukt. Dette er veldig viktig, og legger grunnlaget for at du eventuelt kan gå videre med saken din.

Hvis håndverkeren eller firmaet avslår klagen du har sendt inn til dem, eller bare unnlater å svare deg, kan du ta saken videre til Forbrukertilsynet. De hjelper deg videre med å få det du har krav på. Saken din vil da bli tatt opp til mekling, hvor det eventuelt blir tvunget frem en løsning.

Det kan virke som en tung prosess, men det er mye god hjelp å få. 

Råd til deg som skal klage på en dårlig utført jobb

De aller fleste blir skuffet når de ser at jobben ikke er utført som avtalt eller ønsket, eller hvis det tar altfor lang tid. Oppussingsprosjekter kan være krevende, og bringer også med seg mange forventninger. 

Det kan allikevel være vanskelig å sende inn en klage om du føler at håndverkeren ikke har gjort noen god jobb. Derfor skal du få noen gode råd av oss, som kan gjøre prosessen noe lettere for deg. Det første du skal vite er at du har rett til å være 100 % fornøyd med noe du har betalt for.

Snakk med håndverkeren først

Er du misfornøyd eller mener det har oppstått feil, er det viktig at du begynner med å snakke med håndverkeren. De aller fleste håndverkere ønsker å gjøre en god jobb, slik at de får gode anmeldelser. Kommunikasjon gjør at mange kan finne en løsning sammen. Husk at håndverkeren er pliktig til å rette opp feil som følger av arbeidet som er lagt ned.

Husk også at de aller fleste håndverkere ikke gjør feil med vilje, og de fleste som er lojale mot yrket sitt ønsker å utbedre sine feil. Som håndverker lever man tross alt av oppdrag som kommer fra anbefalinger.

Neste steg er å sende inn en klage

Skulle ikke dialogen føre frem, og den aktuelle håndverkeren av en eller annen grunn ikke er villig til å rette opp feil eller mangler, skal du ikke ha dårlig samvittighet for å klage. Hos Forbrukerrådet kan du få gode råd på veien. I tillegg har de ferdige maler, som er enkle for deg å bruke. Det står nedfelt i loven at du har rett til å klage eller reklamere på dårlig utført arbeid, og du har også rett til å få dette rettet opp eller få en prisreduksjon. Når du klager, skal du vite at loven gir deg rett til mye hjelp.

Meklingsmøte

Etter at du har sendt inn en klage, vil det neste steget være et meklingsmøte hvor målet er å finne en løsning. Av og til kan dette bli en lang prosess, og det kan være lurt å engasjere en advokat som kan forsikre seg om at du får den hjelpen og retten som håndverkerloven legger til grunn. Både tidsmessig og økonomisk kan det lønne seg å hyre inn en advokat som kan få fortgang i saken din.

Oppsummering

Nordmenn ligger på verdenstoppen i oppussing og interiør, og det er spesielt bad og kjøkken vi pusser opp. Dette er store jobber, som ofte blir satt bort til håndverkere. Dessverre er det slik at jobben som gjøres ikke alltid gir de resultatene du hadde håpet på. Det kan være snakk om dyrere pris, forsinkelser, feil og mangler.

Rett til å klage

Du har alltid rett til å klage på en dårlig utført jobb. Det første du bør gjøre er å gå i dialog med håndverkeren. De aller fleste håndverkere ønsker å gjøre en best mulig jobb, og mye kan løses ved hjelp av god kommunikasjon. Hvis dette ikke fører frem kan du sende inn en skriftlig klage til håndverkeren. Hos Forbrukerrådet finner du ferdige maler på slike klager. Skulle håndverkeren fremdeles nekte å utbedre feil eller bare ikke svarer, vil saken gå videre til Forbrukertilsynet. Her vil mekling være neste steg.

Du har en klagefrist på fem år, men som alltid gjelder det å si ifra i god tid. Det du kan ha rett på er en prisreduksjon, retting av feil og mangler, heving av avtalen eller en erstatning. Hvilket utfall saken din får avhenger helt av alvoret i situasjonen din, og hva som er mest hensiktsmessig.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)