advokathjelp bil

Advokat i bilsaker: Hvordan finne rett advokat

Kjøp av bil er en stor investering, og noe mange gleder seg til. Uavhengig av om bilen kjøpes ny eller brukt, er det ikke alltid handelen går som planlagt. Kanskje du angrer på modellen du valgte, eller at kanskje bilen ikke står til de forventningene du hadde? 

Selv om du har mange rettigheter i tilfeller der det er noe galt med bilen, kan konflikter med selgeren oppstå. Hvis man ikke klarer å bli enige om en løsninger, havner saken fort hos en advokat. Dette gjelder særlig når bilen det er snakk om er av stor verdi, eller at den er i en mye dårligere stand enn du trodde da du kjøpte den. 

Hvis du står overfor en konflikt med en bilselger, kan en advokat være et avgjørende verktøy for at saken ender i din favør. Det er mange ulike lover som kan komme til anvendelse, og som privatperson er det ikke like enkelt å få oversikt over disse. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en advokat kan hjelpe deg med en bilsak. 

Hva kan en advokat innen bilsaker hjelpe deg med? 

En advokat som jobber med bilsaker er ekspert innen kjøpsretten, og har god kunnskap om både forbrukerkjøp (der bilselgeren er en næringsdrivende) og privatkjøp (der bilselgeren er en privatperson). Advokaten vil ha god kjennskap til mange forskjellige problemer på området, og kan finne løsninger som du og selgeren ikke har tenkt på. 

Ved kjøp av bil, er det mange konflikter som kan oppstå. Flere lurer på om de kan angre, eller avbestille bilen de har kjøpt, eller om de kan reklamere eller heve kjøpet hvis de mener at det er noe galt med den. Noen biler er i så dårlig tilstand at de ikke kan brukes, og da oppstår ofte spørsmålet om erstatning for ytterligere utgifter til eksempelvis leiebil. 

Videre i artikkelen kan du lese mer om de vanligste problemene som en advokat møter på ved konflikter om bilhandel, og hvordan du kan få hjelp i de ulike situasjonene. 

Har du krav på gratis advokat? 

Mange kvier seg for å kontakte en advokat fordi at de er redde for utgiftene dette medfører. Det er heldigvis sånn at flere forsikringer dekker de rimelige og nødvendige utgiftene til advokat, og det er lurt å undersøke om dette gjelder i ditt tilfelle. Hvis du ikke ønsker å lese gjennom forsikringspapirene, kan du enkelt finne ut av spørsmålet ved å kontakte forsikringsselskapet ditt. Om ikke bilforsikringen din dekker advokaten, kan det hende at du har en rettshjelpsforsikring som kan brukes gjennom innboforsikringen din. 

Hvis du er medlem av en forbrukerorganisasjon, for eksempel NAF, kan du undersøke om juridisk bistand er en del av medlemskapet ditt. 

Noen kvalifiserer også for å få dekket utgiftene til advokat av ordningene for fri rettshjelp. Dette gjelder for de med en inntekt under 320 000 kroner (hvis man er enslig), eller 490 000 kroner hvis man er samboere eller ektefeller. I mange tilfeller vil advokater tilby en uforpliktende vurdering av om du kvalifiserer for ordningen, og de vil som regel også sende inn søknaden om fri rettshjelp for deg hvis det er aktuelt. 

Selv om det heter «fri rettshjelp», må du være klar over at det i utgangspunktet er en egenandel på 1121,- som må betales til advokaten. 

Unngå rettssak ved å gå til Klagenemnda for bilsaker

Hvis du ønsker å klage på et bilkjøp, eller arbeidet som et verksted har gjort, kan du ta saken til Klagenemnda for bilsaker. Dette er en nemnd som er opprettet av Norges Bilbransjeforbund, og saken vil avgjøres på bakgrunn av dokumentasjonen som sendes inn.

Nemnden behandler bare saker som gjelder forbrukerkjøp (der du har handlet fra en næringsdrivende), og ikke i saker mellom to privatpersoner. Hvis du for eksempel har kjøpt en brukt bil gjennom Finn.no av en annen privatperson, vil ikke saken din kunne avgjøres her. 

For at saken skal være aktuell, må du være medlem av enten NAF, KNA, eller MA. Forhandleren du klager på må være medlem av Norges Bilbransjeforbund. I saker som gjelder kjøp av bruktbil fra forhandler, trenger du ikke å være medlem i de nevnte organisasjonene. 

Prisen for behandling hos Klagenemnda er 500 kroner, så du kan spare mye penger på å unngå rettssak. 

Selv om Klagenemnden er et alternativ til de ordinære domstolene, er det ikke gitt at du burde klage inn saker hit på egenhånd. Nemnden behandler saker utelukkende ut ifra informasjonen de får, og vil som regel ikke gjøre egne utredninger av hva som har skjedd. Ved å ikke belyse saken din skikkelig, risikerer du at du ikke får medhold her. Vi anbefaler at du benytter deg av en advokat slik at du er sikker på at saken er så godt belyst fra din side som mulig, og at du er forberedt på å kunne motbevise motpartens sak. På denne måten har du det beste utgangspunktet for å vinne saken.  

Hva gjør du hvis du angrer på kjøpet?  

Det er mange som lurer på om de har angrerett på bilkjøpet sitt. Kort fortalt kan vi si at det kommer an på hva som står i avtalen mellom deg og selgeren av bilen. 

Hvis kjøpekontrakten sier at du har en angrerett eller avbestillingsrett, vil du kunne få igjen pengene dine så lenge du er innenfor den aktuelle tidsfristen. Ofte er denne på 14 dager. 

Hvis det ikke står noe eksplisitt i kontrakten, må den tolkes. Om dette er tilfellet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for en videre vurdering av saken. Det er nemlig en rekke faktorer som spiller inn når innholdet i kontrakter skal vurderes. 

Hva sier loven? 

Kort fortalt gir ikke lovverket deg noen angrerett på bilkjøpet ditt. Grunnen til dette er at det vil være veldig kostbart og vanskelig for en bilselger dersom kundene hadde hatt muligheten til å angre på kjøpet uten at det er noe galt med bilen som har blitt levert. 

Forbrukerkjøpsloven regulerer som nevnt kjøp mellom en privatperson og en forhandler, og åpner for at du kan avbestille bilen frem til den er levert. Forutsetningen her er at du ikke har fått overlevert bilen enda, og at du betaler eventuelle utgifter forhandleren har i forbindelse med avbestillingen. Størrelsen på dette beløpet varierer, og vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat hvis du mener at kravet fra forhandleren virker unormalt høyt. 

Avbestillingsrett gjelder ikke ved handel mellom privatpersoner.

Advokathjelp når bilen ikke fungerer som den skal

Hvis du ikke har noen avbestillingsmuligheter eller angrerett, er du avhengig av at bilen du har kjøpt har en mangel, eller at avtalen er urimelig.

En mangel er kort fortalt at bilen ikke samsvarer med det du og selgeren ble enige om. Utgangspunktet for vurderingen er derfor avtalen mellom deg og selgeren, og kjøpekontrakten og salgsannonsen vil som regel være gode holdepunkter. Hvis dere er uenige om hvorvidt bilen samsvarer med avtalen, kan en advokat som arbeider med bilsaker og kjøpsrett gi en god vurdering av situasjonen. 

Krav mot selger hvis bilen har en mangel

Dersom bilen ikke er slik du kunne forvente ut ifra avtalen med selgeren, kan du rette krav mot han eller henne. Dette er i hovedsak krav om: 

1.     Retting av feilen

2.     Omlevering av bilen

3.     Avslag i prisen

4.     Heving av kjøpet

5.     Erstatning for ytterligere økonomisk tap

1 – Retting av feilen

Det vanligste kravet er at selgeren skal reparere mangelen. Eksempelvis kan dette være en reparasjon av en ødelagt bakluke, eller bytte av slitte deler. 

Hvis selgeren klarer å rette bilens mangler, vil du ikke kunne kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. 

Selgeren kan kreve å få prøve å rette feilen før andre krav blir aktuelle. Du kan altså ikke kreve å få heve kjøpet hvis selgeren vil rette mangelen. 

2 – Omlevering

Hvis retting ikke lar seg gjøre, enten fordi det ikke er mulig, eller ikke lønner seg for selgeren, kan omlevering være aktuelt. Omlevering innebærer at selgeren leverer en annen bil som samsvarer med kontrakten. I mange tilfeller vil omlevering være vanskelig, særlig ved salg av brukte biler, eller ved handel av privatpersoner. Omlevering er som oftest bare aktuelt ved kjøp av nye biler. 

3 – Avslag i prisen

Avslag i prisen er rett og slett at du får prisreduksjon som tilsvarer den verdireduksjonen som mangelen medfører. Ved kjøp av brukte biler av privatpersoner vil dette være blant de mest aktuelle kravene, og ofte det enkleste for både kjøper og selger. 

4 – Heving av kjøpet

Som kjøper er det vanlig å ønske å heve kjøpet med en gang. I så fall vil du levere tilbake bilen i mangelfull tilstand, og selgeren refunderer pengene som du betalte for den. Siden kjøpet i praksis nullstilles, er heving det som er likest angrerett. 

Selv om heving er det som virker enklest, er det en høy terskel for at du skal nå gjennom med dette kravet. Hvis du har handlet av en privatperson, må mangelen være «vesentlig». Ved kjøp av en næringsdrivende må mangelen «ikke være uvesentlig». Som regel vil ikke kjøper og selger være enige om hvor stor mangelen er, og det er mange faktorer som spiller inn i vurderingen. Hva som ligger i disse vilkårene er ikke alltid like enkelt å fastslå, og det er lurt å ta kontakt med en advokat for en oppklaring i saken din.

5 – Erstatning for ytterligere økonomisk tap

Et erstatningskrav for ytterligere økonomisk tap er noe annet enn de tidligere nevnte kravene. Der prisavslaget skal kompensere for mangelen, vil erstatningen dekke ytterligere utgifter som du har i forbindelse med feilen, for eksempel utgifter til leiebil dersom bilen du har kjøpt ikke er kjørbar. 

Det er egne vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne kreve erstatning, men disse går vi ikke nærmere inn på i denne artikkelen. Hvis du har hatt store utgifter som følge av mangelen, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med å formulere erstatningskravet slik at du er sikker på at du får dekket alle utgiftene du har krav på. 

Annullering av avtaler som er urimelige

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, men i noen situasjoner kan en avtale annulleres på grunn av innholdet, eller hvordan den ble inngått. Hvis du for eksempel har blitt tvunget til å inngå avtalen, eller selgeren har utnyttet at du ikke er mentalt egnet til å forstå hva du avtaler, kan avtalen være ugyldig på grunn av dette.  

Avtaleloven åpner for at domstolene kan annullere avtaler som er «urimelig eller i strid med god forretningsskikk». Hva som ligger i «urimelig» er veldig vagt, og det vil gjøres en konkret vurdering av hver enkelt sak. 

Det er en høy terskel for at avtaler skal ugyldiggjøres på grunn av et «urimelig» innhold, og det er lurt å ta kontakt med en advokat for å få en vurdering av din aktuelle sak. Det som fremstår som urimelig i en situasjon, er ikke nødvendigvis urimelig i en annen.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)