bilforhandlervindu

Angrerett på bilkjøp: Se dine rettigheter

Det å kjøpe noe, selv en bil, medfører en mulighet for at vi angrer etterpå. Noen ganger angrer vi bilkjøpet relativt raskt etter at handelen er gjort. Andre ganger oppdager vi det først etter at det har gått litt tid. Angreretten gir vanlige forbrukere mulighet til å angre et kjøp innen det har gått 14 dager. Det vil si at du kan returnere varen og få pengene tilbake. Når det kommer til bilkjøp derimot, gjelder normalt ikke angreretten med mindre avtalen du har inngått åpner for det.

Det er ikke vanlig med en angrerett på 14 dager når en privatperson kjøper en bruktbil av en annen privatperson. Det er også svært sjelden en forhandler inkluderer 14 dagers angrerett ved kjøp av dyrere biler. Det betyr at du må finne andre alternativer om du angrer på kjøpet.

De rettighetene vi omtaler her gjelder også om du kjøper campingvogn, båt eller en motorsykkel.

Ingen angrerett på bilkjøp

Når du kjøper bil, vil kjøpet falle inn under enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Slik vi allerede har vært inne på, er utgangspunktet at du ikke kan angre kjøpet ditt. Årsaken er at det ville være urettferdig mot selgeren, og i tillegg fører det med seg masse ekstraarbeid. Angrerett er heller ikke spesielt gunstig for bilforhandlere, som gjerne selger både brukte og nye biler. Slik vi allerede har nevnt, finnes det andre muligheter du kan benytte deg av om det skulle vise seg at du angrer på kjøpet ditt.

Angrerettloven og avtalefestet angrerett

For at angrerettloven skal gjelde må bilkjøpet være gjort på nett, per telefon, i hjemmet eller på en messe. Har du kjøpt bil via en av disse metodene, vil kjøpet ditt være dekket av angreretten. Det betyr at du kan angre på kjøpet ditt i hele 14 dager etter at du mottok bilen. Det finnes imidlertid visse unntak fra denne regelen, og det er blant annet ved kjøp av luksusbiler.

Det er selvfølgelig mulig for kjøper og selger å avtale en angrefrist som er lenger enn de 14 dagene loven åpner for.

Som den er

De fleste privatpersoner som selger en brukt bil, selger den «som den er». Dette gjør ikke at selgeren er helt uten ansvar. Dersom selgeren, for eksempel, har tilbakeholdt informasjon om bilens tilstand eller oppgitt feil informasjon, kan du levere inn et krav.

Avbestillingsretten

Avbestillingsretten gjelder også ved kjøp av bil. Denne kan du benytte deg av om du kjøper en ny bil og angrer kjøpet ditt rett i etterkant. Bilforhandleren må ofte vente på at produsenten leverer bilen du har kjøpt. Skulle du angre deg, kan du benytte deg av avbestillingsretten før leveringen er fullført.

Dersom du bestemmer deg for å benytte retten til å avbestille kjøpet ditt, bør du være klar over at du vil være ansvarlig for å dekke kostnadene bilforhandleren har hatt i forbindelse med kjøpet. Retten til å avbestille er en lovfestet rett, og det betyr at det ikke går an å avtale at den ikke skal gjelde. Det eneste man kan avtale er at muligheten for å avbestille skal vare i lengre tid enn det loven sier.

Reklamasjonsfrist på bilkjøp

Selv om du skulle ha kjøpt en bil uten at angreretten eller avbestillingsretten gjelder, har du fremdeles en sjanse dersom du angrer. Det er nemlig godt mulig du kan benytte deg av reklamasjonsfristen. Dette gir deg ikke like sterke rettigheter som angreretten, men det er reklamasjon kan likevel være et gunstig alternativ.

Under kjøpsloven er reklamasjonsfristen på bilkjøp 2 år. Denne gjelder om du har kjøpt bil av en privatperson. Under forbrukerkjøpsloven kan fristen være helt opp i 5 år, og det er denne som gjelder om du har kjøpt bilen av en forhandler. Skal du klage, må du imidlertid gjøre dette innen rimelig tid fra du oppdaget de feil og mangler som gjør at du ønsker å klage på kjøpet. Klagen din må i tillegg være gyldig, og det vil i praksis si at du ikke kan klage uten å ha en god grunn til det. De fleste klager gjelder feil og mangler som oppdages i ettertid. Når det kommer til salg og kjøp av brukte biler, ender det gjerne med en konflikt om kjøperen ønsker å reklamere på grunn av feil eller mangler. Her får du en oversikt over de klageformene du eventuelt kan benytte deg av.

Retting av feil

Reklamasjon fungerer annerledes enn angrefristen. Sistnevnte betyr at du kan levere bilen tilbake og få igjen pengene dine. Det første fungerer på en helt annen måte, her får nemlig selgeren sjansen til å rette feilen. Du er pliktig til å gi selgeren muligheten til dette. Denne retten er faktisk så sterk at om du ikke godkjenner at kjøperen retter feil og mangler, kan du miste retten til å motta økonomisk kompensasjon ved en senere anledning.

Rettingen kan foregå i hele to runder, og noen ganger til og med flere. Retting skal imidlertid ikke være til ulempe for deg som kjøper. I tillegg er det selgeren som må dekke alle kostnadene ved rettingen. Har du kjøpt bilen av en forhandler, vil du ha krav på å få låne en bil dersom reparasjonen tar mer enn én uke. Dette gjelder ikke når du har kjøpt bilen av en privatperson.

Omlevering

Det er ikke helt uvanlig med feil og mangler når man kjøper bil. Det gjelder både når man kjøper en brukt bil og når man kjøper en helt ny. Det hender at produsenter må kalle enkelte biler tilbake, og noen ganger ber kjøperen om omlevering. Omlevering betyr at bilforhandleren gir deg en tilsvarende bil i bytte mot den gamle for å kompensere for feilene. Omlevering brukes sjeldent når det kommer til brukte biler.

Prisavslag

Dersom selgeren ikke har tid til å rette opp feil og mangler, kan du be om å få et prisavslag. Det er da mulig å be om at prisen reduserer i samsvar med verditapet eller med hvor mye det vil koste å få et verksted til å utbedre feilen. Et prisavslag kan i mange tilfeller være en raskere løsning for både kjøper og selger, men det er likevel viktig at du først og fremst gir personen som solgte deg bilen en mulighet til å rette opp feilen.

Heving av kontrakten

For å heve kontrakten må du ha grunnlag for å hevde at bilen ikke var slik det ble fortalt, og at feilene og manglene er så store at det ikke lønner seg å reparere dem. Dersom du har betalt langt mer for bruktbilen enn hva den er verdt, kan du også kreve å få hevet kontrakten. Det er viktig at du kan dokumentere kravet ditt. Heving av kontrakten er det nærmeste du kan komme angreretten. Fristen for å kreve heving av kontrakten er på hele 5 år. Igjen kreves det likevel at du legger inn et krav innen rimelig tid fra du oppdaget bilens feil og mangler.

Erstatning

Erstatning er reservert de mest alvorlige tilfellene. Et krav om erstatning kan være aktuelt dersom feil og mangler kan medføre skade på person og eiendom, eller gi deg økonomisk tap. I likhet med krav om heving av kontrakten, må også et krav om erstatning vedlegges sterke bevis. Husk i tillegg å ta vare på alle kvitteringene for utleggene du har hatt på bilen.

Beløpet som gis som erstatning skal dekke de økonomiske tapene du har lidd ved å kjøpe bilen. Dersom bilkjøpet har gått gjennom de prosessene som er nevnt ovenfor, eller det ikke har vært mulighet for dette, og det fremdeles finnes feil og mangler som medfører økonomiske tap for deg som har kjøpt bilen, vil erstatning ofte være den eneste løsningen.

Uten reklamasjonsrett

Privatpersoner som selger brukte biler, kan velge å selge den uten reklamasjonsrett. Det vil da, for eksempel, komme frem av kontrakten at kjøperen fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpslovens paragraf 19. Dette betyr at selgeren ikke er ansvarlig for feil og mangler som oppdages i ettertid. Om du kan bevise at selgeren har tilbakeholdt viktig informasjon om bilen eller har gitt uriktige opplysninger, kan du likevel fremme et krav. Det er viktig å merke seg at det kun er privatpersoner som kan benytte seg av muligheten til å selge uten reklamasjonsrett.

Når har bilen en mangel?

Bilen du har kjøpt har en mangel dersom den ikke er slik kjøperen har sagt at den er. Om ikke annet et er avtalt, skal bilen være i den stand man normalt kan regne med når man har tatt hensyn til alger, bruk og kjørelengde. Det er selvsagt at du ikke kan forvente det samme av en brukt bil som av en helt ny bil. Generelt kan man si at bilen har en mangel, dersom mangelen ikke skyldes normal slitasje, skader du selv har påført bilen eller ytre påvirkninger. Jo eldre bilen er, jo mindre du har betalt for den og jo lengre den har kjørt, desto mindre kan du forvente av den. Du har heller ikke anledning til å klage på ting du fikk vite da du kjøpte bilen. Synlige mangler gir heller ikke grunnlag for klage. Du bør derfor alltid sjekke bilen du ønsker å kjøpe nøye før du gjennomfører kjøpet. Kan du ikke noe særlig om biler selv, kan det være lurt å be en tredjepart om hjelp. Dette vil antagelig være en god måte å unngå en rekke problemer på i ettertid.

Det er viktig at du sender en klage til selgeren så snart som mulig. For dokumentasjonens skyld bør dette gjøres skriftlig. Dersom selgeren ikke er enig i klagen din eller velger å ikke svare, kan du ta saken til Forbrukertilsynet for mekling.

Oppsummering

Selv om det på sett og vis ikke er angrerett på bilkjøp, har du likevel mange muligheter om du angrer på kjøpet eller om bilen har feil og mangler. Du har tilgang til å benytte deg av reklamasjonsretten enten kjøpet ditt faller inn under kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Enten du har kjøpt en helt ny bil eller en brukt bil, har du rett til å klage om det viser seg at kjøpet ikke stod til forventingene.

Når du er på utkikk etter en bruktbil, er det vanlig at selgeren opplyser om feilene og manglene bilen måtte ha. Dette gjør det vanskeligere for deg å klage i ettertid. Dersom selgeren derimot holder tilbake informasjon eller gir deg feilinformasjon, har du all rett til å klage på kjøpet.

Reklamasjonsretten kan benyttes når du ønsker å angre på kjøpet av bil. Dette gjelder selvfølgelig når kjøpet ikke omfattes av angreretten. Når du reklamerer, kan du benytte deg av en rekke alternativer. Dette er blant annet retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning. Du kan levere inn en klage innen det har gått 2 år siden du kjøpte bilen. I mange tilfeller har du så mye som 5 år på deg. Det er likevel viktig at du leverer inn en klage så snart du har oppdaget feilen eller mangelen. Noen ganger kan det i tillegg være lurt å få hjelp av en advokat til å utforme klagen. Da er du sikret at klagen er formulert riktig, og at all nødvendig dokumentasjon følger med.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)