eiendomsrett advokat

Advokat i eiendomssaker: Hva kan advokaten hjelpe deg med? 

Saker som gjelder eiendom dekker flere rettsområder, og nye konflikter oppstår hver eneste dag. Det kan være snakk om funn av skjulte feil og mangler ved boligkjøp, en konflikt med naboen, eller en håndverker som ikke har gjort jobben sin på en god nok måte. 

Siden det er så mange forskjellige problemer som kan melde seg, er det ikke alltid like enkelt å vite hvilke regler som gjelder i saken du står overfor. Mindre uenigheter kan føre til søksmål siden eiendomssaker ofte har en stor økonomisk verdi for partene, og da kan det være lurt å ha en advokat som bistår i saken. 

Hvis du står overfor en konflikt som gjelder eiendom, kan en advokat være et avgjørende verktøy for at saken ender i din favør. I denne artikkelen kan du lese mer om de vanligste utfordringene man kan møte på i forbindelse med eiendom, og hvordan en advokat kan bidra til å ivareta dine interesser på best mulig måte. 

Hva kan en advokat som spesialiserer seg innen eiendom hjelpe deg med? 

En advokat som har spesialisert seg innen eiendomssaker er ekspert innenfor de ulike regelverkene som gjelder på området. Som nevnt er det mange ulike konflikter som kan oppstå, og det er mange aktuelle lover og forskrifter som skal følges. Advokaten har også god kjennskap til ulike problemstillinger som kan oppstå, og hvordan de kan løses på en effektiv og god måte. Bred kunnskap åpner også for mer kreative løsninger som kan fungere for begge partene i saken. 

Siden det er så mange ulike lovverk, kan det være en stor utfordring for privatpersoner å settes seg inn i hva som faktisk gjelder i saken sin. Det er også mange generelle ord og uttrykk som byr på problemer, for hva er egentlig «urimelig», og hvordan avgjør man hva som er «unødvendig»? En advokat har god kjennskap til hvor grensene går, og kan bidra til oppklaring og vurdering i saken. 

Har du rett på gratis advokat? 

Det er mange som lar være å ta kontakt med en advokat fordi at de er usikre på utgiftene advokaten medfører. I innboforsikringen din har du som regel en rettshjelpsdekning som dekker kostnader til advokat opp til en viss sum. Størrelsen på summen varierer, men det vanlig at det omkring 100 000 kroner dekkes. 

Hvis du ikke har rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen, kan du undersøke om du kvalifiserer for fri rettshjelp. Dette er en behovsprøvd ordning som kan være aktuell i noen typer saker, og gjelder for personer med lavere inntekt enn 320 000 kroner (hvis man er enslig), og 490 000 kroner (for samboere eller ektefeller). Hvis du får godkjent en søknad om fri rettshjelp, vil ordningen dekke utgiftene til den nødvendige juridiske bistanden i saken din. Det er en liten egenandel som i mange tilfeller kommer i tillegg, og denne er på 1121 kroner for salær til advokaten ved fritt rettsråd, og 8960 kroner ved fri sakførsel. 

For personer med en årlig inntekt på under 100 000 kroner vil det som regel ikke være krav om å betale egenandel. 

Advokathjelp ved kjøp av bolig eller fritidsbolig

De sakene som ofte har de største økonomiske konsekvensene for privatpersoner, er når man finner omfattende feil etter at man har kjøpt et hus, eller en hytte. Mange er usikre på hvilke krav de kan rette mot selgeren av eiendommen, og hvilke utgifter de må dekke selv. 

På motsatt side, er det flere selgere som opplever krav fra kjøperen av eiendommen etter overtakelsen. Hvilke krav som må etterfølges, og hvilke som er urimelige, er det heller ikke enkelt å forstå seg på. 

Uansett hvilken side av saken du står på, vil en advokat kunne hjelpe deg med å vurdere hvilke rettigheter du har, og veilede om hvordan du skal gå frem.

Det er avhendingsloven som regulerer denne typen saker, og her står det at du kan ha krav på retting av feilen, et prisavslag, eller erstatning hvis det er snakk om et vesentlig forhold. I veldig alvorlige saker kan du også ha krav på å heve kjøpet av eiendommen. For at du skal få gjennomslag for en av disse kravene, må du reklamere til selgeren. Mange velger å få hjelp av en advokat til å utforme reklamasjonskravet fordi det ofte er vanskelig å sette ord på problemene som har oppstått, og vurdere omfanget av dem. Advokaten vil også ha god kunnskap om hvilke krav som er aktuelle, og hvor store summer det vil være snakk om. 

Boligkjøperforsikring og boligselgerforsikring

Da du kjøpte eller solgte eiendommen, fikk du antageligvis tilbud om å tegne en boligkjøper/boligselgerforsikring.

En boligselgerforsikring vil dekke skjulte feil og mangler som blir oppdaget etter overtakelsen av eiendommen, og på denne måten har du et godt vern mot eventuelle krav fra kjøperen i etterkant av handelen. Hvis du har tegnet forsikringen, vil selgeren sine krav rettes mot forsikringsselskapet, og ikke mot deg som privatperson. Dette er en god trygghet for begge parter. 

Hvis du kjøper en bolig, er det lurt å tegne en boligkjøperforsikring. Denne vil dekke utgifter til advokat hvis du oppdager problemer i etterkant av boligkjøpet. 

Advokathjelp ved kjøp av nybygg

Det hender også at boligen man kjøper er helt ny, og da er det ikke lenger avhendingsloven som gjelder. Det er bustadoppføringsloven som kommer til anvendelse ved kjøp av nybygg, men reglene for reklamasjon og dekning av utgifter til advokat vil stort sett være de samme. 

Advokathjelp ved konflikt med håndverker

Selv om håndverkere som regel gjør jobben sin på en god måte, er det ikke alltid at arbeidet er problemfritt. Det kan for eksempel hende at jobben er gjort på en slurvete måte, eller at håndverkeren har påført eiendommen din skader under arbeidet. 

Det er håndverkertjenesteloven som regulerer denne typen situasjoner, og her kan du blant annet ha krav på å heve avtalen med håndverkeren, eller kreve avslag i prisen og erstatning hvis det er aktuelt. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere omfanget av skaden, og hvilket krav som realistisk i din situasjon. Utgiftene til advokathjelpen vil i mange tilfeller kunne dekkes av rettshjelpen du har gjennom innboforsikringen din. Hvis du er usikker på om dette er tilfellet, anbefaler vi at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få en oppklaring. 

Advokathjelp i konflikter med naboen  

Det er ikke alltid like enkelt å bli enig med naboen, og mange konflikter eskalerer siden problemene er så nærme. De vanligste problemene som oppstår er konflikter rundt hekker eller gjerder, trær som skygger for solen eller blokkerer utsikten, støy og lukt fra naboens bolig, eller uenighet om utbygging. 

Hovedregelen i naboloven er at ingen naboer kan igangsette tiltak som er urimelige, eller unødvendig til skade eller ulempe for deg. Dette er veldig generelle regler, og det er vanskelig for privatpersoner å skille hva som er «urimelig» fra det som bare er kjipt. 

Hvis du og naboen ikke blir enige om hvordan problemet kan løses, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere om naboen sin oppførsel er innenfor, eller utenfor lovens rammer. Advokaten vil også kunne hjelpe deg med veien videre i saken dersom dere kommer frem til at naboens tiltak er ulovlige. 

Dekning av advokatutgifter i nabokonflikter

Hvis du står overfor en konflikt med naboen din, kan du i mange tilfeller bruke rettshjelpsdekningen som du har gjennom innboforsikringen din. Det samme kan naboen. Flere nabokonflikter er av mindre art, og mange klarer å bli enige uten at det er behov for at domstolene avgjør saken. Rettshjelpsdekningen i innboforsikringen vil dermed kunne dekke store deler av utgiftene til advokatbistand i saken. 

Advokathjelp i leieforhold

Det er ikke alle eiendomssaker som gjelder en bolig du selv eier. I noen tilfeller oppstår det konflikter med huseieren du leier hos, og denne typen problemer reguleres som oftest av husleieloven. 

Typiske uenigheter kan være at det har skjedd en skade på boligen du leier, eller at den ikke er sånn som den ble beskrevet i husleiekontrakten, eller i en annonse du så på nettet. Det kan også oppstå konflikt ved ubetalt husleie, eller hvis huseieren kaster deg ut. 

De fleste som leier bolig har en egen innboforsikring, og i mange tilfeller inneholder denne en rettshjelpsdekning som kan dekke advokatutgiftene som konflikten medfører. Det kan være snakk om store summer, særlig i situasjoner der det har oppstått store skader på boligen, eller hvis du blir kastet ut på en ulovlig måte. 

Advokathjelp ved utkastelse 

Det er strenge regler for hvordan en utkastelse av et leieforhold skal gjennomføres, og huseieren har ikke lov til å kaste deg ut på egenhånd. Hvis vedkommende mener at det er grunn til å hive deg ut, er det namsmyndighetene som tar avgjørelsen, og gjennomfører utkastelsesprosessen. 

I utkastelsessaker kan det være aktuelt å undersøke mulighetene for fri rettshjelp. 

Velg riktig advokat til saken din

Som du har lest, er det mange ulike problemer som kan oppstå i forbindelse med eiendom. Lovverket er omfattende, og det kan være vanskelig å forstå hva reglene i loven egentlig innebærer. En advokat er et viktig verktøy, både for å få oppklaring i saken, og ved utforming av krav til motparten. I situasjoner der saken tas videre i rettssystemet vil advokaten være avgjørende for at saken ender i din favør. 

Før du bestemmer deg for om du skal ta kontakt med advokat, kan det være en fordel å undersøke om du har en forsikring som dekker advokatutgiftene, eller om saken din kvalifiserer for fri rettshjelp. Hvis dette er tilfellet, er det ingen grunn til å la være å innhente juridisk bistand. 

Våre advokater har et sterkt faglig grunnlag, og vi tilbyr digital og nettbasert veiledning. På denne måten kan vi bistå, uavhengig av hvor du befinner deg. Du trenger heller ikke bruke tid på å reise, og vi kan holde prisene lavere. 

Hos oss slipper du å lete etter en advokat som spesialiserer seg innenfor sakstypen du står overfor. Ved å sende inn en bestilling via nettsiden vår, finner vi den riktige advokaten til saken din

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)